Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Montáž kotlů v Elektrárně Prunéřov proběhla unikátním způsobem

Montáž kotlů v Elektrárně Prunéřov proběhla unikátním způsobem

Publikováno: 6.3.2014
Rubrika: Elektrárny

Jednou z nejdůležitějších součástí projektu Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II, kterou z pozice generálního dodavatele zajišťuje ŠKODA PRAHA Invest, je demontáž a montáž tří kotlů, každý o výkonu 250 MW. Nedílnou součástí montáže kotlů (tlakový celek) jsou i kanály horkých a studených vzduchů (netlakový celek) a nezbytné ocelové konstrukce sloužící k zavěšení, resp. podepření nových konstrukcí. Tuto zakázku získala firma Metrostav a.s. – Provoz ocelových konstrukcí jako subdodavatel společnosti Vítkovice Power Engineering. Zakázka v sobě zahrnuje pouze práci a s ní spojené činnosti, jako jsou např. pomocné konstrukce pro spouštění a zdvih nových kotlů - dodávku nových ocelových konstrukcí, dodávku netlakové části a dodávku tlakového celku zajišťuje firma Vítkovice Power Engineering, a.s. Celková hmotnost demontovaných kotlů s příslušenstvím je zhruba 15 500 tun. Celková hmotnost nových kotlů s příslušenstvím je cca 17 000 tun. Hmotnost jednotlivých dílů kotle pro spouštění resp. zvedání je 1 800 a 2 300 tun.

Klíčová slova: Prunéřov, montáž kotlů, Škoda

Celý článek (autor: Ing. Daniel Riedl, vedoucí projektu, daniel.riedl@metrostav.cz, Metrostav, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Unique assembly of boilers at Prunéřov Power Plant

One of the most important parts of the Complex Renewal of Prunéřov II Power Plant which is being provided by ŠKODA PRAHA Invest from the position of general contractor is the dismantling and assembly of three boilers, each with an output of 250 MW. An integral part of the assembly of the boilers (pressurised unit) are also the hot and cold air channels (non-pressurised unit) and the necessary steel suspension structure, or support of the new structures. This contract was awarded to Metrostav a.s. – Steel Structure Operations. This only involves the work and related activities such as auxiliary structures for lowering and lifting the new boilers – the delivery of the new steel structures, delivery of non-pressurised part and delivery of the pressurised unit is being carried out for Metrostav by Vítkovice Power Engineering, a.s. The total weight of the dismantled boilers with accessories is approx. 15,500 tons. The total weight of the new boilers with accessories is approx. 17,000 tons. The weight of the individual parts of the boiler for lowering or lifting resp. is 1,800 and 2,300 tons.

Монтаж котлов на электростанции Прунержов прошел уникальным образом

Одной из самых важных составных частей Комплексного обновления электростанции Прунержов II, которую с позиции генерального поставщика обеспечивает ŠODA PRAHA Invest, является демонтаж и монтаж трёх котлов , каждый мощностью 250 MW. Неотделимой частью монтажа котлов (напорная часть) являются и каналы горячего и холодного воздуха (ненапорное оборудование) и обязательные стальные конструкции, служащие для подвешивания , т.е. подпирания новых конструкций. Этот заказ получила фирма Metrostav a.s. –Эксплуатация стальных конструкций. Этот заказ включает в себя только работы и связанные с ними различные виды деятельности, как например, вспомогательные конструкции для спуска и подъема новых котлов - поставку новых стальных конструкций, поставку ненапорной части и поставку напорной части для фирмы Metrostav осуществляла компания Vitkovice Power Engineering, a.s. Общая масса демонтированных котлов с дополнительным оборудованием составляет приблизительно 15 500 тонн. Общая масса новых котлов с дополнительным оборудованием составляет около 17 000 тонн. Масса отдельных частей котла от 1 800 до 2 300 тонн.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Chladicí věž s přirozeným tahem pro nový paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady (60x)
Na jaře letošního roku začala v Elektrárně Počerady výstavba nové chladicí věže s přirozeným tahem, výšky 128,32 m. Tato...
Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (54x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (45x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...