Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    Garanční měření a certifikační zkoušky bloků 22 a 23 potvrdily garantované parametry

Garanční měření a certifikační zkoušky bloků 22 a 23 potvrdily garantované parametry

Publikováno: 27.10.2010
Rubrika: Klasické

Strojírenská firma ŠKODA POWER, a Doosan company (dodavatel obchodního balíčku 05 – Strojovna) dokončila zdárně v rámci svého podílu na projektu Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II montáž technologického zařízení první etapy (blok 23 a 24) s následným uvedením zařízení do provozu. Tato etapa byla završena 19. března 2010 podpisem protokolu o předběžném převzetí mezi generálním dodavatelem projektu komplexní obnovy elektrárny, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., a ŠKODA POWER, a Doosan company. V průběhu června a července 2010 bylo u obou bloků úspěšně
provedeno garanční měření a certifikační zkoušky. Podle předběžných výsledků byly všechny garantované parametry dané kontraktem splněny. Jedná se o tyto výkonnostní parametry: dosažení výkonu 200 MWe za daných podmínek, splnění požadavku na dodávku tepla ve výši 80 MWt a potvrzení požadované účinnosti, respektive měrné spotřeby tepla.

Celý článek (Ing. Václav Tichý, manažer projektu, ŠKODA POWER, a Doosan company) najdete ZDE.

Guarantee measurements and certification tests of blocks 22 and 23 have confirmed the guaranteed parameters
The engineering company ŠKODA POWER, a Doosan company  (supplier of the trade package 05 – machinery room) has successfully assembled, within its part of the project “Comprehensive reconstruction of the Tušimice II power plant”, the technological equipment of the first stage (block 23 a 24) with consequent commissioning. According to preliminary results all the guaranteed parameters stated in the contract were met. Now stage II. of the reconstruction is underway, involving blocks 21 and 22. Individual nodes, as well as technological units will be gradually activated and tested up to the end of the first quarter of 2011. Then the commencement of the launch of the technological equipment is planned on block 22. Block 21 will follow after approximately one month. The second stage will again finish with the guarantee measurement and certification tests in August 2011.

Гарантийные измерения и сертификационные испытания блока 22 и 23 подтвердили гарантированные параметры
Машиностроительная фирма ŠKODA POWER, a Doosan company (поставщик пакета предложений 05 – машинный зал) в рамках участия в проекте «Комплексное обновление Электростанции Тушимице II » успешно завершила монтаж технологического оборудования первого этапа (блоки 22 и 23) с последующим введением оборудования в эксплуатацию. В соответствии с предварительными испытаниями все гарантированные нормы были выполнены. Сейчас проходит второй этап реконструкции, которая касается блоков 21 и 22. Постепенный запуск и испытания как отдельных узлов, так и целых технологических комплексов будет проходить до конца первого квартала 2011 года. Только после этого на блоке 22 запланировано ввести в эксплуатацию технологическое оборудование. Работы на блоке 21 будут вестись с месячным сдвигом. Второй этап тоже будет завершен гарантийными измерениями и сертификационными испытаниями, которые пройдут в августе 2011 года.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

V Elektrárně Dětmarovice plánují výstavbu dálkového horkovodu (56x)
Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) byla postavena v letech 1972 až 1976 a svým výkonem 800 MW je největší klasickou elektrárno...
Vodohospodářské stavby: Tradiční dodavatel energetických stavebVodohospodářské stavby: Tradiční dodavatel energetických staveb (46x)
Firma Vodohospodářské stavby spol. s r.o. se v současné době podílí na výstavbě a rekonstrukci významných energetických ...
„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (45x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...