Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    ArcelorMittal Ostrava zahajuje další ekologickou investici za miliardu

ArcelorMittal Ostrava zahajuje další ekologickou investici za miliardu

Publikováno: 2.6.2013
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Ekologické projekty

Společnost ArcelorMittal Ostrava dnes podpisem dodavatelské smlouvy se společností ČKD PRAHA DIZ zahájila ekologický projekt denitrifikace* hutní energetiky v hodnotě přesahující miliardu korun. Díky této ekologické investici energetika sníží roční emise oxidů dusíku nejméně o 600 tun. Podle plánovaného harmonogramu chce huť začít s výstavbou zařízení letos v červenci, plně zprovozněno by mělo být počátkem roku 2015.

Klíčová slova: denitrifikace, hutní energetika, ArcelorMittal

„Jedná se o technicky náročné a nákladné řešení, které představuje nejlepší dostupnou techniku na snížení oxidů dusíku,“ řekl Tapas Rajderkar, generální ředitel a předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava. Denitrifikace energetiky je součástí celkové ekologizace elektrárny, do které také patří loni zahájené odsíření. Obě tyto investice se budou stavět za plného provozu. Denitrifikace i odsíření proběhne na třech kotlích (kotel 8, 9 a 10), které budou odstaveny v letním období vždy jeden po druhém tak, aby byla zajištěna dlouhodobá stabilita dodávek energií do provozů hutě. „Plánovaná investice na snížení oxidů dusíku a loni zahájená výstavba odsíření zařadí naši energetiku mezi ekologicky nejšetrnější elektrárny a teplárny v kraji,“ dodal Rajderkar.
Výběrového řízení na dodavatele denitrifikace se zúčastnilo pět potenciálních dodavatelů. Zvítězila v něm společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s., která má zkušenosti s realizací energetických celků i dílčích technologií. „Energetické projekty zaměřené na zvyšování účinnosti výroby elektrické energie a snižování emisí jsou důležitou součástí naší strategie. Ceníme si takto kvalitní zakázky, která pro nás do budoucna znamená dobrou referenci pro naše exportní aktivity," uvedl Jiří Bayer, obchodní ředitel ČKD Group.
Celkem huť investuje do ekologizace energetiky cca 1,5 miliardy korun. Zatímco odsíření energetiky za 500 milionů korun společnost ArcelorMittal Ostrava financuje čistě z vlastních prostředků, na její denitrifikaci v hodnotě přesahující jednu miliardu využívá evropskou dotaci. Dotace na tuto ekologickou investici bude poskytnuta z fondu, který spravuje Ministerstvo životního prostředí. Huť může dotaci čerpat, protože splnila všechny podmínky pro její udělení. „Na energetice plníme všechny platné emisní limity pro plynné emise i prach. Odsíření spustíme počátkem roku 2014 a denitrifikaci počátkem roku 2015,“ vysvětlil Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava a ředitel ArcelorMittal Energy Ostrava.

ArcelorMittal Energy Ostrava je dceřinou společností huti ArcelorMittal Ostrava. Představuje složitý a rozsáhlý komplex průmyslové energetiky se speciálním zaměřením na potřeby hutního průmyslu. Má celkový instalovaný výkon kotelny 1 435 t/h, instalovaný výkon elektrárny činí 254 MW. Veškerá vyrobená energie spolu se stlačeným a dmýchaným vzduchem či párou, které se také vyrobí na energetice, se využije přímo v huti. V topné sezoně dodává energetika také teplo pro 25 tisíc obyvatel obvodu Ostrava-Jih. ArcelorMittal Energy Ostrava má více než 300 zaměstnanců.

*denitrifikace = technologie na snížení emisí oxidů dusíku z energetiky

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti je 3 miliony tun oceli, zhruba 50 % produkce se exportuje do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají více než 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2012 činila 34 213 korun. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

 Denitrifikace schema

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republikaZdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republika (72x)
Novým jednatelem společnosti E.ON Česká republika se v polovině července stal Zdeněk Bauer. Posílí tak dosavadní vedení ...
Vítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s WestinghouseVítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s Westinghouse (66x)
Společnosti Westinghouse Electric Company a Vítkovice, a.s., podepsaly 1. prosince 2011 v prostorách rezidence americkéh...
Skupina ČEZ mění organizační strukturu divize Výroba (60x)
Změny v divizi Výroba společnosti ČEZ reagují na vyčlenění divize Investice z divize Výroba a na realizaci strategie v o...