Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Veolia Energie investovala v roce 2015 do zlepšení ovzduší na Ostravsku a Karvinsku přes 900 milionů korun

Veolia Energie investovala v roce 2015 do zlepšení ovzduší na Ostravsku a Karvinsku přes 900 milionů korun

Publikováno: 17.2.2016
Rubrika: Tiskové zprávy, Klasické, Elektrárny

Skupina Veolia Energie v České republice investovala v loňském roce přes 900 milionů korun do další modernizace svých energetických zařízení. Významná část těchto prostředků byla využita s cílem pokračovat v ekologizaci provozů, která přispěje ke zlepšení ovzduší na Ostravsku a Karvinsku. Průběžně byly rovněž obnovovány rozvodné sítě a předávací stanice a budovány domovní stanice. Ukončením několika větších investičních celků společnost pokračovala v trendu minulých let.

Klíčová slova: Veolia, energetické zařízení

„Veolia dlouhodobě pečuje o životní prostředí, což se odráží například v jejích investicích do nových zdrojů, do rekonstrukcí stávajících energetických zařízení a do inovací. V minulých letech jsme jen do ekologizačních opatření investovali asi čtyři a půl miliardy korun. Další asi dvě miliardy to ještě budou v letech následujících,“ uvedl generální ředitel Veolie Energie ČR Josef Novák a dodal: „Naší snahou je přispět ke zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji. Dalšími ekologizačními akcemi se nám daří nadále snižovat hlavně emise prachu, síry a dusíku. Ekologie je pro nás priorita, a to nejen kvůli stále přísnějším evropským předpisům.“

Významná část investovaných prostředků byla v uplynulém roce použita na ekologizaci kotlů velkých energetických zdrojů. V Elektrárně Třebovice a Teplárně Karviná byla v roce 2015 úspěšně provedena rekonstrukce kotlů za účelem snížení produkce emisí oxidů dusíku. V Elektrárně Třebovice byly dále provedeny hlavní práce na jednotce odsíření a odprášení spalin, která bude uvedena do provozu v průběhu roku 2016. Další dvě jednotky odsíření a denitrifikace byly koncem roku 2015 uvedeny do provozu v Teplárně ČSM Sever.

Díky zmíněným ekologickým akcím se zlepší ovzduší na Ostravsko-Karvinsku. Množství vypouštěných emisí oxidů dusíku se ročně sníží minimálně o 633 tun a oxidů síry minimálně o 599 tun. Po ukončení realizace projektů budou zdroje splňovat nejpřísnější emisní limity platné v rámci Evropské unie. 

Vedle ekologizace zdrojů byly investice vynaloženy na obnovu rozvodů tepla a předávacích stanic. Díky tomu se zvýší účinnost a spolehlivost dodávek tepla. Za účelem snížení tepelných ztrát byly v distribuční síti regionu Severní Morava přepojeny tři parní stanice na teplovodní soustavu. Rekonstrukce hlavních předávacích stanic pak pozitivně ovlivní kvalitu dodávek tepla a teplé vody. Nově vybudované domovní stanice zlepší regulaci ústředního topení a kvalitu přípravy teplé vody, především v revitalizovaných objektech.

Nejvýznamnější z akcí realizovaných v ostatních regionech je ukončení IV. etapy výměny vratného potrubí horkovodu v Olomouci v úseku Velkomoravská – Wolkerova v celkové délce cca 1 420 metrů a regulace rozvodů tepelné energie a modernizace nového parního výměníku (přechod z páry na horkou vodu) na lokalitě Darkov. Realizace těchto projektů zajistí v Darkově zefektivnění dodávek tepla a stlačeného vzduchu, navýšení nákupu odpadního tepla a možnost v letním období provozovat pouze horkovodní zdroje. 

Zajímavé projekty byly uskutečněny i pro průmyslové zákazníky, z nichž můžeme uvést zahájení spolupráce na optimalizaci dodávek energií v libereckém zábavním centru Babylon.

Společnost OLTERM & TD Olomouc ze skupiny Veolia Energie v ČR realizovala první etapu rozsáhlé rekonstrukce a modernizace systému zásobování teplem lokality Neředín v Olomouci, a to formou výstavby 1 700 metrů horkovodních přípojek a objektových stanic.

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání
dostupných zdrojů a jejich obnově.

V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com    

(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

První mobilní rozvodna VVN na světě (36x)
Společnost ABB, s.r.o., přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, vyvinula a dodala první...
Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (35x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
Technická průvodka kompletní obnovy Elektrárny Tušimice II (34x)
Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část rozhodujících technologických zařízení Elektrárny Tušimice II se blíží k hrani...