Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Společnosti ArcelorMittal a TAURON zahajují spolupráci

Společnosti ArcelorMittal a TAURON zahajují spolupráci

Publikováno: 12.8.2014
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Zástupci představenstev podniků skupiny ArcelorMittal (ArcelorMittal Poland S.A., AMO HOLDING 11 S.A., AM Global HOLDING Bis a société à responsabilité limiteé a ArcelorMittal Ostrava a.s.) a skupiny TAURON (TAURON Polska Energia S.A., TAURON Wytwarzanie S.A. a TAURON Ciepło sp. z o.o) podepsali dohodu zakládající společný podnik TAMEH Holding sp. z o.o., který bude investovat a realizovat aktivity v oblasti průmyslové energetiky. Kontrakt byl podepsán na dobu 15 let s možností prodloužení. TAMEH Holding zahájí činnost ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014.

Klíčová slova: ArcelorMittal, TAURON, energetika

Společný podnik TAMEH Holding sp. z o.o. (TAURON ArcelorMittal Energy Holding), v němž každý ze dvou kapitálových partnerů bude mít 50 procent akcií, bude vlastníkem 100 procent akcií ve dvou provozních společnostech: v polském subjektu TAMEH Polska sp. z o.o. a v českém subjektu TAMEH Czech s.r.o.

Součástí polské provozní společnosti budou tyto subjekty: na straně TAURON – společnost Zakład Wytwarzania w Dąbrowie Górniczej (ZW Nowa) vzniklá odštěpením od společnosti TAURON Ciepło sp. z o.o. a Elektrownia Blachownia ve vlastnictví společnosti TAURON Wytwarzanie S.A.; na straně ArcelorMittal Poland společnost Elektrociepłownia v Krakově (EC Kraków). Součástí české provozní společnosti bude ostravský podnik ArcelorMittal Energy Ostrava.

Hlavním komerčním cílem plánovaného společného podniku je dlouhodobá a mezinárodní spolupráce mezi oběma společnostmi. Plánuje se také rozvoj energetických aktiv společnosti TAURON a dodávky energií (tj. elektrické energie, tepla, vysokopecního plynu a stlačeného vzduchu) pro provozy ArcelorMittal. Finančním cílem projektu je generovat prostředky na investice plánované v rámci společného podniku.

V České republice je společný podnik realizován se záměrem zásadně modernizovat energetiku v ArcelorMittal Ostrava v oblasti ekologizace a nových technologií. Do společného podniku s energetickou společností TAURON vstoupila ostravská huť společně se svou sesterskou společností ArcelorMittal Poland vzhledem k podobným záměrům. Společný podnik by měl přinést know-how přední energetické společnosti a společné finanční prostředky na nezbytné investice v oblasti ekologizace a výstavby nových technologií jako např. výstavba nového fluidního kotle K14. Společné investice v Ostravě budou v řádech miliard korun a přinesou významné snížení emisí a zároveň dlouhodobou stabilitu výroby energií nezbytných pro produkci oceli. K tomuto kroku management přistoupil po více než ročním hledání strategického partnera, jehož součástí byla jednání s několika energetickými subjekty v regionu střední Evropy.

„Společný podnik skýtá obrovský potenciál úzké spolupráce a využití synergie dvou průmyslových lídrů. Vnímáme jej jako základ dalšího zlepšování energetické účinnosti a konkurenceschopnosti a jako další krok pro zajištění budoucnosti ArcelorMittal Ostrava,“ říká generální ředitel ArcelorMittal Ostrava Tapas Rajderkar,

„TAURON zahajuje novou kapitolu své historie,“ komentoval vznik společného podniku Dariusz Lubera, předseda představenstva společnosti TAURON Polska Energia. „Rozšíření našich aktivit v oblasti průmyslové energetiky je zcela v souladu s diverzifikovanou činností skupiny. Také to otevírá nové perspektivy pro partnery společného podniku a nabízí jim možnost, jak snížit provozní náklady. Společný podnik také umožní prodloužit funkční životnost provozů Elektrownia Blachownia a ZW Nowa,“ dodal.

„Vznik společného podniku má pro nás strategickou důležitost, zejména vzhledem k tomu, že společnost TAURON je naším mnohaletým obchodním partnerem,“ prohlásil Sanjay Samaddar, předseda představenstva společnosti ArcelorMittal Poland. „Těšíme se, že budeme pracovat na společných projektech, které povedou ke zvýšení provozní efektivity obou partnerů společného podniku. Také doufáme, že po jejich dokončení budou mít provozy ArcelorMittal v Polsku a v České republice lepší konkurenční pozici,“ doplnil.

ArcelorMittal Energy Ostrava má celkový instalovaný výkon kotelny 1 435 t/h, instalovaný výkon elektrárny činí 254 MW. Veškerá vyrobená energie spolu se stlačeným a dmýchaným vzduchem či párou, které se také vyrobí na energetice, se využije přímo v huti. V topné sezoně vyrábí energetika teplo také pro obyvatele ostravského Jižního města.

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní podnik v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2013 činila 34 352 koruny. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje emisní limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republikaZdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republika (70x)
Novým jednatelem společnosti E.ON Česká republika se v polovině července stal Zdeněk Bauer. Posílí tak dosavadní vedení ...
Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (60x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
Skupina ČEZ mění organizační strukturu divize Výroba (60x)
Změny v divizi Výroba společnosti ČEZ reagují na vyčlenění divize Investice z divize Výroba a na realizaci strategie v o...