Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Firemní zpravodajství    Provoz spékání železné rudy (tzv. aglomerace) v ArcelorMittal Ostrava bude patřit mezi nejčistější provozy svého druhu na světě

Provoz spékání železné rudy (tzv. aglomerace) v ArcelorMittal Ostrava bude patřit mezi nejčistější provozy svého druhu na světě

Publikováno: 5.11.2013
Rubrika: Firemní zpravodajství

  Spékací pás

Klíčová slova: ArcelorMittal, aglomerace

Jakou roli hraje aglomerace v huti ArcelorMittal Ostrava?

Pět aglomeračních pásů s celkovou roční kapacitou výroby 3 800 000 tun aglomerátu zajišťuje ostravské huti první místo ve výrobě aglomerátu v České republice. Ten vzniká spékáním pomletého koksu, železné rudy a dalších přísad na spékacích pásech o plochách 95 a 75 metrů čtverečních a slouží jako základní surovina pro výrobu surového železa ve vysokých pecích. První tři spékací pásy byly spuštěny v roce 1954 a s postupnou orientací na náhradu kusové rudné vsázky vlastním aglomerátem došlo k rozhodnutí posílit kapacitu aglomerace. V roce 1970 přibyly v huti další dva pásy, které musely být z prostorových důvodů postaveny na jiném místě. Odtud pramení pojmenování provozu na severní a jižní část aglomerace.

Proč je provoz aglomerace nejprašnější?

Náročnost na prašnost vyplývá z podstaty výroby aglomerátu a manipulace s prašnými surovinami, které se k aglomeraci dováží a některé jako např. koks se přímo v provoze melou. Surovinami, kterými se zde manipuluje, jsou koks, drobnozrnná železná ruda, bazické přísady jako vápenec a vápno či rudné koncentráty. Dále se přes aglomeraci zajišťuje i přísun vsázkových komponent pro vlastní vysoké pece.

Co dělá huť pro snížení emisí v aglomeraci?

Od samého vzniku věnuje huť odprašování aglomerace velkou pozornost a využívá k němu vždy nejlepších dostupných technik. Díky jejich vývoji a neustálým investicím podniku do ekologických opatření se daří nahrazovat starší odprašovací zařízení novými, případně je dokonce navzájem kombinovat a tím snižovat emise.

Při spuštění provozu se k odprašování využívaly tzv. multicyklony, které dokázaly snížit koncentrace prachu v komínových emisí na 400 mg/m3. V této době aglomerace vykazovala zhruba 30 krát více emisí více než dnes.

S příchodem elektrostatických filtrů se zachytávání prachu ze spalin významně zdokonalilo. Tyto filtry používá k odprašování většina moderních hutí, dokáží snížit koncentrace prachu pod 50 mg/m3, což je velmi blízko hranice dané evropskou legislativou. Elektrostatické filtry se v huti budovaly v devadesátých letech a jejich hodnota přesahovala stovky miliónů korun. 

Vývoj emisních limitů na aglomeraci (mg/m3)

Vrcholem ekologizace aglomerací, tkaninovým filtrem, se může pochlubit zatím jen sedm hutí v celé Evropě. V ArcelorMittal Ostrava tímto filtrem posílili odprašování třech spékacích pásů (v severní části aglomerace) na podzim roku 2011, kdy ho spustili a napojili za fungující elektrostatický filtr. Touto miliardovou investicí se huti podařilo snížit prachové emise na historické minimum a zároveň dostat se pod nejpřísnější emisní limity dané novou směrnicí EU o nejlepších dostupných technikách EU (tzv. BAT). To podniku umožnilo pro další snižování emisí na tomto provoze zažádat o spolufinancování ze strany EU.

     

Tkaninový filtr na severních pásech                               Detail jedné ze 44 000 hadic filtru

Co přinesou plánované investice životnímu prostředí?

Největší přínos huť očekává od tkaninových filtrů, kterým posílí elektrostatické odprašování dvou spékacích pásů na jižní části aglomerace. Nový filtr bude stejně výkonný jako tkaninový filtr na severní části a očekává se, že ročně zachytí o 100 tun prachu více než stávající odprašování. Všech pět aglomeračních pásů budou v ArcelorMittal Ostrava od roku 2016 odprašovat dvěma za sebou zařazenými filtry, čímž se může pochlubit jen velmi málo hutí. Toto řešení představuje vrchol ekologizace aglomerací.

Vzhledem k tomu, že pro odprášení komínových emisí je v naší huti připraveno nadstandardní ekologické řešení, které hraničí s technologickými možnostmi, mohli jsme si dovolit investovat peníze i do snižování nepřímých tzv. fugitivních emisí. Za spolufinancování z veřejných zdrojů, resp. z evropských fondů plánujeme do konce roku 2015 vybudovat a spustit odprášení výklopníků uhlí a rud a chladících pásů – investice v celkové hodnotě přesahující 700 milionů korun, které sníží fugitivní emise asi o cca 200 tun ročně. Jejich význam je spíše lokální a pokles emisí se odrazí zejména ve snížení prašnosti přímo na provozech nebo v areálu huti.

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti je 3 miliony tun oceli, zhruba 50 % produkce se exportuje do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2012 činila 34 213 korun. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

Prezentace Aglomerace - ekologizace a její význam ke stažení zde.

Prezentace Může být šedesátiletý provoz moderní a ekologický? ke stažení zde.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (52x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...
Strojírenství je pro Českou exportní banku prioritou (46x)
Bilanční suma České exportní banky (ČEB) dosahuje téměř 100 miliard korun. Pokud se podíváme na sektorovou skladbu úvěro...
Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech (46x)
Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dceřiná společnost Eaton Corporation), významný výrobce a distributor elektrotechnického z...