Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické

Klasické

Průsakové vody Elektrárny Prunéřov II budou využity pro její provoz

Průsakové vody Elektrárny Prunéřov II budou využity pro její provoz
Publikováno: 27.8.2010

Další ekologické vylepšení za více než 80 milionů korun realizuje v současné době Skupina ČEZ v Elektrárně Prunéřov II. Jedná se o takzvanou reverzní osmózu, která umožní využít průsakové vody pro provozní technologie elektrárenského provozu....

Celý článek zde

Komplexní obnova vodního hospodářství Elektrárny Tušimice II

Komplexní obnova vodního hospodářství Elektrárny Tušimice II
Publikováno: 12.5.2010

V rámci komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II (ETU II) o výkonu 4 x 200 MWe sdružení firem VA TECH WABAG Brno spol. s r.o. – SMP CZ, a.s. zahájilo práce na první etapě této obnovy v roce 2007 v rozsahu obchodního balíčku č. 04 (OB 04) – vodní hospodářství. Tento obchodní balíček se skládá ze čtyř dílčích celků – DC 28, DC 12, DC 11, DC 10. V tomto článku popíšeme zejména DC 28 - vodní hospodářství, který je dodáván jako techno...

Celý článek zde

Zásoby hnědého uhlí v ČR na začátku třetího tisíciletí

Publikováno: 9.4.2010

Nerostné suroviny jsou neobnovitelné přírodniny, které se vyskytují v nejsvrchnějších částech zemské kůry. Nerostné suroviny představují národní bohatství, jehož uvážlivé využívání umožňuje hospodářský a ekonomický rozvoj státu. Obecně je průmyslový rozvoj doprovázen zvýšenými požadavky na spotřebu nerostných surovin všeho druhu. S dosaženou úrovní vědy a výzkumu se mění i požadavky na jejich kvalitu. Přirozeně vzniklé a významné akumulace jednod...

Celý článek zde

Kauza Prunéřov: Začíná pro české podnikatele zelená totalita?

Publikováno: 2.4.2010, Aktualizováno: 4.4.2010 14:03

Záležitost projektu retrofitu (obnovy, rekonstrukce) Elektrárny Prunéřov je již bohužel zcela zpolitizovaná. Nikdo se neptá na názor projektantů retrofitu. Na druhou stranu odpůrci ze Strany zelených a různých ekologických hnutí včetně tzv. Ekologického právního servisu, kteří jsou v oblasti konstrukce kotlů naprosto nepoznamenáni věděním, se snaží svévolným výkladem platných právních předpisů a následnou kampaní prostřednictvím médií ovlivnit ro...

Celý článek zde

Severočeské doly vykázaly za uplynulý rok zisk po zdanění přes tři miliardy

Publikováno: 1.3.2010

Severočeské doly (SD) vykázaly za uplynulý rok zisk po zdanění 3 184 milionů korun. Tržby za uhlí činily 10,231 miliardy korun, proti stejnému období loňského roku tak stouply o 664 mil. Kč....

Celý článek zde

Komplexní obnova Prunéřova aneb prezentované mýty a skutečnost

Publikováno: 21.1.2010

(Zdroj: ČEZ) - Neustále se opakující prohlášení ekologických aktivistů a jim podobným ohledně plánované komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II je plné mylných tvrzení. Například není pravdou, že ČEZ chce instalovat „starý šrot“ odpovídající technické úrovni minulého tisíciletí a hlavně vše, co se točí kolem plánovaného zvýšení účinnosti elektrárny po její obnově. ČEZ také postupuje podle platné legislativy ČR a právních předpisů Evro...

Celý článek zde

Délka kabelů pro část elektro a systémy řízení pro komplexní obnovu Elektrárny Tušimice II měří přes tři tisíce kilometrů

Publikováno: 17.1.2010

V rámci obchodních balíčků OB07 (elektročást) a OB10 (ASŘTP – automatizované systémy řízení technologických procesů) probíhající komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II realizuje společnost I & C Energo a.s. projektové a inženýrské činnosti. Pro OB07 pak i veškeré montážní činnosti, včetně autorského dozoru a následné tvorby dokumentace skutečného provedení. I & C Energo v tomto pilotním projektu Skupiny ČEZ, zaměřeného na obnovu a ...

Celý článek zde

Specifika rozvaděčů pro elektrárnu v Tušimicích

Publikováno: 17.1.2010

Konstrukce rozvaděčů firmy Spálovský, a.s., pro komplexní obnovu Elektrárny Tušimice II vychází z posledních vývojových trendů s osvědčenou vazbou na použitá a odzkoušená technická řešení. Rozvaděče jsou navrženy v klasickém provedení jako typově zkoušené, uložené v oceloplechových skříních Rittal na podstavcích. Samozřejmostí u provedení  typového označení 2500A se stává použití sběrnicového systému (Rittal – X profil), který usnadňuj...

Celý článek zde

Účast firmy Siemens na obnově elektrárny v Tušimicích

Publikováno: 17.1.2010

Společnost Siemens s.r.o. dodává pro kompletní obnovu Elektrárny ETU II čtyři generátory o výkonu 235,3 MVA/200MWe typu SGen5-100A-2P. Současně s tím je dodavatelem dvou obchodních balíčků OB 7 Elektro a OB 10 ASŘTP. Oba obchodní balíčky představují služby na klíč, tedy od projektu, přes dodávku a montáž až po oživení zařízení a jeho údržbu. Na tomto místě a v této fázi přinášíme pouze zkrácené hlavní informace o účasti firmy Siemens na obnově ET...

Celý článek zde

Realizace vysokotlakého spojovacího potrubí v rámci komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II

Publikováno: 15.1.2010, Aktualizováno: 19.1.2010 19:01

Jedním z významných dodavatelů, podílejících se na probíhající komplexní obnově Elektrárny Tušimice II, je i Modřanská potrubní, a.s. Realizace zakázek probíhá ve dvou etapách a společnost má na starosti komplexní dodávku rozdělenou do dvou obchodních balíčků, a to OB 61 Vysokotlaké spojovací potrubí – kritické potrubí a OB 6 Ostatní spojovací potrubí. Součástí realizace byly projekční práce, dodávky materiálu včetně výroby ohybů, demontáž dožité...

Celý článek zde

Stavební část komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II

Publikováno: 15.1.2010

Stavební část komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II realizuje sdružení firem VIAMONT a.s., a SMP CZ, a.s., s označením obchodní baliček (OB) č. 11 – stavba. Dále je podrobněji popsán průběh výstavby I. etapy OB č. 11 se zkráceným popisem některých stěžejních objektů. Text (autoři: Milan Vyhnis, Jiří Kratochvíl - SMP CZ, a.s., Ing. Pavel Kouba - VIAMONT a.s.) najdete v náhledovém formátu ZDE....

Celý článek zde

Úplná rekonstrukce chladicích věží v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II

Úplná rekonstrukce chladicích věží v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II
Publikováno: 11.1.2010

Elektrárna Tušimice II má celkem čtyři chladicí věže s přirozeným tahem typu Iterson výšky 100 m. V rámci komplexní obnovy celé elektrárny budou chladicí věže rekonstruovány. Ve výběrovém řízení se projektantem a dodavatelem obchodního balíčku číslo 12 – Chladicí věže stala firma REKO PRAHA, a.s....

Celý článek zde

Účinnost odsíření dosáhne v Elektrárně Tušimice II celých 98 %

Publikováno: 8.1.2010

V rámci komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II bylo rovněž rozhodnuto postavit nové a moderní odsiřovací zařízení. V tušimické elektrárně je již od poloviny 90. let v provozu odsiřovací zařízení (reaktory typu Jet Bubbling Reactor od firmy Chiyoda), které ale z hlediska hospodárnosti, snadné udržovatelnosti a disponibility již nevyhovovalo požadavkům provozovatele, společnosti ČEZ, a. s. Navíc uhlí, které se zde bude v budoucnu spalovat, vykazuj...

Celý článek zde

Nové zauhlování Tušimice II s maximálním využitím stávajících technologií

Publikováno: 4.1.2010

Elektrárna Tušimice II (ETU II) je jedním ze zdrojů výroby elektrické energie společnosti ČEZ, a. s. V elektrárně pracují čtyři bloky, každý o výkonu 200 MWe. Je zásobována hnědým uhlím z lomu Libouš, který se nachází v těsném sousedství elektrárny. ČEZ, a. s. rozhodl o provedení Komplexní obnovy ETU II (KO ETU II), která zabezpečí životnost do roku 2035. Obnova zahrnuje zefektivnění výroby elektrické energie použitím technologií na úrovni BAT (B...

Celý článek zde

Rekonstrukce vápencového a sádrovcového hospodářství Elektrárny Tušimice II

Publikováno: 4.1.2010

Komplexní oprava Elektrárny Tušimice II (ETU II) zahrnuje zefektivnění výroby elektrické energie použitím technologií na úrovni BAT, plnění Národního programu snižování emisí NOx a SO2 při podmínkách snížení výhřevnosti budoucího paliva a zvýšení obsahu popelovin v palivu. Z důvodu vypršení životnosti stávajícího zařízení vápencového hospodářství a sádrovcového hospodářství a s ohledem na životnost elektrárny byla tato zařízení firmou KLEMENT a.s...

Celý článek zde

„Nejednoduchá realizace bloku 23 je vynikajícím zdrojem zkušeností pro úspěšnou rekonstrukci dalších bloků,“

„Nejednoduchá realizace bloku 23 je vynikajícím zdrojem zkušeností pro úspěšnou rekonstrukci dalších bloků,“
Publikováno: 28.12.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:51

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Zdeněk Šnaider, šéf komplexní obnovy Elektrárny Tušimice (ETU) II ve ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (ŠPI).  ...

Celý článek zde

„Dosavadní zkušební provoz bloků 23 a 24 vykazuje očekávanou spolehlivost a bezpečnost,“

„Dosavadní zkušební provoz bloků 23 a 24 vykazuje očekávanou spolehlivost a bezpečnost,“
Publikováno: 28.12.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:50

uvedl pro All for Power č. 4/2009 Ing. Jan Štancl, ředitel úseku Realizace ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (ŠPI), zodpovědný za proces uvádění nových bloků Elektrárny Tušimice II (ETU) do provozu (rozhovor byl realizován koncem října 2009 - pozn. autora)...

Celý článek zde

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – první z řady projektů obnovy Skupiny ČEZ

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – první z řady projektů obnovy Skupiny ČEZ
Publikováno: 28.12.2009

Cíle stavby a hlavní zásady technického řešení Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II 4 × 200 MW definuje dokument Podnikatelský záměr/Záměr stavby. Tento dokument zpracoval investor, ČEZ, a. s., v roce 2005 na základě technicko-ekonomické studie zpracované ÚJV Řež, a.s., divize Energoprojekt Praha. Z řady posuzovaných variant zvolil ČEZ variantu komplexní obnovy dožitého zařízení při využití podkritických parametrů páry, s požadovanou cel...

Celý článek zde

Nový řídicí systém umožní snížit nebo zvýšit výkon o 5 % z nominálního výkonu během 30 sekund,“

Nový řídicí systém umožní snížit nebo zvýšit výkon o 5 % z nominálního výkonu během 30 sekund,“
Publikováno: 28.12.2009

uvedl Ing. Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov společnosti ČEZ, a. s....

Celý článek zde

Nové zauhlování elektrárny v Ledvicích s moderními prvky automatizovaného řízení snížilo emise

Publikováno: 3.12.2009, Aktualizováno: 7.12.2009 17:04

Společnost ČEZ se rozhodla podstatně snížit emise a přitom zvýšit výkon Elektrárny Ledvice vybudováním tzv. Nového zdroje 660 MWe s postupným odstavením velké části stávajících bloků. To, že se ČEZ rozhodl vybudovat tento nejmodernější elektrárenský blok v ČR v areálu stávající elektrárny, s sebou přineslo nemalé úpravy. Jednou z nich je, že stávající skládka musela ustoupit nové chladicí věži a buduje se skládka nová, společně s novým zauhlování...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (58x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
V Elektrárně Dětmarovice plánují výstavbu dálkového horkovodu (51x)
Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) byla postavena v letech 1972 až 1976 a svým výkonem 800 MW je největší klasickou elektrárno...
Kritické spojovací potrubí nového bloku Elektrárny Ledvice (41x)
Podstatnou součástí nového nadkritického bloku elektrárny Ledvice jsou systémy kritického spojovacího potrubí pro přehřá...