Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Inovativní přístup k demontáži a montáži kotlů Elektrárny Prunéřov

Inovativní přístup k demontáži a montáži kotlů Elektrárny Prunéřov

Publikováno: 28.3.2014, Aktualizováno: 29.3.2014 11:38
Rubrika: Elektrárny

Součástí rekonstrukce kotelny Elektrárny Prunéřov II, kterou z pozice generálního zhotovitele zajišťuje ŠKODA PRAHA Invest, je i výměna hlavní technologické součásti, čili kotlů 23, 24 a 25. Pro demontáž a montáž těchto částí byl zvolen netradiční postup spouštění a zdvihu. Pro spouštění staré konstrukce včetně závěsů a nosného ocelového roštu s postupným odebíráním v úrovni podlahy a zdvih nové konstrukce s postupnou montáží odspodu byla navržena montážní ocelová příhradová konstrukce, na které je umístěna soustava hydraulických lisů. Projekt tohoto řešení je dílem specialistů firmy Excon, a.s. (v subdodávce pro společnost Metrostav, a.s.).

Klíčová slova: rekonstrukce kotelny, Prunéřov

Celý článek (autor: Ing. David Jermoljev, jermoljev@excon.cz, Excon, a. s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Innovative access to the dismantling and assembly of the boilers of Prunéřov II Power Plant
Part of the reconstruction of the Prunéřov II Power Plant boiler plant, which ŠKODA PRAHA Invest is securing from the position of general contractor, is also the replacement of the main technological parts, or boilers 23, 24 and 25. The untraditional lowering and lifting procedure was chosen for the dismantling and assembly of these parts. An assembly steel truss structure on which a set of hydraulic presses are mounted was designed for lowering the old structure, including the suspension and supporting steel grate with gradual withdrawal at floor level and lift of the new structure with gradual assembly from below. The project of this design is the work of specialists of Excon, a.s. (in a subcontract for Metrostav, a.s.).

Инновационный подход к демонтажу и монтажу котлов электростанции Прунержов II
Составной частью реконструкции котельной на электростанции Прунержов II, которую в позиции генерального изготовителя обеспечивает ŠODA PRAHA Invest, является и замена главной технологической части, т.е. котлов 23, 24, и 25. Для демонтажа и монтажа этих частей был выбран нетрадиционный подход спуска и подъёма. Для спуска старой конструкции, включая подвески и несущую стальную решетку, с постепенным снижением до уровня пола и подъём новой конструкции с постепенным монтажом снизу была разработана монтажная стальная конструкция, на которой размещена система гидравлических прессов. Этот проект является результатои творческой и инженерной работы специалистов фирмы Excon, a.s. (в качестве субпоставщика компании Metrostav, a.s.).

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (62x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
Odsíření a odprášení kotlů K14, K13, K12 elektrárny Třebovice – popis technologie (59x)
Dalkia Česká republika, a.s. (nyní Veolia) a Sdružení NOEN – AC-Technologies uzavřeli dne 4. 11. 2013 smlouvu o dílo na ...
Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (56x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...