Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Rekonstrukce rozvodny 110 kV v transformovně Mírovka z pohledu generálního dodavatele COFELY a.s.

Rekonstrukce rozvodny 110 kV v transformovně Mírovka z pohledu generálního dodavatele COFELY a.s.

Publikováno: 22.3.2016
Rubrika: Rozvody energií

Transformovna 400/110 kV Mírovka je jedním ze tří napájecích uzlů oblasti ČEZ Distribuce, a.s. – Východ z hladiny 400 kV a výkonově zajišťuje jižní část zásobovacího území. TR Mírovka byla vybudována v roce 1981. Rozvodna R 110 kV je v současné době řešena jako tří systémová s jednou pomocnou přípojnicí. Má celkem 26 polí, z toho dvě napájecí pole transformátorů T401 a T403, třináct vývodových polí linek 110 kV, čtyři spínače přípojnic, jedno podélné dělení rozvodny mezi polem 19 a 21, šest rezervních polí 110 kV - z toho jedno pole plně vyzbrojené. V roce 2011 naše společnost COFELY a.s. zahájila kompletní rekonstrukci rozvodny 110 kV – výměnu technologie 110 kV včetně ovládacích skříní, kabeláží, uzemnění, opravu ocelových konstrukcí, opravu stavebních objektů, rekonstrukci budovy společných provozů, rekonstrukci vlastní spotřeby, rekonstrukci chránění rozvodny, úpravu řídicího systému, demolice nevyužitých objektů.

Klíčová slova: transformovna, COFELY, rozvodna

Celý článek (autor: Jiří Klaudis, manažer oddělení Elektrické stanice, COFELY, a.s., divize Infrastruktura) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Reconstruction of 110 kV substation in Mírovka from the perspective of the general contractor COFELY plc

400/110 kV substation Mírovka is one of the three power nodes in the area of CEZ Distribution, plc - starting at the level of 400 kV and supplies the southern part of the territory.TR Mírovka was built in 1981. The substation R 110 kV is currently arranged as the three system one with one buss. It has a total of 26 fields, including two power fields of transformers T401 and T403, thirteen feeder lines 110 kV, four switches the busses, one slitting switching between field 19 and 21, six spare boxes of 110 kV- including one field fully equipped. In 2011, our company COFELY plc launched the complete reconstruction of the substation 110 kV - replacement of technology 110 kV including control cabinets, wiring, grounding and repair of steel structures, repair of buildings, reconstruction of joint operations, reconstruction of own consumption, reconstruction of protection of the substation, adjusting the control system, demolition of unused buildings.

Реконструкция распределительного устройства 110 kV в трансформаторной станции Мировка глазами Генерального подрядчика компании COFELY a.s.

Трансформаторная станция 400/110 kV Мировка является одним из трёх основных узлов питания для области ČZ Distribuce, a.s. - на выходе 400 kV и по мощности обеспечивает южную часть территории. Трансформаторная станция Мировка была построена в 1981 году. Распределительная станция R 110 kV в данный момент спроектирована как трёхсистемная с одним дополнительным подсоединением. У неё 26 полей, из них два питательных поля трансформаторов Т401 и Т403, тринадцать выводящих полей линий 110 kV, четыре включателя подсоединений, одно продольное деление распределителя между полями 19 и 21, шесть резервных полей 110 kV - из этого одно поле полностью оснащенное. В 2011 году наша компания COFELY a.s. начала комплексную реконструкцию распределительного устройства 110 kV - замену технологии 110 kV, включая панель управления, кабели, заземление, ремонт стальных конструкций, ремонт строительных объектов, реконструкцию здания общей эксплуатации, реконструкцию собственного потребления, реконструкцию защиты распределителя, обновление системы управления, снос неиспользуемых объектов.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (480x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (60x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
Technodat vyvinul SW řešení pro efektivní proces tvorby a správy projektové dokumentace staveb Engineering Base - DMSTechnodat vyvinul SW řešení pro efektivní proces tvorby a správy projektové dokumentace staveb Engineering Base - DMS (48x)
Obchodními partnery a zákazníky společnosti Technodat je řada významných firem z oblasti energetiky, průmyslové automati...