Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    5/2015 - AFP 5/2015

5/2015 - AFP 5/2015

Nové odsíření v Elektrárně Prunéřov II

Publikováno: 13.4.2016

V průběhu let 2012 až 2014 proběhla celková obnova Elektrárny Prunéřov II. Z původních pěti bloků elektrárny, označovaných 21 až 25 byly tři bloky (23 až 25) kompletně rekonstruovány, přesněji zcela zdemontovány a nahrazeny novou technologií s navýšením výkonu každého bloku z 200 na 250 MW. Zbývající dva bloky (21 a 22) zajišťovaly omezený provoz elektrárny v období rekonstrukce. Po dokončení rekonstrukce budou odstaveny. Původní instalovaný výko...

Celý článek zde

Využití optických vláken pro měření deformací železobetonových konstrukcí

Publikováno: 13.4.2016

Využití optických vláken pro měření deformací železobetonových konstrukcí je předmětem tříletého projektu, řešeného za podpory Ministerstva vnitra, jehož výstupem je realizace zkušebního měření odezvy železobetonové konstrukce pomocí nově vyvinutého měřícího systému na bázi optických vláken při použití specifického systému kotvení vlastních senzorů. Cílem je postupné nahrazení původních zabudovaných čidel čidly dodatečně instalovanými. Čidly je s...

Celý článek zde

„Domnívám se, že dosažení 20% hranice spotřeby elektřiny z kogenerace je velice reálné,“...

Publikováno: 12.4.2016, Aktualizováno: 13.4.2016 21:17

...uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Michal Rzyman, jednatel a generální ředitel společností ČEZ ESCO, a.s. a ČEZ Energo, s.r.o. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Využití simulací při ultrazvukovém zkoušení

Publikováno: 12.4.2016, Aktualizováno: 13.4.2016 21:00

Článek se zaměřuje na popis hlavních výhod využívání simulačních softwarů v oblasti ultrazvukového zkoušení. Potvrzuje zjištění, že kombinace tří nástrojů (raypath, simulace ultrazvukového pole sondy a simulace odezvy od defektů) je užitečná a někdy nezbytná. V některých případech jsou simulace nezbytnou součástí kvalifikací nedestruktivního zkoušení. Celý článek (autor: Ing. Pavel Mareš, Centrum výzkumu Řež s.r.o., člen Skupiny ÚJV) je ke staže...

Celý článek zde

Dodávka armatur MPOWER pro ZEVO v Krakově

Publikováno: 11.4.2016

Jedním z významných projektů realizovaných v letošním roce společností MPOWER Engineering, a.s. byla dodávka armatur pro výstavbu nové spalovny komunálního odpadu u polského Krakova. Investorem celé akce byla společnost Krakowski Holding Komunalny S.A., EPC kontraktorem pak jihokorejská společnost POSCO E&C, pro kterou jde zároveň o její první projekt v tomto regionu. Spalovna je umístěna v průmyslové oblasti Nowa Huta rozprostírající se na v...

Celý článek zde

Návrh vyztužení kouřovodů

Publikováno: 11.4.2016

Tenkostěnné skořepiny jsou při nepříznivém způsobu zatěžování náchylné ke ztrátě stability, řešení tohoto problému pak často spočívá ve vhodném vyztužení. Předmětem tohoto článku je návrh vyztužení dvou kouřovodů v souladu s Eurokódy. Celý článek (autoři: Ing. Tomáš Létal, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D., Ústav procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předp...

Celý článek zde

Kontroly svaru č. 94, 95 kolektorů parogenerátoru jaderné elektrárny Temelín

Publikováno: 11.4.2016

Na základě oprav kolektorů parogenerátoru v Ruské federaci probíhají na jaderné elektrárně Temelín ve spolupráci s firmou ÚJV Řež a CNIITMASH činnosti vedoucí k rozšíření a kvalifikaci nových metod zkoušení těchto svarů. Klíčová slova: ÚJV, Temelín, kolektory Celý článek (autor: Viliam Kopál, ČEZ a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zd...

Celý článek zde

Výhody sklolaminátových potrubí a jejich užití v energetice

Publikováno: 4.4.2016

Sklolaminátové trubky (GRP) se vyrábějí ve světě od roku 1955 a to například na bázi polyesterových, epoxidových a vinylesterových pryskyřic, vyztužených skelnou tkaninou. Klíčová slova: Polytex, sklolaminátové trubky Celý článek (autor: Ing. Miroslav Kubica, POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Řízení spotřeby pro bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů energie

Publikováno: 23.3.2016

Obsahem článku je prezentace systému řízení spotřeby pro bezpečnou integraci OZE do DS, který byl vyvíjen v projektu Bezpečná integrace obnovitelných zdrojů energie (BIOZE) podporovaném TAČR v programu Alfa. Řídicí systém ovládá spotřebu ZO tak, aby odpovídala době produkce OZE a tím umožnila lokálně spotřebovat energii vyrobenou OZE. Základním principem funkce řídicího systému je plánování spínání ZO na základě predikcí výroby OZE, spotřeby elek...

Celý článek zde

„Korejci jsou ve výstavbě jaderných elektráren velice aktivní. Postaví například osm jednotek v Brazílii do roku 2030,“...

Publikováno: 23.3.2016

...uvedl v rozhovoru pro All for Power Ing. Anton Uhnák, předseda Česko-korejského výboru při Hospodářské komoře ČR (ČKV HK). Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Evolucí k vyšší bezpečnosti jaderných elektráren

Publikováno: 22.3.2016

Jaderné elektrárny za svých více jak 60 let provozu prošly značnými změnami, které přispívají jednak k efektivnosti výroby elektřiny, ale především k bezpečnosti provozu. Po celém světě dnes probíhá výstavba prvních bloků generace III+, která posouvá bezpečnost opět o kus dále. Prvním provozovaným blokem tohoto typu bude první blok ruské Novovoroněžské jaderné elektrárny II, který je vybaven řadou inovativních bezpečnostních systémů. Mnohé z těch...

Celý článek zde

Rekonstrukce rozvodny 110 kV v transformovně Mírovka z pohledu generálního dodavatele COFELY a.s.

Publikováno: 22.3.2016

Transformovna 400/110 kV Mírovka je jedním ze tří napájecích uzlů oblasti ČEZ Distribuce, a.s. – Východ z hladiny 400 kV a výkonově zajišťuje jižní část zásobovacího území. TR Mírovka byla vybudována v roce 1981. Rozvodna R 110 kV je v současné době řešena jako tří systémová s jednou pomocnou přípojnicí. Má celkem 26 polí, z toho dvě napájecí pole transformátorů T401 a T403, třináct vývodových polí linek 110 kV, čtyři spínače přípojnic, jedno pod...

Celý článek zde

„Požární větrání pod taktovkou požárních turbín,“ ...

Publikováno: 8.3.2016

...uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Miloslav Kucka, majitel firmy POWERBRIDGE spol. s r.o. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Vývoj, výroba a dodávka pohonů pro výzkumný reaktor v Kazachstánu

Publikováno: 7.3.2016

V roce 2013 ŠKODA JS a.s. zvítězila v tendru na dodávku pohonů řídicích tyčí pro výzkumný reaktor WWR-K provozovaný Ústavem jaderné fyziky v kazašském Almaty. Projekt výměny pohonů řídicích tyčí na tomto reaktoru se uskuteční v rámci celosvětového programu zaměřeného na přechod k používání nízko obohaceného paliva v civilních jaderných zařízeních, který probíhá pod záštitou americké agentury NNSA (National Nuclear Safety Administration) a jehož t...

Celý článek zde

Koncový jímač tepla (KJT) Jaderné elektrárny Dukovany

Publikováno: 4.3.2016

Společnost Bohemia Müller s.r.o. realizovala v letech 2014 až 2015 zakázku 5983 – koncový jímač tepla (KJT), konkrétně část elektro, a to jako subdodavatel společnosti OT Energy Services a.s. Zakázka byla realizována tzv. „na klíč“. Celý článek (autor: Lumír Hykl, vedoucí zakázky, Bohemia Müller s.r.o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zd...

Celý článek zde

Allegro – projekt výstavby demonštrátora a spoľahlivé výskúšanie technológie inovatívneho, plynom chladeného, rýchleho reaktora

Publikováno: 2.3.2016

Cieľom projektu ALLEGRO je výstavba demonštrátora a spoľahlivé výskúšanie technológie inovatívneho, plynom chladeného rýchleho reaktora (Gas Cooled Fast Reactor - GFR). Navrhovaný demonštrátor by bol zároveň prvým rýchlym, plynom chladeným reaktorom, ktorý bol kedy postavený. Cieľom projektu je preukázať životaschopnosť nových technológií, vytváraného konceptu paliva, palivových častí, chladenia héliom a špecifických bezpečnostných systémov, so š...

Celý článek zde

AFTER – identifikace zranitelnosti energetických sítí a výroben elektrické energie a ochrana před možnými kaskádovitými jevy

Publikováno: 1.3.2016, Aktualizováno: 7.3.2016 19:50

AFTER (A Framework for Electrical Power SysTems Vulnerability Identification, DEfense and Restoration) je mezinárodní R&D projekt kofinancovaný Evropskou komisí z programu FP7 (Téma SEC-2010.2.3-2). Projekt byl zahájen v roce 2011, v současnosti probíhá dokončování závěrečné zprávy a vyhodnocení projektu. Projekt AFTER je zaměřený na identifikaci zranitelnosti energetických sítí a výroben elektrické energie a ochranu před možnými kaskádovitým...

Celý článek zde

„Řešení širokého výkonového rozsahu technologie, možnost startů ze studeného i teplého stavu s možností použití dusíkové konzervace je specifické,“...

Publikováno: 22.2.2016

... uvedl v rozhovoru pro All for Power Ing. Martin Hora, který v rámci výstavby záložní kotelny v Elektrárně Ledvice plnil funkci projektového manažera za generálního dodavatele ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Klíčová slova: Ledvice, Škoda, kotelna Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Česko má úspory energií naplánováno 80 miliard,“...

Publikováno: 17.2.2016

...uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Jakub Vít z Národního centra energetických úspor (NSEÚ). Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Ve střednědobém a dlouhodobém výhledu se uzel Mírovka významně rozšíří

Publikováno: 10.2.2016

I na toto téma jsme se bavili se zástupci dvou firem, kteří jsou investory další významné akce, která ještě více zodolní českou přenosovou soustavu a distribuční síť. Jedním z nich byl Svatopluk Vnouček (S. V.) ze společnosti ČEPS, a.s. a Jiří Kudrnáč (J. K.) ze společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout...

Celý článek zde