Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Moderní řešení Doosan Škoda Power pro elektrárnu Prunéřov

Moderní řešení Doosan Škoda Power pro elektrárnu Prunéřov

Publikováno: 6.3.2014
Rubrika: Elektrárny

Elektrárna Prunéřov II provozovala pět bloků o jednotkovém výkonu 210 MW s turbínami polského výrobce ABB Zamech (vyrobenými v licenci ruského výrobce turbín LMZ z dnešního Petrohradu), uvedené do provozu v letech 1981 až 1982. Během jejich provozu proběhla modernizace výměnou konstrukčně zastaralých nízkotlakých (NT) dílů (s tzv. Baumanovým stupněm) a úpravou hydraulické regulace. Obě tyto modernizace prováděla Škoda. Majitel elektrárny, společnost ČEZ, se rozhodla ke kompletní výměně tří bloků. Výměna se týká jak kotlů – nové kotle dodávají páru o vyšších parametrech – před turbínou 17,7 MPa, 573 °C s přihřátím na 578,5 °C - se zvýšeným elektrickým výkonem bloku z původních 210 MW na 250 MW. Škoda pro tento projekt nabídla dvoutělesové uspořádání turbíny s kombinovaným VT/ST dílem v jednom tělese a s klasickým dvouproudým NT dílem. Toto moderní řešení vyžadovalo nový základ turbíny, protože původní turbína ABB Zamech byla třítělesová.

Klíčová slova: Škoda, Prunéřov, turbína

Celý článek (autor: Ing. Jiří Fiala, ředitel Technického úseku, Doosan Škoda Power) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Modern design of Doosan Škoda Power for Prunéřov Power Plant

Prunéřov II Power Plant operated five units at a unit output of 210 MW with turbines manufactured by the Polish producer ABB Zamech (manufactured under the licence of Russian turbine producer of LMZ of today’s St. Petersburg), commissioned in 1981 to 1982. Modernisation work took place during their operation with the replacement of the structurally obsolete low-pressurised (LP) parts (with the so-called Bauman stage) and modification of hydraulic regulation. ŠKODA carried out both these modernisation projects. The power plant owner, ČEZ, decided to completely replace three units. The replacement applies to the boilers – the new boilers supply steam at higher parameters – in front of the 17.7 MPa turbine, 573°C reheated to 578.5°C – with increased unit output from the original 210 MW to 250 MW. For this project Škoda offered a two-cylinder turbine structure with a combined HP/IP part in one cylinder and a classic two-current LP part. This modern design required a new turbine base because the original ABB Zamech turbine was three-cylinder.

Современные технические решения компании Doosan Šoda Power для электростанции Прунержов

Электростанция Прунержов II эксплуатировала пять блоков, каждый мощностью 210 MW с турбинами польского производителя ABB Zamech (сделанными по лицензии российского производителя турбин LMZ из сегодняшнего Санкт-Петербурга), которые были введены в эксплуатацию в 1981 - 1982 годах. Во время их эксплуатации была проведена модернизация при помощи замены конструкционно устаревших частей низкого давления ( с т.н. Баумановым градусом) и корректировки гидравлической регуляции. Обе эти модернизации проводила Šoda. Владелец эдектростанции - компания ČZ, решила провести комплексную замену трёх блоков. Замена касается как котлов - новые котлы поставляют пар более высоких параметров - перед турбиной 17,7 MPa, 573 °C с перегревом на 578,5 °C - с повышенной электрической мощностью блока с первоначальных 210 MW на 250 MW. Šoda для этого проекта предложила двухкорпусное устройство турбины с комбинированным VT/ST сооружением в одном корпусе и классическим с двумя потоками NT сооружением. Это современное решение требовало новую основу турбины - первоначальная турбина ABB Zamech была трёхкорпусной.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Chladicí věž s přirozeným tahem pro nový paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady (60x)
Na jaře letošního roku začala v Elektrárně Počerady výstavba nové chladicí věže s přirozeným tahem, výšky 128,32 m. Tato...
Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (50x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (48x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...