Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    „Dosavadní zkušební provoz bloků 23 a 24 vykazuje očekávanou spolehlivost a bezpečnost,“

„Dosavadní zkušební provoz bloků 23 a 24 vykazuje očekávanou spolehlivost a bezpečnost,“

Publikováno: 28.12.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:50
Rubrika: Energetické strojírenství, Klasické, Rozhovory

uvedl pro All for Power č. 4/2009 Ing. Jan Štancl, ředitel úseku Realizace ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (ŠPI), zodpovědný za proces uvádění nových bloků Elektrárny Tušimice II (ETU) do provozu (rozhovor byl realizován koncem října 2009 - pozn. autora)

V jakém je nyní stádiu najíždění ETU?
V současné době vrcholí najíždění bloků 23 a 24 a ocitáme se v rozhodující etapě tzv. komplexního vyzkoušení a komplexní zkoušky. To znamená, že ověřujeme, zda elektrárna splní podmínky dané jednak smluvním vztahem s naším zákazníkem a mimo to ještě podmínky stanovené přenosovou soustavou, čili společností ČEPS, a.s. Zkoušky hodláme dokončit do listopadu letošního roku, poté zahájit proces předávání investorovi a ukončit tak I. etapu díla. Současně intenzivně probíhá příprava na zahájení II. etapy, čili na obnovu bloků 21 a 22. Naším přáním je zahájit II. etapu, v závislosti na klimatických podmínkách, krajně do poloviny listopadu letošního roku.

Co se v rámci komplexního vyzkoušení řeší?
Prověřují se zejména dynamické vlastnosti bloků, trendy zvyšování a snižování výkonu, automatické záskoky zálohovaných technologií, chování bloků při odpojení od přenosové soustavy a podobně. Součástí těchto zkoušek je i seřizování regulačních obvodů na různých výkonových hladinách. Na ověření dynamických vlastností navazuje několikadenní stabilizovaný provoz. Následuje garanční měření, kterým se ověřují hlavní výkonové charakteristiky jako například výkon, celková účinnost, emise. Testy budou završeny
certifikací ČEPS, která prokazuje, že elektrárna plní požadavky přenosové soustavy, a že tudíž může dodávat tzv. systémové služby.

Jaká je úloha ŠKODA PRAHA Invest v rámci procesu najíždění?
V rámci obnovy ETU II vystupujeme jako generální dodavatel. Disponujeme inženýrskými kapacitami a naše role tkví především ve vytváření koncepce celého projektu, řízení stavby, koordinaci dodavatelů, a to jak v průběhu výstavby, tak v etapě uvádění do provozu. Koordinujeme a kontrolujeme činnosti našich dodavatelů a jako zastřešující organizace pak neseme plnou odpovědnost za funkčnost celku.

… A jaká je Vaše osobní pozice v rámci projektu?
Jsem za generálního dodavatele zodpovědný za proces uvádění elektrárny do provozu. Mojí rolí je vytvářet a koordinovat tým, který ve spolupráci s najížděči dodavatelů jednotlivých technologických balíčků připravuje a realizuje činnosti spadající do oboru a etapy uvádění díla do provozu.

Přibližte pracovní náplň tzv. najížděčů?
Koordinace a kontrola, kontrola a koordinace…, to je náš denní chléb. Mimo jiné působíme jako svého druhu rozhraní mezi dodavatelem a provozním personálem budoucího provozovatele. Naší klíčovou rolí je uvézt celou elektrárnu co možná nejrychleji do standardního komerčního provozu odpovídajícímu podmínkám smluvního vztahu s investorem. Najížděči jednotlivých dodavatelů mají na starosti svoji dodávku, víc je obvykle nezajímá. Je právě na nás sladit činnosti všech účastníků procesu, vytvořit a kontrolovat nadřazený harmonogram činností, řešit – mnohdy ne jenom – kompetenční konflikty, stanovit priority. Jedním z nástrojů jsou například denní operativní schůzky pod naším vedením, při kterých se stanovují činnosti bezprostředně následující a v případě potřeby korigují plány v delším výhledu.

Jaké jsou dosavadní výsledky provozu bloků?
Dosavadní provoz bloků 23 a 24 vykazuje očekávanou spolehlivost a bezpečnost. Četnost a charakter problémů, které se dosud projevily a které se bezpochyby ještě vyskytnou, nijak nevybočuje ze standardu.

Popište, prosím, základní kvalifikační předpoklady najížděčů.
Nejlepším „inkubátorem“ dobrého najížděče je samotný provoz na elektrárnách. Kde jinde je možné získat potřebné znalosti, dovednosti a návyky. Snažíme se samozřejmě lovit i v řadách čerstvých absolventů technických vysokých škol a vychovávat s přispěním ostřílených odborníků mladou krev.

Čím je práce s najížděči specifická?
Práce najížděče je práce v provozu se vším, co k tomu patří – směny, dojíždění, pro někoho kočovný život. U správného najížděče očekáváte vysokou odbornou zdatnost, vysokou míru samostatnosti a zároveň sebekázně, dostatečnou razanci při jednání, schopnost rozhodovat, oni zase totéž očekávají od svého okolí. A to není vždy jednoduché.

Stejně jako nový nadkritický blok v Ledvicích má jistě i tušimická dvojka svá specifika…
Výstavba nového bloku v Ledvicích je zcela jistě unikátní záležitostí, vždyť stavíme nejmodernější elektrárenský blok ve střední Evropě. Zvláštnost tušimické dvojky vidím zejména v tom,
že je pro nás po dlouhé době první velkou investiční akcí v energetice, že jde prakticky o novou elektrárnu zakomponovanou do původních budov a navíc, celá realizace probíhá v režimu dva bloky v provozu, dva bloky v rekonstrukci.

Jaké zásadní změny byste doporučoval pro druhou etapu?
Určitě budeme dílčím způsobem korigovat plán jednotlivých etap uvádění díla do provozu jak obsahově, tak časově. Ukazuje se, že původní představy o průběžných dobách byly příliš optimistické, některé testy nám chyběly, některé se ukazují naopak jako zbytečné, i když takových není mnoho. Nevyhneme se ani úvaze na téma struktury dokumentace pro najíždění. Ovšem změnou nejzásadnější bude, jak pevně věřím, efektivní aplikace zkušeností z I. etapy, a to nejen na projektu ETU II, ale i na dalších elektrárnách, které naše společnost realizuje či realizovat bude.

Ing. Jan Štancl
Vystudoval FSi ČVUT Praha. V letech 1981 až 1993 působil ve firmě ŠKODA PRAHA jako projektant a vedoucí strojního oddělení projekce. Podílel se jako autorský dozor na uhelné elektrárně SOMA B 5,6 v Turecku. V letech 1994 až 2005 působil ve firmě EPS s.r.o. (MVV a.s.), kde pracoval na projektech úspor energie s garantovanými výsledky v modelu „Energy Performance Contracting“. Postupně působil jako zástupce ředitele pro realizaci projektů, například na modernizaci energetického hospodářství SETUZA a.s. Od roku 1998 byl aktivní v oboru teplárenství a jako vedoucí realizace stál za kombinovaným zdrojem tepelné a elektrické energie s využitím geotermálního tepla v Děčíně. V letech 2005 až 2007 pracuje ve firmě Škodaexport, a.s. Na starosti měl generální dodávky investičních celků v energetice. Jako projektový manažer řešil například výstavbu paroplynových elektráren Balloki a Muridke v Pákistánu. Od roku 2007 dodnes pracuje ve firmě ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. jako ředitel úseku realizace.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Češi dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně ŽelinaČeši dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně Želina (52x)
Po úspěšně skončených komplexních zkouškách odstartovala dnes provoz dvojice tzv. vírových turbín v areálu malé vodní el...
Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (37x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
TESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy palivaTESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy paliva (32x)
Naše firma TESPO engineering s.r.o. dlouhodobě patří mezi firmy, které se nebojí vyvíjet, vymýšlet, a především také rea...