Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    Nový řídicí systém umožní snížit nebo zvýšit výkon o 5 % z nominálního výkonu během 30 sekund,“

Nový řídicí systém umožní snížit nebo zvýšit výkon o 5 % z nominálního výkonu během 30 sekund,“

Publikováno: 28.12.2009
Rubrika: Energetické strojírenství, Klasické

uvedl Ing. Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov společnosti ČEZ, a. s.

Měl jste před zahájením tušimické komplexní obnovy obavu ze skloubení stávajícího provozu dvou bloků s retrofitem?
Určitě, obavy jsem měl. Ovšem nyní, dva bloky se modernizují a zbytek elektrárny bezproblémově funguje. Různá provizoria a přeložky, které musely být realizovány kvůli oddělení obnovy od provozu, se tak plně osvědčily. Provoz dvou bloků a modernizace dalších dvou bloků nebyl v tomto směru ničím omezen. Jako příklad mohu uvézt rekonstrukci zauhlování. Jeden dopravní pás v zauhlovacích mostech jede a zásobuje bloky v provozu a druhý stojí. Na malém prostoru bylo zapotřebí zrealizovat řadu technických opatření, aby se tam všichni vešli a zároveň byla zajištěna i bezpečnost lidí.

Přípravy na tento nestandardní stav byly asi  rozsáhlé.
Samozřejmě jsme pro to museli, ve spolupráci s generálním dodavatelem ŠKODA PRAHA Invest, připravit nejdříve podmínky – zrealizovat všechny přeložky a zvládnout přípravu především na zimu. Například jsme od sebe plechovou stěnou oddělili funkční a nefunkční část elektrárny. První tak v zimě nemrzla a ve druhé se mohlo i v tomto ročním období pracovat. Vše bylo samozřejmě náročné na koordinaci, ale zvládli jsme to. S přípravou provozního personálu jsme začali již v roce 2008. Půl roku je akorát čas, aby se všichni vyškolili a byli přezkoušení pro obsluhu nové technologie.
 

Zřejmě náročnou fází komplexní obnovy je oživování technologií bloků 23 a 24. Jak se s tím vyrovnáváte?
Musely se dokončit kabeláže a oživit jednotlivé technologické okruhy, což měly, pod vedením generálního dodavatele, na starosti elektrikářské firmy, které dodaly elektrozařízení a řídicí systémy. Opravdu šlo o náročnou fázi komplexní obnovy, neboť veškerá nová zařízení, včetně strojovny a kotlů, se musejí propojit tak, aby správně fungovala. Všechny funkce automatizovaného systému řízení technologického procesu (ASŘTP) jsou řízeny pro všechny bloky centrálně z jedné společné dozorny.

Kde se nyní vlastně nachází dozorna?
Provoz modernizovaných bloků je řízen z provozního velína. V průběhu II. etapy komplexní obnovy přestěhujeme dozornu do zcela nových prostor, řídicí systémy pod velínem již zůstanou na místě a s novým velínem budou propojeny optickými kabely.
 

Pracovní náplň zaměstnanců ovlivní nové systémy řízení. Co vše budou systémy zahrnovat?
Půjde o systémy řízení, monitorování, vyhodnocování technologického procesu výroby elektrické energie, odsíření a pomocných provozů, včetně přístrojového vybavení provozu, regulačních pohonů se servomotory, kabeláže a kabelových tras. Mimo uvedené jsou do systému zařazeny i elektronická požární signalizace, kamerový systém pro sledování technologických rocesů, přístupový systém do rozvoden, dozoren a místností s ASŘTP a systém řízení centrální vzduchotechniky. Po ukončení komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II budou výrobní bloky provozovány s klouzavým (modifikovaným) tlakem páry. Najíždění bloku ze studeného, teplého a horkého stavu bude plně automatické.
 

V rámci obnovy došlo i k instalaci zcela nových  zařízení, uveďte prosím příklad.
Zajímavým doplněním dřívějšího procesu jsou zcela nové distribuované řídicí systémy SPPA T3000, které budou řídit a monitorovat veškerou technologii výrobních bloků, včetně zařízení teplárenského, a rovněž technologii odsíření.

Jaký bude regulační rozsah výrobních bloků?
Regulační rozsah každého jednotlivého výrobního bloku bude bez stabilizace mezi 50 až 104 procenty nominálního výkonu. Blok bude splňovat požadavky na primární a sekundární regulaci podle Kodexu přenosové soustavy. Emisní limity budou dodrženy při takových změnách zatížení, které jsou rovněž v souladu s tímto kodexem. Regulace jsou navrženy tak, aby umožňovaly maximální možné výkonové změny při nepřekročení teplotního namáhání v nejkritičtější části technologického zařízení. Systém bude umožňovat snížit nebo zvýšit výkon o 5 % z nominálního výkonu během 30 sekund. Stejně tak přechod z jakéhokoliv výkonu na ostrovní provoz nebo vlastní spotřebu půjde v maximální době dvou hodin.

Ing. Otakar Tuček
Nastoupil v roce 1967 po absolvování Střední průmyslové školy strojní v Mostě na elektrárnu v Počeradech, kde do roku 2000 postupně působil jako zámečník, topič, technik
kotelny, vodohospodář, tepelný technik, vedoucí oddělení provozu ekonomie, vedoucí odboru provozu, náměstek pro výrobu a techniku. V roce 1987 absolvoval Vysokou školu
strojní a textilní v Liberci. V letech 2000 až 2006 zastával pozici ředitele elektrárny Tušimice. Od roku 2006 do současnosti je ředitelem Elektráren Tušimice a Prunéřov.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Češi dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně ŽelinaČeši dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně Želina (52x)
Po úspěšně skončených komplexních zkouškách odstartovala dnes provoz dvojice tzv. vírových turbín v areálu malé vodní el...
Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (37x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
Válcovna trub Třineckých železáren slaví 130 let a pozve  lidi do provozu Válcovna trub Třineckých železáren slaví 130 let a pozve lidi do provozu (33x)
Ropné vrty s vysokou přesností, potrubí pro těžbu břidlicového plynu, ale i konstrukce nové haly svinovského nádraží či ...