Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické

Klasické

Kritické spojovací potrubí nového bloku Elektrárny Ledvice

Publikováno: 1.3.2011, Aktualizováno: 4.3.2011 09:39

Podstatnou součástí nového nadkritického bloku elektrárny Ledvice jsou systémy kritického spojovacího potrubí pro přehřátou, přihřátou a vratnou páru. Jako první elektrárenské dílo v České republice bude elektrárna Ledvice pracovat s nadkritickými parametry páry, které budou u přehřáté páry dosahovat až parametrů 28 MPa a 600 °C, což je možné pouze za použití zcela nových materiálů. V tomto případě půjde o první komerční využití materiálu X10...

Celý článek zde

První metry komína padly k zemi, jeho demolice probíhá v noci

Publikováno: 27.2.2011

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II pokročila se vstupem do nového roku do další fáze své realizace. V současné době finišují montážní práce a již v březnu začnou čistící operace – vyvářka a profuky – kotle výrobního bloku 22. Po nich budou následovat komplexní zkoušky celého zmodernizovaného zařízení. Pokud proběhne vše ke spokojenosti zadavatele, tedy Skupiny ČEZ, najede pak v srpnu výrobní blok 22 do zkušebního provozu....

Celý článek zde

Konferenci Coal-GEN Europe podpoří i české Ministerstvo průmyslu a obchodu

Publikováno: 12.2.2011

Konferenci Coal-GEN Europe 2011, která proběhne 15. až 17. února 2011 v Kongresovém centrum v Praze, slavnostně zahájí ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek a Roman Portužák, ředitel Odboru elektroenergetiky. Na akci, která patří k předním evropským konferencím a výstavám věnovaným problematice energetického využití uhlí, vystoupí pět desítek specialistů z 16 zemí světa. Třídenní konference a výstava je zaměřena na přehlídku nejnovějších tec...

Celý článek zde

II. etapa výstavby budov pro nový zdroj

II. etapa výstavby budov pro nový zdroj
Publikováno: 3.2.2011, Aktualizováno: 7.2.2011 07:27

Výstavba budov nového zdroje v Ledvicích realizovaná pro generálního dodavatele projektu, společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. firmou METROSTAV a.s. se přehoupla do své II. etapy. I. etapa začala v lednu 2009 a skončila 15. ledna 2010 předáním staveniště a stavební připravenosti pro dodavatele kotelny a strojovny, dokončením hrubé stavby dozorny a zasypáním potrubí chladící vody. II. fáze je ve znamení dokončování TZB (technologie zabezpečení bud...

Celý článek zde

II. etapa výstavby budov pro nový zdroj v Ledvicích

II. etapa výstavby budov pro nový zdroj v Ledvicích
Publikováno: 19.1.2011

Výstavba budov nového zdroje v Ledvicích realizovaná pro generálního dodavatele projektu, společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. firmou METROSTAV a.s. se přehoupla do své II. etapy. I. etapa začala v lednu 2009 a skončila 15. ledna 2010 předáním staveniště a stavební připravenosti pro dodavatele kotelny a strojovny, dokončením hrubé stavby dozorny a zasypáním potrubí chladící vody. II. fáze je ve znamení dokončování TZB (technologie zabezpečení bud...

Celý článek zde

Betonové konstrukce nového zdroje Elektrárny Ledvice

Betonové konstrukce nového zdroje Elektrárny Ledvice
Publikováno: 13.1.2011

Všechny betonářské práce, resp. betonové konstrukce, které bylo potřeba realizovat pro výstavbu kotle s nadkritickými parametry páry v Elektrárně Ledvice, skončily zhruba před rokem. Autor (Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., RECOC, s.r.o., miloslav.smutek@recoc.cz ) v článku popisuje koncepci betonových konstrukcí kotelny, dále pak strojovny a mezistrojovny, betonáž  potrubí chladicí vody a popisuje statické a dynamické výpočty. Celý článek, vydan...

Celý článek zde

Doprava sypkého materiálu v elektrárně Ledvice

Doprava sypkého materiálu v elektrárně Ledvice
Publikováno: 27.12.2010

V souvislosti s výstavbou nového nadkritického zdroje 660 MW vyvstala v Elektrárně Ledvice potřeba navržení a dodání dopravníků sypkých materiálů. Spolu s výstavbou nového kotle a jeho příslušenství bylo potřeba zrušit stávající uhelnou skládku a uvolnit prostor pro novou výstavbu a vyřešit zásobování nového kotle uhlím a dále vyřešit dopravu strusky z nového kotle na úložiště viz schéma dopravníků č. 1. Po ukončení výstavby nového zdroje, jehož ...

Celý článek zde

Nová investice Energetiky Třinec má zlepšit ovzduší v regionu

Publikováno: 27.12.2010

Třinec (Frýdecko-Místecko) 27. prosince (ČTK) - Společnost Energetika Třinec, která je dceřinou firmou Třineckých železáren, dokončila jednu z největších ekologických investic. Do provozu uvedla nový kotel v teplárně za téměř 300 milionů korun, který nahradil staré zařízení. Ekologičtější kotel má pomoci zlepšit ovzduší na Třinecku. ČTK to sdělila mluvčí Třineckých železáren Dušana Chreneková.  ...

Celý článek zde

Dodávka kotle pro nový superkritický blok v Elektrárně Ledvice

Dodávka kotle pro nový superkritický blok v Elektrárně Ledvice
Publikováno: 23.12.2010, Aktualizováno: 11.1.2011 08:01

Obecně se říká, že kotel je srdcem každé tepelné elektrárny. A to nejen z důvodu, že generuje páru, která pohání ostatní zařízení, ale i proto, že je jednou z jejích nejsložitějších částí jak z hlediska výroby, tak i montáže. Autor (Ing. Pavel Heger, ALSTOM s.r.o.) se v článku zaměřuje na projekt dodávky kotle pro ŠKODA PRAHA Invest v rámci výstavby nového zdroje v elektrárně Ledvice zejména z hlediska použitých materiálů, popisu hlavních dodavat...

Celý článek zde

Zauhlování Nového zdroje Ledvice 660 MW – II. etapa (rok poté)

Zauhlování Nového zdroje Ledvice 660 MW – II. etapa (rok poté)
Publikováno: 20.12.2010, Aktualizováno: 17.1.2011 09:19

V úvodu je potřeba konstatovat, že zauhlování stávajících uhelných bloků (obchodní balíček 01 – Zauhlování, dílo A) prošlo úspěšně jednoletým zkušebním provozem a bylo zkolaudováno. Zauhlování nového zdroje (obchodní balíček 01 – Zauhlování, dílo B) je nemalou součástí projektu Nový nadkritický zdroj 660 MW Elektrárny Ledvice realizovaného generálním dodavatelem ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Celý obchodní balíček 01 realizuje firma NOEN a...

Celý článek zde

Výstavba nového zdroje v Ledvicích nyní intenzivně pokračuje.A co je již za námi?

Výstavba nového zdroje v Ledvicích nyní intenzivně pokračuje.A co je již za námi?
Publikováno: 6.12.2010

Realizace projektu Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice (NZ) je od samého začátku ovlivněna omezeným prostorem pro vlastní výstavbu. Na základě geologického průzkumu byla hlavní zařízení NZ navržena v místech, kde dříve byla zařízení sloužící pro původní bloky. V letech 2007 až 2009 byly realizovány následující etapy: 1. Etapa: Demolice. V rámci této části byly demolovány staré objekty na území NZ. 2. Etapa: Výstavba náhradních objektů. Šlo o ...

Celý článek zde

„Zkušenosti nabyté v rámci obnovy elektrárny v Tušimicích se snažíme maximálně využít při výstavbě nového zdroje v Ledvicích,“

„Zkušenosti nabyté v rámci obnovy elektrárny v Tušimicích se snažíme maximálně využít při výstavbě nového zdroje v Ledvicích,“
Publikováno: 29.11.2010

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Dag Wiesner, ředitel útvaru realizace investic Skupiny ČEZ....

Celý článek zde

Europoslanci prodloužili státní podporu pro uhelné doly

Publikováno: 23.11.2010

Brusel/Štrasburk 23. listopadu (zpravodaj ČTK) - Státy Evropské unie budou moci nadále finančně podporovat uhelné doly. Rozhodl o tom dnes Evropský parlament. Původně hrozilo, že podpora vyprší s koncem platnosti unijního nařízení, za nějž neexistuje po roce 2010 náhrada. Europoslanci ale přistoupili na návrh Evropské komise, že národní vlády mohou dotovat zavírání nekonkurenceschopných dolů až do roku 2014....

Celý článek zde

Unikátní výstavba za plného provozu

Unikátní výstavba za plného provozu
Publikováno: 13.11.2010

V současné době je Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II (KO ETU II) o výkonu 4 × 200 MW jednou z nejvýznamnějších zakázek realizovanou investorem ČEZ, a. s. Zajímavé na projektu je především provádění všech stavebních prací a dodávek za provozu dvou bloků při respektování prostorových a konstrukčních možností stávající elektrárny. V dalším textu je podrobněji popisován průběh II. etapy díla se zaměřením na obchodní balíček OB11 – s...

Celý článek zde

Výsledky garančních testů na kotlích C, D – Tušimice II

Výsledky garančních testů na kotlích C, D – Tušimice II
Publikováno: 8.11.2010

V termínech od 19. do 21. května, resp. od 14. června do 17. června letošního roku se na kotlích C, D (bloků 23 a 24) v Elektrárně Tušimice II uskutečnily garanční testy typu „A“, které slouží k prokázání splnění všech smluvně dohodnutých parametrů obchodního balíčku kotelna, který je dodávkou společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro generálního dodavatele ŠKODA PRAHA Invest v rámci projektu Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II....

Celý článek zde

Třiadvacet tisíc kabelů pro Komplexní obnovu Elektrárny Tušimice II

Publikováno: 29.10.2010, Aktualizováno: 1.11.2010 21:14

V rámci Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II, významného projektu Skupiny ČEZ zaměřeného na obnovu a výstavbu energetických zdrojů v České republice, hrajeI & C Energo a.s. významnou roli jako subdodavatel pro společnost Siemens s.r.o. Ta je dodavatelem obchodních balíčků OB07 – Elektročást a OB10 – ASŘTP (automatizovaný systém řízení technologických procesů) pro generálního dodavatele stavby - ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. V rámci...

Celý článek zde

Garanční měření a certifikační zkoušky bloků 22 a 23 potvrdily garantované parametry

Garanční měření a certifikační zkoušky bloků 22 a 23 potvrdily garantované parametry
Publikováno: 27.10.2010

Strojírenská firma ŠKODA POWER, a Doosan company (dodavatel obchodního balíčku 05 – Strojovna) dokončila zdárně v rámci svého podílu na projektu Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II montáž technologického zařízení první etapy (blok 23 a 24) s následným uvedením zařízení do provozu. Tato etapa byla završena 19. března 2010 podpisem protokolu o předběžném převzetí mezi generálním dodavatelem projektu komplexní obnovy elektrárny, ŠKODA PRAH...

Celý článek zde

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II: generální dodavatel směle vstoupil do II. etapy

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II: generální dodavatel směle vstoupil do II. etapy
Publikováno: 27.10.2010

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II vstoupila do své druhé etapy, při které budou do konce roku 2011 zrekonstruovány druhé dva energetické bloky 21 a 22. První dva bloky 23 a 24 byly uvedeny po rozsáhlé rekonstrukci do provozu v průběhu června a srpna 2009 a po fázi stabilizace provozu technologického zařízení a po provedení potřebných a zákonem daných zkoušek a měření budou předány objednateli. Zkoušky byly završeny v červnu a červenci letoš...

Celý článek zde

Elektrárna Ledvice: Skončila třetí etapa výstavby nového zdroje

Elektrárna Ledvice: Skončila třetí etapa výstavby nového zdroje
Publikováno: 16.10.2010

Dvě důležitá kolaudační rozhodnutí má za sebou výstavba nového zdroje 660 MW v Elektrárně Ledvice Skupiny ČEZ. První se týkalo nové chemické úpravny vod a druhé nového zauhlování. Pracovníci ze stavebního úřadu města Bíliny během řízení neobjevili žádnou závadu, která by zabránila vydání kladného kolaudačního souhlasu. Tím byla úspěšně završena třetí etapa výstavby nového zdroje, kterou projektový tým nazval „Uvolnění staveniště“....

Celý článek zde

Nová technologie odsíření spalin poprvé uplatněna v české elektrárně

Nová technologie odsíření spalin poprvé uplatněna v české elektrárně
Publikováno: 6.10.2010, Aktualizováno: 7.10.2010 22:11

Zcela novým technologickým způsobem se rozhodla společnost Dalkia Česká republika snížit emise SO2 ve své Elektrárně Třebovice v Ostravě. Oproti běžně používaným technologiím na bázi vápna, zde jde o dávkování jemně mleté sody bikarbony do spalin. Technologie, kterou dodala společnost Eveco Brno, s.r.o., se běžně používá zatím například ve spalovnách, v rámci elektráren byla použita poprvé v ČR. Vyznačuje se kratší dobou instalace a příznivější c...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Technická průvodka kompletní obnovy Elektrárny Tušimice II (31x)
Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část rozhodujících technologických zařízení Elektrárny Tušimice II se blíží k hrani...
TESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy palivaTESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy paliva (28x)
Naše firma TESPO engineering s.r.o. dlouhodobě patří mezi firmy, které se nebojí vyvíjet, vymýšlet, a především také rea...
„Nehrajeme jen o emise a teplárny, ale o budoucnost průmyslu v Evropě,“„Nehrajeme jen o emise a teplárny, ale o budoucnost průmyslu v Evropě,“ (21x)
je přesvědčený Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení České republiky. Právě na teplárny nejvíce dopadají ...