Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Technologie těžkého zvedání použitá při výměně kotlů Elektrárny Prunéřov II

Technologie těžkého zvedání použitá při výměně kotlů Elektrárny Prunéřov II

Publikováno: 28.3.2014, Aktualizováno: 29.3.2014 11:38
Rubrika: Elektrárny

Společnost Freyssinet CS, která je dceřinou společností SMP CZ, se podílí na obnově Elektrárny Prunéřov II hned několika rozlišnými technologiemi a na více objektech. Jednou z dodávek je napojení potrubí odsíření na chladicí věže. Další oblastí činnosti jsou sanace betonových konstrukcí na velkém počtu technologických objektů. Nejnáročnější a technicky nejzajímavější prací je demontáž a následná montáž tří elektrárenských parních kotlů v objektu kotelny. O tomto především pojednává tento článek.

Klíčová slova: Prunéřov, odsíření, chladicí věž

Celý článek (autor: Ing. Miloš Šimler, simler@freyssinet.cz, FREYSSINET CS, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Heavy lifting technology is used for replacing Prunéřov II Power Plant boilers
Freyssinet CS, which is the subsidiary of SMP CZ, is contributing to the renewal of Prunéřov II Power Plant by using several different technologies and on more than one building. One of the deliveries is connecting the desulphurisation pipe to the cooling towers. Another area of activity is the reconstruction of the concrete structures on a great number of technological buildings. The most challenging and technically most interesting work is the dismantling and subsequent assembly of three power plant steam boilers in the boiler plant. This is what this article writes about.

Технология подъема и перемещения тяжелого оборудования, использованная при замене котлов на электростанции Прунержов II
Компания Freyssinet CS, которая является дочерним предприятием SMP CZ, принимает участие в реконструкции электростанции Прунержов II, применяя одновременно несколько новых технологий и на нескольких объектах. Одной из поставок является присоединение обессеривающего трубопровода к охлаждающей башне. Дальнейшие области деятельности: санация бетонных конструкций на большом количестве технологическких объектов. Самое сложное и технологически интересное - это демонтаж и последующий монтаж трёх паровых котлов для электростанции в объекте котельной. Об этом и рассказывает статья.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (65x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
Technologie likvidace vedlejších produktů nového bloku elektrárny v Ledvicích (36x)
Podstatnou součástí zabezpečující ekologický provoz nového zdroje 660 MWe v Ledvicích jsou objekty a soubory pro likvida...
Řešení společnosti Siemens napomáhají k využití potenciálu větrné energie Portugalska (32x)
Větrná farma Terra Fria nacházející se jen těsně za městem Chaves v Montalegri v severním Portugalsku je jedním z příkla...