Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Veolia Energie investovala v roce 2015 do zlepšení ovzduší na Ostravsku a Karvinsku přes 900 milionů korun

Veolia Energie investovala v roce 2015 do zlepšení ovzduší na Ostravsku a Karvinsku přes 900 milionů korun

Publikováno: 17.2.2016
Rubrika: Tiskové zprávy, Klasické, Elektrárny

Skupina Veolia Energie v České republice investovala v loňském roce přes 900 milionů korun do další modernizace svých energetických zařízení. Významná část těchto prostředků byla využita s cílem pokračovat v ekologizaci provozů, která přispěje ke zlepšení ovzduší na Ostravsku a Karvinsku. Průběžně byly rovněž obnovovány rozvodné sítě a předávací stanice a budovány domovní stanice. Ukončením několika větších investičních celků společnost pokračovala v trendu minulých let.

Klíčová slova: Veolia, energetické zařízení

„Veolia dlouhodobě pečuje o životní prostředí, což se odráží například v jejích investicích do nových zdrojů, do rekonstrukcí stávajících energetických zařízení a do inovací. V minulých letech jsme jen do ekologizačních opatření investovali asi čtyři a půl miliardy korun. Další asi dvě miliardy to ještě budou v letech následujících,“ uvedl generální ředitel Veolie Energie ČR Josef Novák a dodal: „Naší snahou je přispět ke zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji. Dalšími ekologizačními akcemi se nám daří nadále snižovat hlavně emise prachu, síry a dusíku. Ekologie je pro nás priorita, a to nejen kvůli stále přísnějším evropským předpisům.“

Významná část investovaných prostředků byla v uplynulém roce použita na ekologizaci kotlů velkých energetických zdrojů. V Elektrárně Třebovice a Teplárně Karviná byla v roce 2015 úspěšně provedena rekonstrukce kotlů za účelem snížení produkce emisí oxidů dusíku. V Elektrárně Třebovice byly dále provedeny hlavní práce na jednotce odsíření a odprášení spalin, která bude uvedena do provozu v průběhu roku 2016. Další dvě jednotky odsíření a denitrifikace byly koncem roku 2015 uvedeny do provozu v Teplárně ČSM Sever.

Díky zmíněným ekologickým akcím se zlepší ovzduší na Ostravsko-Karvinsku. Množství vypouštěných emisí oxidů dusíku se ročně sníží minimálně o 633 tun a oxidů síry minimálně o 599 tun. Po ukončení realizace projektů budou zdroje splňovat nejpřísnější emisní limity platné v rámci Evropské unie. 

Vedle ekologizace zdrojů byly investice vynaloženy na obnovu rozvodů tepla a předávacích stanic. Díky tomu se zvýší účinnost a spolehlivost dodávek tepla. Za účelem snížení tepelných ztrát byly v distribuční síti regionu Severní Morava přepojeny tři parní stanice na teplovodní soustavu. Rekonstrukce hlavních předávacích stanic pak pozitivně ovlivní kvalitu dodávek tepla a teplé vody. Nově vybudované domovní stanice zlepší regulaci ústředního topení a kvalitu přípravy teplé vody, především v revitalizovaných objektech.

Nejvýznamnější z akcí realizovaných v ostatních regionech je ukončení IV. etapy výměny vratného potrubí horkovodu v Olomouci v úseku Velkomoravská – Wolkerova v celkové délce cca 1 420 metrů a regulace rozvodů tepelné energie a modernizace nového parního výměníku (přechod z páry na horkou vodu) na lokalitě Darkov. Realizace těchto projektů zajistí v Darkově zefektivnění dodávek tepla a stlačeného vzduchu, navýšení nákupu odpadního tepla a možnost v letním období provozovat pouze horkovodní zdroje. 

Zajímavé projekty byly uskutečněny i pro průmyslové zákazníky, z nichž můžeme uvést zahájení spolupráce na optimalizaci dodávek energií v libereckém zábavním centru Babylon.

Společnost OLTERM & TD Olomouc ze skupiny Veolia Energie v ČR realizovala první etapu rozsáhlé rekonstrukce a modernizace systému zásobování teplem lokality Neředín v Olomouci, a to formou výstavby 1 700 metrů horkovodních přípojek a objektových stanic.

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání
dostupných zdrojů a jejich obnově.

V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com    

(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Strojírny ArcelorMittal v Ostravě slaví v lednu 55 let od svého vznikuStrojírny ArcelorMittal v Ostravě slaví v lednu 55 let od svého vzniku (60x)
Na začátku letošního roku uplynulo 55 let od zrodu strojíren ArcelorMittal Engineering Products Ostrava (AMEPO). Ty vzni...
V Elektrárně Dětmarovice plánují výstavbu dálkového horkovodu (60x)
Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) byla postavena v letech 1972 až 1976 a svým výkonem 800 MW je největší klasickou elektrárno...
„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (59x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...