Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství    Největší investice v ArcelorMittal Ostrava od výstavby minihuti: Energetiku vybaví nejmodernějším kotlem za 1,5 miliardy korun

Největší investice v ArcelorMittal Ostrava od výstavby minihuti: Energetiku vybaví nejmodernějším kotlem za 1,5 miliardy korun

Publikováno: 20.5.2014
Rubrika: Teplárenství

Huť ArcelorMittal Ostrava pokračuje ve své ekologizaci a modernizaci – její dceřiná společnost ArcelorMittal Energy Ostrava uzavřela smlouvu na výstavbu nového fluidního* kotle. Toto moderní a výkonné zařízení v hodnotě 1,5 miliardy korun nahradí stávající čtyři uhelné kotle a významně sníží emise oxidů siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého i prachu. Spolu s probíhajícím odsířením a akcí na snížení oxidů dusíku je nový kotel součástí celkové ekologizace a modernizace Energetiky v celkové hodnotě 3 miliardy korun. Tyto investice přispějí ke snížení vlivu na životní prostředí a zároveň zajistí budoucnost huti, jejíž Energetika díky nim bude s předstihem plnit emisní limity EU.

Klíčová slova: Arcelomittal, fluidní kotel, energetika

ArcelorMittal Energy Ostrava uzavřela smlouvu s finskou společností Valmet, vítězem tendru pro fluidní kotel v hodnotě 1,5 miliardy korun, který do tří let plně nahradí čtyři stávající uhelné kotle.

Nový fluidní kotel spaluje černé uhlí efektivněji s vysokou garantovanou účinností přesahující 92 % při dosažení velmi nízkých emisí, což je zajištěno díky kvalitnímu designovému řešení. Kotel je navíc vybaven vlastním odsířením i zařízením na snížení emisí oxidů dusíku. Tkaninový filtr kotle současně zajistí dokonalé odprášení spalin.

„Výstavba kotle je největší investicí od výstavby minihuti v 90. letech. Kotel plně nahradí stávající zařízení a zároveň sníží emise plynů i prachu,“ přibližuje význam nové investice generální ředitel huti, Tapas Rajderkar.  „Jsem opravdu hrdý na to, že navzdory nepříliš příznivým ekonomickým podmínkám realizujeme v huti takto významné investice. Zajištujeme jimi nejen lepší životní prostředí, ale i naši budoucnost,“ dodává ředitel.

Nový kotel je součástí kompletní ekologizace a modernizace kotelny Energetiky v hodnotě tří miliard korun, která má dlouhodobě zajistit nepřetržitý a energeticky náročný proces hutní výroby a zároveň průběžně snižovat ekologickou zátěž. Všechny uhelné kotle na Energetice tak procházejí zásadními změnami: čtyři nejstarší nahradí nový kotel (K14), na dalších čtyřech (K8–K11) se právě dokončuje odsíření a na třech proběhne tzv. denitrifikace, tj. snížení emisí oxidů dusíku (K8–K10).

„Jsme připraveni nový kotel spustit v polovině roku 2016. Je to pro nás velmi zajímavá zakázka, kdy řešíme technologie, ekologii a zároveň požadavky náročného hutního provozu. Vážíme si toho, že nová řešení můžeme nabídnout právě my a uplatnit naši 30letou zkušenost v této oblasti,“ oceňuje spolupráci Kai Mäenpää, ředitel finské společnosti Valmet Power OY, dodavatele K14.

Zatímco miliardu a půl drahý kotel dodají na klíč Finové, odsíření i denitrifikaci kotlů zajišťují české společnosti. Půlmiliardovou zakázku na snížení emisí oxidu siřičitého právě dokončuje ZVVZ-Enven Engineering a za miliardovou denitrifikaci zodpovídá ČKD Praha DIZ. Obě firmy využívají k subdodávkám místní firmy, mezi které např. patří VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., VS-Invest a.s., ELDAT,a.s., VAMOZ-servis a.s., Siemens s.r.o., ORGREZ a.s. a další.

Vysoké nároky kladené na nové technologie potvrzuje i Pavel Mařík, vedoucí projektu odsíření ze společnosti ZVVZ-Enven Engineering: „Odsíření jsme museli projektovat a řešit tak, aby dokázalo zajistit nepřetržitý provoz. Nezbytné části zařízení jsou proto zdvojené, aby v případě poruchy nedošlo k výpadku odsiřování ani vlastního provozu kotlů.“

Kotle Energetiky ke svému provozu využívají rovněž plyn vzniklý při hutní výrobě. Tím se jejich environmentální zátěž oproti jiným uhelným elektrárnám či teplárnám významně snižuje. V ostravské Energetice ArcelorMittal takto nahradí až třetinu uhlí. „Plyn z koksovny i vysokých pecí se využívá v kotlích Energetiky, ročně se tak nahradí spalování 200 tisíc tun uhlí, což je samo o sobě šetrné řešení pro životní prostředí,“ potvrzuje ředitel pro ekologii a ředitel ArcelorMittal Energy Ostrava Petr Baranek.

ArcelorMittal Energy Ostrava má celkový instalovaný výkon kotelny 1 435 t/h, instalovaný výkon elektrárny činí 254 MW. Veškerá vyrobená energie spolu se stlačeným a dmýchaným vzduchem či párou, které se také vyrobí na energetice, se využije přímo v huti. V topné sezoně vyrábí energetika teplo také pro obyvatele ostravského Jižního města.

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní podnik v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2013 činila 34 352 koruny. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje emisní limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

*Fluidní kotle využívají principu spalování paliv ve fluidní vrstvě (fluidním loži), která vytváří podmínky pro rovnoměrné hoření paliva v celém jeho objemu. To umožňuje  dokonalejší vyhoření paliva, tj. vysokou účinnost kotle, při nižších teplotách spalování a při současném omezení tvorby škodlivých spalin.

Tabulka emisí a limitů AMEO

Látka

Stávající emisní   limity (mg/m3)

EU limity od 2016   (mg/m3)

TZL

50

10

SO2

1700

200

NOx

500

150

 Model nového kotle K14

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Modernizace teplárny Zelená louka: Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE – I. etapaModernizace teplárny Zelená louka: Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE – I. etapa (37x)
Teplárna závodu Synthesia, a.s. "Zelená louka" zahájila provoz v letech 1953 a 1954. Je provozována celoročně a spolu s ...
Sledujte živé vysílání z Dnů teplárenství a energetiky (34x)
      Ve dnech 23 až 25. dubna 2014 proběhnou Dny teplárenství energetiky. Teplárenské sdružení pořádá tuto akci již ...
Červený mlýn akumuluje teplo již pro 17 tisíc domácnostíČervený mlýn akumuluje teplo již pro 17 tisíc domácností (33x)
Největší systém akumulace tepla do horké vody mají v tuzemsku nyní k dispozici Teplárny Brno na svém provoze Červený mlý...