Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    Průsakové vody Elektrárny Prunéřov II budou využity pro její provoz

Průsakové vody Elektrárny Prunéřov II budou využity pro její provoz

Publikováno: 27.8.2010
Rubrika: Klasické, Ekologické projekty

Další ekologické vylepšení za více než 80 milionů korun realizuje v současné době Skupina ČEZ v Elektrárně Prunéřov II. Jedná se o takzvanou reverzní osmózu, která umožní využít průsakové vody pro provozní technologie elektrárenského provozu.

„Reverzní osmóza je jedním z řady tlakových membránových procesů, využívajících k separaci látek rozpuštěných v kapalině semipermeabilní membránu, na které dojde ke zkoncencentrování rozpuštěných látek. Koncentrát je veden do odpadu a čistá fáze je využita v další technologii. Jedná se o prvotřídní technologii, která nachází uplatnění v mnoha oborech, potravinářstvím počínaje a třeba, jako v našem případě, elektrárenským provozem konče,“ říká Jiří Jaroš, vedoucí odboru Chemické režimy v Elektrárnách Tušimice a Prunéřov.

Zjednodušeně řečeno, přebytečná průsaková voda bude svedena do chemické úpravny vod, kde projde procesy čiřením a filtrací a následně bude odsolena na jednotce reverzní osmózy. Takto vyčištěná voda pak bude sloužit k výrobě demineralizované vody, která je používána k napájení výrobních bloků (kotlů).

V současné době je průsaková voda z úložiště vedlejších energetických produktů, které je založeno na nepropustném podloží, jímána systémem drenáží do průsakových jímek „Tato voda je využívána na postřiky lokalit proti prášení a své uplatnění našla po vybudování retenční nádrže a čerpací stanice i jako přídavná voda v technologii odsíření elektrárny,“ dodává Jiří Jaroš.

Vzhledem k tomu, že průsakových vod přibývá a jejich kvalita se zhoršuje, neleze tyto vody vypouštět do vodoteče. Jedná se přitom o průsakové vody z lokalit, kam jsou vedlejší energetické produkty dopravovány jak hydraulicky, tak suchou cestou. Proto bude průsaková voda dále upravována pomocí reverzní osmózy, aby se dala využít i pro další technologii elektrárenského provozu.

V Elektrárně Prunéřov II se přitom jedná již o třetí investiční akci, která významnou měrou napomůže udržet čisté životní prostředí z pohledu vypouštění odpadních vod do recipientu. Tou první byla modernizace kalového hospodářství za zhruba 36 milionů korun, k níž došlo na začátku loňského roku. Druhá akce se týkala výše uvedeného vybudování retenční nádrže za více než 11 milionů korun. Do třetice se pak likvidace průsakových vod s vyšším obsahem soli promítne právě do poslední realizované ekologické akce, jíž je reverzní osmóza.

„Smyslem první akce bylo vybavit kalové hospodářství moderní technologií, která zaručuje snížení nerozpustných látek ve vypouštěných odpadních vodách. V praxi to znamená, že do odpadních vod se nadávkuje speciální přípravek, který zlepší sedimentaci nerozpustných látek, tedy jejich zahuštění. Následně se kaly přečerpají do nově postavené haly k odvodnění v novém kalolisu na zbytkovou vlhkost 40 procent. Odvodněný kal z kalolisu se vysypává do přistaveného kontejneru. Poté vše odveze specializovaná firma k ekologické likvidaci. Vypouštěná odpadní voda z prunéřovských elektráren tak obsahuje méně než 30 mg nerozpustných látek v jednom litru,“ uzavřel Jiří Jaroš.

 

Základová deska a připravené komponenty k novému čiřiči, na které ukazuje Zdeněk Kobza, vedoucí oddělení chemie Elektráren Tušimice a Prunéřov

 

Pohled na novou jednotku reverzní osmózy

 

Brousení svárů pláště jednoho z nových pískových filtrů

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


  NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

  TESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy palivaTESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy paliva (23x)
  Naše firma TESPO engineering s.r.o. dlouhodobě patří mezi firmy, které se nebojí vyvíjet, vymýšlet, a především také rea...
  Technická průvodka kompletní obnovy Elektrárny Tušimice II (23x)
  Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část rozhodujících technologických zařízení Elektrárny Tušimice II se blíží k hrani...
  „Nehrajeme jen o emise a teplárny, ale o budoucnost průmyslu v Evropě,“„Nehrajeme jen o emise a teplárny, ale o budoucnost průmyslu v Evropě,“ (19x)
  je přesvědčený Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení České republiky. Právě na teplárny nejvíce dopadají ...