Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství    Dodávky společnosti JSP, s.r.o. pro projekt „Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí“ – polní instrumentace, měření teploty a systém chemické analýzy kotlů K5, K6

Dodávky společnosti JSP, s.r.o. pro projekt „Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí“ – polní instrumentace, měření teploty a systém chemické analýzy kotlů K5, K6

Publikováno: 6.5.2015
Rubrika: Teplárenství, Kogenerace, decentrální energ.

Společnost JSP – Měření a regulace je předním českým výrobcem a dodavatelem měření a regulace, dodává zároveň i kompletní I&C řešení pro výstavbu nových a rekonstrukce stávajících energetických celků. Jedná se většinou o ucelené dílo včetně kompletního inženýringu – od projektových prací, přes vlastní dodávky, montáž nebo šéfmontáž, testy a uvedení do provozu, až po zajištění záručního a pozáručního servisu, dodávek náhradních dílů a další potřebné podpory, jako je například pravidelná kalibrace čidel. Vedle několika desítek referenčních projektů, komplexního řešení I&C včetně kompletních dodávek pro turbínový ostrov (zejména pro Doosan Škoda Power) a kotle CCGT (850 MW Mellach, New Thalka 750 MW, Elektrárna Kureimat II a III 750 MW) je společnost JSP úspěšným dodavatelem systému chemické analýzy vody a páry (850 MW Počerady, Prunéřov II 3 x 250 MWe, New Thalka 750 MW, Elektrárna Kureimat II 750 MW, ekologizace energocentra Lovochemie, Kotel K14 Semtín, Spalovna Chotíkov a další).

Klíčová slova: JSP, měření, regulace

Celý článek (autor: Bc. Miroslav Horký, site manager, JSP, s. r. o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

The deliveries of JSP, s.r.o. for the Ecologization and Refurbishment of the Power Plant in Planá nad Lužnicí project – field instruments, measurement of temperature and chemical analysis system of the K5 and K6 boilers

JSP – Měření a regulace is a leading Czech manufacturer and supplier of measurement and regulation equipment and also delivers complete I&C solutions for the construction of new and reconstruction of existing energy units. This usually involves integrated work including complete engineering – from the design work, actual delivery, assembly or assembly under supervision, tests and commissioning to providing a guarantee and postguarantee service, deliveries of spare parts and further required support such as regular sensor calibration. Besides several dozen reference projects, the complex I&C solution, including the complete deliveries for the turbine island (particularly for Doosan Škoda Power) and the CCGT boilers (850 MW Mellach, New Thalka 750 MW, Power Plant Kureimat II and III 750 MW), JSP is also a successful supplier of a water and steam chemical analysis system (850 MW Počerady, Prunéřov II 3 x 250 MWe, New Thalka 750 MW, Power Plant Kureimat II 750 MW, ecologization of the Lovochemie energy centre, Boiler K14 Semtín, Incineration Plant Chotíkov and others).

Поставки фирмы JSP, s.r.o. для проекта"Экологизации и обновления теплоэлектростанции в Плане над Лужницы" - оборудование, измерение температур и система химического анализа воды и пара для котлов К5 и К6

Компания JSP - Измерения и регуляция - является ведущим чешским производителем и поставщиком измерительной и регулирующей аппаратуры. Компания поставляет также и комплексные I&C- решения для строительства новых или реконструкции существующих энергетических комплексов. В большинстве случаев речь идет о целевом предложении, включая комплексный инжиниринг - от проектных работ, собственных поставок, монтажа или шеф-монтажа, тестов и пуска в эксплуатацию, и до обеспечения гарантийного и пост-гарантийного обслуживания, поставок запасных частей и других необходимых услуг, как, например, регулярная калибровка датчиков. На ряду с большим количеством других проектов, комплексные решения I&C, включая комплексные поставки для турбин (например, для Doosan Šoda Power) и котлов CCGT (850 MW Mellach, New Thalka 750 MW, Электростанция Kureimat II a III 750 MW), компания JSP является успешным поставщиковм систем химического анализа воды и пара (850 MW Počerady, Pruneřv II 3 x 250 MWe, New Thalka 750 MW). Дальнейшие проекты: Электростанция Kureimat II 750 MW, экологизация энергоцентра Lovochemie, Котёл K14 Semtin, Завод по сжиганию отходов Chotikov и др.х

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Decentralizovaná výroba energie z tapů jako řešení pro změnu v nakládání s odpadyDecentralizovaná výroba energie z tapů jako řešení pro změnu v nakládání s odpady (51x)
Ústředním tématem článku je pohled na problematiku řešení energetického využití tuhých alternativních paliv (TAP) optiko...
Ředitele firmy TEDOM ocenili v BruseluŘeditele firmy TEDOM ocenili v Bruselu (47x)
Generální ředitel společnosti TEDOM, předního českého výrobce a exportéra kogeneračních jednotek, byl oceněn za přínos p...
Červený mlýn akumuluje teplo již pro 17 tisíc domácnostíČervený mlýn akumuluje teplo již pro 17 tisíc domácností (45x)
Největší systém akumulace tepla do horké vody mají v tuzemsku nyní k dispozici Teplárny Brno na svém provoze Červený mlý...