Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Investice společnosti ČEPS do sítí se přesáhly 2,1 miliardy korun 2009

Investice společnosti ČEPS do sítí se přesáhly 2,1 miliardy korun 2009

Publikováno: 19.2.2010
Rubrika: Rozvody energií

V roce 2009 investovala společnost ČEPS do obnovy, modernizace a automatizace stávajících zařízení přenosové soustavy a zabezpečení jejich bezpečnosti a spolehlivosti více než 2,1 miliardy korun. V důsledku nárůstu požadavků na připojení do přenosové soustavy budou plánované investice především do rozvoje sítí dále stoupat. V příštích deseti letech počínaje letošním rokem by se měly pohybovat průměrně kolem 4 miliard korun ročně

Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2009 patřila výstavba nového transformátoru ve stanici Lískovec na Ostravsku, nutná pro posílení transformačního výkonu z přenosové soustavy do distribučních sítí 110 kV. Tato investice má pomoci k zajištění spolehlivého zásobování ostravské aglomerace v nejbližším období. Investice si vyžádala 93,5 mil. korun. Pro pokrytí plánovaného nárůstu spotřeby tohoto regionu v dalších letech byla v koordinaci s provozovatelem distribuční soustavy (ČEZ) také zahájena výstavba nové transformovny Kletné o výkonu transformační vazby 2 x 350 MW s předpokládaným uvedením do provozu na konci roku 2011.

Pokračovala také postupná modernizace stávajících transformoven a jejich přechod do režimu dálkového ovládání. Do tohoto režimu byly převedeny transformovny Týnec nad Labem a Sokolnice. Pokračující rekonstrukce transformoven Dasný, Krasíkov a Výškov si v roce 2009 vyžádala 500 mil. korun. V rámci obnovy stávajících transformačních vazeb mezi přenosovou a distribuční soustavou byly instalovány nové transformátory ve stanicích Krasíkov, Řeporyje, Vítkov a Výškov za cca 330 mil. korun. V systému vedení 220 kV si modernizace vyžádala cca 350 mil. Korun, v systému 400 kV cca 76 mil. korun.

V roce 2009 vznikl také Strategický investiční program ČEPS do roku 2022. Reaguje především na nebývalý nárůst předpokládaných požadavků na připojení nových zdrojů, který si vyžádá značný nárůst investic do rozvoje přenosové soustavy, nezbytných pro vyvedení výkonu těchto zdrojů a udržení jejího bezpečného a spolehlivého provozu. Nejvýznamnější investiční akce roku 2010 budou souviset s připojením a vyvedením nového zdroje 660 MW z elektrárny Ledvice. Konkrétně půjde o zahájení realizace nové zapouzdřené rozvody 420 kV s izolací hexafluoridu síry v transformovně Chotějovice a zahájení výstavby dvojitého vedení 400 kV V480 Chotějovice – Výškov s plánovaným dokončením a uvedením do provozu v roce 2011.
 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (694x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín  ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín (64x)
Společnost ČEPS dokončila modernizaci převážné části vedení V422 mezi rozvodnami Mírovka v Kraji Vysočina a Čebín v Jiho...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (62x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...