Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Společnost ČEPS investovala v minulém roce do obnovy a posílení sítí více než 2 miliardy Kč

Společnost ČEPS investovala v minulém roce do obnovy a posílení sítí více než 2 miliardy Kč

Publikováno: 10.1.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 14:48
Rubrika: Tiskové zprávy, Rozvody energií

ČEPS jako výhradní provozovatel elektrické přenosové soustavy každým rokem investuje do obnovy a spolehlivosti přenosových sítí (400kV a 220kV – vedení zvláště vysokého a velmi vysokého napětí). V loňském roce byla především posílena přenosová soustava o novou linku „Příčná spojka“, došlo k přechodu na spolehlivější dálkové ovládání u šesti rozvoden a byly nainstalovány tři nové transformátory.
 

Nejvýznamnější akcí, kterou společnost ČEPS realizovala poprvé v nových legislativních podmínkách, bylo zahájení provozu nového vedení 400kV mezi rozvodnami Čechy-střed (poblíž Mochova) a Bezděčín (mezi Jabloncem nad Nisou a Turnovem). Jde o projekt „Příčná spojka“, jehož realizace významným způsobem zvýšila spolehlivost zásobování středočeského a libereckého kraje elektrickou energií. Tato liniová stavba, jejíž délka je 67 km a představuje investici téměř jednu miliardu Kč, prochází územím dvou krajů, čtyř okresů, čtyřiceti měst a obcí a čtyřiceti třemi katastrálními územími. Její příprava a výstavba trvala téměř devět let. Samotná výstavba byla realizována v letech 2006 – 2007.
Jedním ze strategických cílů společnosti ČEPS je realizace postupné rekonstrukce stávajících rozvoden 400 kV, a to včetně jejich převodu na dálkové ovládání z dispečinku ČEPS. V roce 2007 byly uvedené akce v hodnotě kolem 800 mil. Kč realizovány v rozvodnách Hradec u Kadaně, Albrechtice (Ostravsko), Sokolnice (Brněnsko), Týnec nad Labem (Kolínsko a Kutnohorsko), Neznášov (Královéhradecko) a Chrást (Plzeňsko). Toto opatření, které je pokračováním postupné rekonstrukce všech rozvoden přenosové soustavy, zajišťuje udržení standardní úrovně a posílení spolehlivosti provozu.
Vzrůstající úroveň spotřeby elektrické energie vyžaduje také posílení transformačních vazeb mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami. V minulém roce byly instalovány nové transformátory 400/110 kV o výkonu 350 tisíc kilowattů v rozvodnách Týnec nad Labem, Neznášov a Chrást. Tyto transformátory zaručují spolehlivou dodávku z přenosové do distribuční soustavy. Posilují tak cestu elektřiny z velkých elektráren ke spotřebitelům. Tato investice měla v roce 2007 hodnotu zhruba 300 mil. Kč.
Kromě uvedených investičních akcí zajišťuje společnost ČEPS i běžnou údržbu stávajícího zařízení tak, aby mohlo spolehlivě fungovat v dalších letech. Na této standardně zajišťované činnosti společnost vynaložila téměř 700 milionů Kč. ČEPS je podle zákona výhradním držitelem licence na provozování přenosové soustavy.


Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (495x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (61x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
SP ČR: je třeba zrychlit proces výstavby nového jaderného bloku (50x)
Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje rozvoj jaderné energetiky a výstavbu nových jaderných bloků. Prezident SP ČR Jarosl...