Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    Multiagentová integrácia riadenia hybridných energetických zariadení kotlov s dôrazom na aplikácie v TEKO

Multiagentová integrácia riadenia hybridných energetických zariadení kotlov s dôrazom na aplikácie v TEKO

Publikováno: 4.7.2016, Aktualizováno: 11.7.2016 09:05
Rubrika: Energetické strojírenství

Tento príspevok opisuje spôsob integrácie riadenia súčasných moderných energetických zariadení pomocou multiagentových architektúr. Ako hybridné energetické zariadenia kotlov sú uvažované nízkoemisné plynové horáky, uhoľné horáky, mlynské okruhy parných kotlov, technológie denitrifikácie so selektívnou katalytickou redukciou a technológie odsírenia spalín polosuchou metódou a podobne. V rámci projektu bolo realizovaných viacero inovácií a nových prístupov. Jednou z inovácií prezentovanou v tomto príspevku je aplikácia princípu multiagentového riadenia, ktorý vychádza zo skúseností v oblasti riadenia a budovania informačných a riadiacich systémov vyše 20 rokov v energetickom sektore. Multiagentové architekúry informačných a riadiacich systémov sú postavené na báze sieťových riadiacich systémov s vysokou mierou horizontálnej distribuovanosti ďalej s vysokou mierou rekonfigurovateľnosti a radenia jednotlivých energetických podsystémov, a v neposlednom rade s vysokou mierou kooperatívnosti medzi jednotlivými podsystémami kotlov. Tento princíp je konfrontovaný s riadením pomocou tzv. DCS systémov. Príspevok je rozdelený do dvoch hlavných častí, pričom prvá časť opisuje logiky rekonfigurácie a radenia jednotlivých novovybudovaných energetických zariadení kotlov a druhá časť príspevku opisuje realizovanú multiagentovú architektúru riadiacich a informačných systémov. Obidve vyššie uvedené časti sú opísané s dôrazom na aplikácie pre dva kotle v spoločnosti TEKO a to konkrétne kotla PK4s a kotla PK4n. V závere príspevku sú uvedené výhody a nevýhody uvedených inovácií.

Klíčová slova: energetické zariadenia, kotol, multiagentové akrchitektúry riadenia, sieťové riadiace systémy, rekonfigurácia a radenie, denitrifikácia spalín, odsírenie spalín, multiagentové riadenie.

Celý článek (autor: Liguš Ján, M-D-J spol. s r.o., jan.ligus@mdj.sk, www.mdj.sk) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Multi-agent integration control of hybrid energy boiler equipment with an emphasis on applications in TEKO

This article describes how to integrate the control of advanced energy equipment at present using multi-agent architectures. Hybrid energy boiler equipment are considered low-emission gas burners, coal burners, the mill circuits of steam generators, denitrification technology with selective catalytic reduction, flue gas desulphurization technology using the semi-dry method, and the like. The project also included implementing a number of innovations and new procedures. One of the innovations presented in this article is the application of the principle of multi-agent management, based on experience in controlling and building information and control systems for over 20 years in the energy sector. The multi- architectures of information and control systems are built on network control systems with a high degree of horizontal distribution, furthermore with high reconfiguration capability and shifting of individual energy sub-systems, and last but not least with a high degree of cooperation between the various boiler subsystems. This principle is tasked with managing control by using so-called DCS systems. This article is divided into two main parts, with the first part describing the logic of reconfiguration and shifting of newly built, individual boiler energy devices, and the second part of the article describes the implementation of a multi-agent architecture of control and information systems. Both the above parts are described with emphasis on the applications for two boilers in the company TEKO, specifically PK4s boiler and PK4n boiler. The end of the article presents the advantages and disadvantages of the aforementioned innovations.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Strojírny ArcelorMittal v Ostravě slaví v lednu 55 let od svého vznikuStrojírny ArcelorMittal v Ostravě slaví v lednu 55 let od svého vzniku (60x)
Na začátku letošního roku uplynulo 55 let od zrodu strojíren ArcelorMittal Engineering Products Ostrava (AMEPO). Ty vzni...
Vítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s WestinghouseVítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s Westinghouse (58x)
Společnosti Westinghouse Electric Company a Vítkovice, a.s., podepsaly 1. prosince 2011 v prostorách rezidence americkéh...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (52x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...