Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    Unikátní výstavba za plného provozu

Unikátní výstavba za plného provozu

Publikováno: 13.11.2010
Rubrika: Klasické

V současné době je Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II (KO ETU II) o výkonu 4 × 200 MW jednou z nejvýznamnějších zakázek realizovanou investorem ČEZ, a. s. Zajímavé na projektu je především provádění všech stavebních prací a dodávek za provozu dvou bloků při respektování prostorových a konstrukčních možností stávající elektrárny. V dalším textu je podrobněji popisován průběh II. etapy díla se zaměřením na obchodní balíček OB11 – stavba, který generálnímu dodavateli celého projektu, společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., dodává sdružení firem VIAMONT, a. s.,
a SMP CZ, a. s. Celková rekonstrukce stavebních objektů II. etapy díla se týká stavební části hlavního výrobního bloku bloků 21 a 22, dokončení zbývajících objektů zauhlování, elektrorozvoden a přidružených technologických objektů. Nově jsou vybudovány objekty základů kouřovodů, stanoviště transformátorů a objektů elektro. V rámci celkové rekonstrukce bude též provedena kompletní úprava a oprava inženýrských sítí a přilehlých komunikací a ploch.

Celá článek najdete ZDE.

Unique construction during full operation
At present the complete reconstruction of the Tušimice II (KO ETU II) Power plant, output 4 × 200 MW, is one of the most important orders carried out by the investor ČEZ, a. s. Mostly of interest is the fact that all the construction work and deliveries were carried out with both blocks in operation, taking into account the spatial and construction possibilities of the existing power pant. The rest of the text contains a detailed description of the work in stage II. focusing on the trade package OB11 – CONSTRUCTION. The overall reconstruction work of stage II. involves constructing part of the main production block of blocks 21 and 22, completing the remaining parts of the coaling, electric switching stations and associated technological items. The foundations of the smoke flukes were newly constructed, as well as the transformer posts and electrical systems. The overall reconstruction includes the complete reconstruction and repair of the engineering networks and adjoining roads and areas.

Уникальная реконструкция при полноценной эксплуатации
На сегодняшний день комплексное обновление Электростанции Тушимице II (KO ETU II) мощностью 4 Х 200 Мега Ватт является одним из самых значительных заказов, реализованных инвестором ЧЕЗ. Интересны в этом направлении, прежде всего, строительные работы и поставки оборудования во время эксплуатации двух блоков, учитывая пространственные и конструкционные возможности этой электростанции. В статье подробно рассказано о том, как проходит второй этап строительства объекта. Особое внимание уделено пакету предложений OB11 – STAVBA. Полная реконструкция строительных объектов второго этапа этого проекта касается, прежде всего, строительной части главного производственного блока блоков 21 и 22, завершение работ на оставшихся объектах подачи угля, электрических подстанциях и примыкающих технологических объектах. Заново построены фундаменты для таких объектов, как газоходы и дымовые каналы, разводные электросети, и для другого электрооборудования. В рамках полной реконструкции будет проведено комплексное обновление инженерных сетей и прилегающих площадей.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy palivaTESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy paliva (23x)
Naše firma TESPO engineering s.r.o. dlouhodobě patří mezi firmy, které se nebojí vyvíjet, vymýšlet, a především také rea...
Technická průvodka kompletní obnovy Elektrárny Tušimice II (23x)
Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část rozhodujících technologických zařízení Elektrárny Tušimice II se blíží k hrani...
„Nehrajeme jen o emise a teplárny, ale o budoucnost průmyslu v Evropě,“„Nehrajeme jen o emise a teplárny, ale o budoucnost průmyslu v Evropě,“ (19x)
je přesvědčený Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení České republiky. Právě na teplárny nejvíce dopadají ...