Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Společnost ČEPS investovala v minulém roce do obnovy a posílení sítí více než 2 miliardy Kč

Společnost ČEPS investovala v minulém roce do obnovy a posílení sítí více než 2 miliardy Kč

Publikováno: 10.1.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 14:48
Rubrika: Tiskové zprávy, Rozvody energií

ČEPS jako výhradní provozovatel elektrické přenosové soustavy každým rokem investuje do obnovy a spolehlivosti přenosových sítí (400kV a 220kV – vedení zvláště vysokého a velmi vysokého napětí). V loňském roce byla především posílena přenosová soustava o novou linku „Příčná spojka“, došlo k přechodu na spolehlivější dálkové ovládání u šesti rozvoden a byly nainstalovány tři nové transformátory.
 

Nejvýznamnější akcí, kterou společnost ČEPS realizovala poprvé v nových legislativních podmínkách, bylo zahájení provozu nového vedení 400kV mezi rozvodnami Čechy-střed (poblíž Mochova) a Bezděčín (mezi Jabloncem nad Nisou a Turnovem). Jde o projekt „Příčná spojka“, jehož realizace významným způsobem zvýšila spolehlivost zásobování středočeského a libereckého kraje elektrickou energií. Tato liniová stavba, jejíž délka je 67 km a představuje investici téměř jednu miliardu Kč, prochází územím dvou krajů, čtyř okresů, čtyřiceti měst a obcí a čtyřiceti třemi katastrálními územími. Její příprava a výstavba trvala téměř devět let. Samotná výstavba byla realizována v letech 2006 – 2007.
Jedním ze strategických cílů společnosti ČEPS je realizace postupné rekonstrukce stávajících rozvoden 400 kV, a to včetně jejich převodu na dálkové ovládání z dispečinku ČEPS. V roce 2007 byly uvedené akce v hodnotě kolem 800 mil. Kč realizovány v rozvodnách Hradec u Kadaně, Albrechtice (Ostravsko), Sokolnice (Brněnsko), Týnec nad Labem (Kolínsko a Kutnohorsko), Neznášov (Královéhradecko) a Chrást (Plzeňsko). Toto opatření, které je pokračováním postupné rekonstrukce všech rozvoden přenosové soustavy, zajišťuje udržení standardní úrovně a posílení spolehlivosti provozu.
Vzrůstající úroveň spotřeby elektrické energie vyžaduje také posílení transformačních vazeb mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami. V minulém roce byly instalovány nové transformátory 400/110 kV o výkonu 350 tisíc kilowattů v rozvodnách Týnec nad Labem, Neznášov a Chrást. Tyto transformátory zaručují spolehlivou dodávku z přenosové do distribuční soustavy. Posilují tak cestu elektřiny z velkých elektráren ke spotřebitelům. Tato investice měla v roce 2007 hodnotu zhruba 300 mil. Kč.
Kromě uvedených investičních akcí zajišťuje společnost ČEPS i běžnou údržbu stávajícího zařízení tak, aby mohlo spolehlivě fungovat v dalších letech. Na této standardně zajišťované činnosti společnost vynaložila téměř 700 milionů Kč. ČEPS je podle zákona výhradním držitelem licence na provozování přenosové soustavy.


Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (660x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (64x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...
ArcelorMittal Ostrava zahájila výrobu nové oceli pro automobilový průmysl ArcelorMittal Ostrava zahájila výrobu nové oceli pro automobilový průmysl (64x)
ArcelorMittal Ostrava vyvinula a jako jediná v evropské části skupiny ArcelorMittal vyrábí ocel, která najde uplatnění p...