Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    ČEZ podepsal se společností Centrepoint Verne memorandum o porozumění týkající se rozvoje projektu v průmyslové zóně Verne na Ústecku

ČEZ podepsal se společností Centrepoint Verne memorandum o porozumění týkající se rozvoje projektu v průmyslové zóně Verne na Ústecku

Publikováno: 8.8.2016
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Rozvody energií

Memorandum se týká možnosti vybudování přímého vedení a dodávek z elektrárny Prunéřov pro průmyslovou zónu Verne, jejíž vlastník zde připravuje projekt velkého datového centra. 

Klíčová slova: memorandum, elektrárna Prunéřov

„Podepsání memoranda o porozumění s ČEZ představuje významný milník pro náš projekt DataHub Verne. Na základě tohoto dokumentu jsme nyní pokročili do fáze zahájení povolovacího řízení pro výstavbu přímého vedení do průmyslové zóny Verne a chystáme se též oslovit investory a potenciální klienty budoucího datového centra,“ uvedl John Stotter, generální ředitel Centrepoint Verne.

„Naším záměrem je zde vybudovat a uvést do provozu pilotní 5MW nízkonákladové datové centrum do konce roku 2017 a poté v horizontu několika let nadále rozvíjet zónu v závislosti na rostoucí poptávce po datových a cloudových službách až do kapacity 150MW,“ dodává s tím, že elektřinu z nového vedení budou moct využívat i další investoři.

Memorandum předpokládá postupné navyšování výkonu přenášeného přímým vedením v reakci na potřeby investorů z průmyslové zóny. V první fázi lze využít zčásti již existující linky na napěťové hladině 6 kV a dodávat výkon do 10 MWe. Následně se předpokládá budování nových linek na hladině 35 kV s celkovým výkonem až 150 MWe. Obě technická řešení jsou podložena detailní studií proveditelnosti.

„ČEZ v rámci memoranda o porozumění deklaruje připravenost spolupracovat na vytváření příznivého prostředí pro rozvoj průmyslové zóny, a to zajištěním dodávek elektřiny, poskytnutím inženýrské podpory a know-how pro výstavbu vedení, přičemž většina klíčových aktivit bude v podnikatelské a finanční odpovědnost Centrepoint Verne,“ říká ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ Petr Štulc.

„Zákazníci průmyslové zóny budou mít díky přímému zásobování z elektrárny Prunéřov výhodu bezpečných a zálohovaných dodávek elektřiny, navíc z nákladově efektivních elektrárenských bloků, které právě prošly celkovou rekonstrukcí, splňují veškeré ekologické požadavky a mohou proto garantovat dodávky elektřiny v dlouhodobém výhledu,“ uvedl ředitel elektráren Prunéřov a Tušimice Otakar Tuček.

Podepsané memorandum nezavazuje ČEZ k vybudování přímého vedení, dokument je ale jedním z klíčových podkladů pro jednání s budoucími investory. Zároveň bude probíhat povolovací řízení pro výstavbu přímého vedení z elektrárny do průmyslové zóny.

„Kvalitní zabezpečení dodávek elektřiny je jedním z předpokladů pro příchod investorů do průmyslové zóny. Pro region tak vzniká příležitost přilákat sem investory ze sektoru IT i jiných sektorů, a vytvářením nových pracovních míst tak dál snižovat nezaměstnanost v regionu,“ říká hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Průmyslová zóna Verne se nachází v těsné blízkosti Elektrárny Prunéřov nedaleko Klášterce nad Ohří v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. Má plochu 50 hektarů, z nichž 35 je neobsazených. Na zbývající ploše působí domácí i zahraniční investoři z různých průmyslových odvětví. Majitelem pozemků je společnost Centrepoint Verne s vlastníky z Velké Británie.

 

Partner rubriky Rozvody energií:

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (97x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín  ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín (86x)
Společnost ČEPS dokončila modernizaci převážné části vedení V422 mezi rozvodnami Mírovka v Kraji Vysočina a Čebín v Jiho...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (82x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...