Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Účast firmy Siemens na obnově elektrárny v Tušimicích

Účast firmy Siemens na obnově elektrárny v Tušimicích

Publikováno: 17.1.2010
Rubrika: Technologie, materiály, Klasické

Společnost Siemens s.r.o. dodává pro kompletní obnovu Elektrárny ETU II čtyři generátory o výkonu 235,3 MVA/200MWe typu SGen5-100A-2P. Současně s tím je dodavatelem dvou obchodních balíčků OB 7 Elektro a OB 10 ASŘTP. Oba obchodní balíčky představují služby na klíč, tedy od projektu, přes dodávku a montáž až po oživení zařízení a jeho údržbu. Na tomto místě a v této fázi přinášíme pouze zkrácené hlavní informace o účasti firmy Siemens na obnově ETU II. Více odborných podrobností spolu s fotodokumentací o realizaci OB 7 a OB 10 uveřejníme v magazínu All for Power, který vyjde počátkem roku 2010, a následně i na informačním portálu www.allforpower.cz .

Obchodní balíček OB 7 — Elektro
Řeší vyvedení výkonu elektrárny (část VVN), včetně kompletní výměny ochran bloků (vždy generátoru, blokového a odbočkového transformátoru). Veškeré ochranné funkce bloků a společné vlastní spotřeby jsou realizovány digitální distanční ochranou typu SIPROTEC. Další hlavní oblastí OB 7 je řešení napájení vlastní spotřeby elektrárny, tedy napájení a ochrana více než devíti tisíc technologických pohonů a spotřebičů, nutných k provozu elektrárny. Za tímto účelem jsou kompletně rekonstruovány a nově osazeny všechny rozvodny VN i NN a realizuje se pokládka cca 1 300 km nové kabeláže, včetně kompletní výměny nosného kabelového systému. Motorové vývody VN i NN jsou osazeny digitálními ochranami a jsou ovládány z nadřazeného řídicího systému pro komunikaci. Vzájemné propojení hlavních rozvoden 6kV je realizováno novými zapouzdřenými a izolovanými vodiči. Automatické záskoky na těchto páteřních rozvodech jsou zajišťovány pomocí jednotek rychlého záskoku AUE3.
Součástí společné vlastní spotřeby je i rozvod zajištěného napájení s nově instalovanými staničními akumulátory, záložní zdroje UPS a dieselgenerátory v kontejnerovém provedení. Transformace z VN na NN je realizována pomocí suchých nízkoztrátových transformátorů GEAFOL.

Obchodní balíček OB 10 — ASŘTP
Zajišťuje komplexní řízení a regulaci blokových technologií prostřednictvím webově orientovaného řídicího systému SPPA-T3000, a to včetně dodávky polní instrumentace, regulačních armatur a souvisejících pohonů. Součástí je i integrovaný systém ochran kotle certifikovaný na úrovni SIL3 (Safety Integrity Level). Dále je v rámci projektu prováděna modernizace stávajícího řídicího systému neblokových technologií. Řízení rozvoden zajišťuje řídicí systém SICAM. Většina spotřebičů je řízena přes rozsáhlou sběrnici Profibus, i přesto se v rámci balíčku položí téměř 2 000 km nové kabeláže. Vzájemná komunikace mezi systémy a se systémy třetích stran je realizována prostřednictvím standardních protokolů typu OPC, Profibus a IEC104.
Nově vyvinutý protokol PCS7_Connect zajišťuje v rámci projektu komunikaci mezi blokovým řídicím systémem a regulátorem turbíny. Ochranu proti požáru v elektrárně zajišťuje kompletně modernizovaný systém elektronické požární signalizace, o vizuální kontrolu technologií výroby a dalších důležitých prostor se stará kamerový systém CCTV (CCTV – Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh, pozn. redakce) a vstupy osob do kritických objektů centrálně řídí automatizovaný docházkový a přístupový systém ACS.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Reaktor AP1000™ od Westinghouse zaručuje bezpečnost a přináší úspory (71x)
Všude ve světě dochází k renesanci jaderné energetiky a reaktor typu AP1000™ (dále AP1000) od firmy Westinghouse s...
Svařování komponent jaderných elektráren (51x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...
Dodavatel oceli měl dvojí důvod k radosti (42x)
3. června 2011 oslavila společnost MUT Tubes, s.r.o. spolu se svojí dceřinou společností MUT Automotive, s.r.o. páté vý...