Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    ArcelorMittal Ostrava snížila své roční emise prachu na historické minimum

ArcelorMittal Ostrava snížila své roční emise prachu na historické minimum

Publikováno: 9.4.2013
Rubrika: Tiskové zprávy

V roce 2012 odprášila huť ArcelorMittal Ostrava o dalších 85 tun prachu. Snížila tím svůj dopad na životní prostředí na historické minimum 584 tun, což představuje třetinovou hodnotu oproti stavu před deseti lety, kdy skupina ArcelorMittal do hutě vstoupila. Na další ekologické investice chce využít evropské dotace určené pro ekologizaci průmyslu. Plánované ekologické investice v celkové hodnotě přes 2,6 miliardy korun sníží emise prachu, oxidů dusíku a přispějí také ke zlepšení pracovního prostředí. Největší investici představuje denitrifikace energetiky a odprášení aglomerace Jih.

Klíčová slova: emise prachu, ekologické investice, ArcelorMittal

Za deset let ArcelorMittal investovala do ekologizace přes čtyři miliardy korun. Díky tomu splňuje huť emisní limity stanovené českými zákony i přísnější emisní stropy dané Úřadem Moravskoslezského kraje. „Na většině provozů plníme s pětiletým předstihem i nejpřísnější emisní limity, které určila Evropská unie podle tzv. nejlepších dostupných technik a které vstoupí v platnost až od března 2016,“ vysvětluje plnění emisních limitů Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí. „Pokud nám Evropská komise schválí předložené projekty, budeme do roku 2015 realizovat další ekologické investice v hodnotě přesahující 2,6 miliardy korun,“ dodává Baranek.
Většina investic bude směřovat do nejprašnějších provozů, aglomerace a vysokých pecí, evropských dotací chce však huť využít i na denitrifikaci tří kotlů své elektrárny. To bude vyžadovat téměř miliardu korun a přispěje k ročnímu snížení oxidů dusíku o 808 tun.
Největší pozitivní dopad na životní prostředí přinese tkaninový filtr na aglomeraci Jih v hodnotě půl miliardy korun, díky kterému huť sníží emise prachu o 94 tun ročně. Na obou aglomeracích navíc dojde ke zlepšení pracovního prostředí. Odprášení chladících pásů omezí tzv. fugitivní emise o 198 tun za rok a odprášení výklopníků uhlí a rud o dalších 6,4 tuny ročně. Evropské dotace přispějí ke snížení prašnosti také na obou vysokých pecích, kde huť plánuje investovat do navýšení kapacity odprášení licího pole, díky čemuž poklesne prašnost o 74 tun.
„Evropská unie podpořila ekologizaci hutního průmyslu v minulosti již dvakrát v 70. a 90. letech. Naše hutě mají možnost čerpat dotace až nyní. Díky tomu, že již dnes jsou dobře ekologizované, využívají dotace na investice, které snižují emise více, než je požadavek EU, nebo na ekologická opatření, která sníží ty emise, které EU ani nereguluje,“ vysvětluje Vladimír Toman, člen představenstva Hutnictví železa. „Zatímco v minulosti EU na dotacích rozdala více než 50 miliard, korun, které čerpalo 13 zemí, české hutě žádají EU o podporu v celkové výši 4,7 miliardy korun,“ dodává Toman.

Přehled plánovaných investic ArcelorMittal Ostrava, které budou spolufinancované Evropskou unií: 

NÁZEV INVESTICE
EKOLOGICKÝ PŘÍNOS
Odprášení vápenných cest

snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) o 100 tun za rok na ocelárně

Odprášení výklopníků uhlí a rud, aglomerace S i J

snížení fugitivních emisí TZL o 6,4 tuny za rok celkem na obou výklopnících

Odprášení chladících pásů, aglomerace Sever

snížení fugitivních emisí TZL o 137 tun za rok na aglomeraci

Odprášení chladících pásů, aglomerace Jih

snížení fugitivních emisí TZL o 61 tunu za rok na aglomeraci

Tkaninový filtr na aglomeraci Jih

snížení emisí TZL o 94 tun za rok na aglomeraci Jih

VP2 - navýšení kapacity odprašování licího pole

snížení fugitivních emisí TZL o 51 tunu za rok na vysoké peci č. 2

VP3 - navýšení kapacity odprašování licího pole

snížení fugitivních emisí TZL o 23 tuny za rok na vysoké peci č. 3

 Denitrifikace AMEO

snížení emisí NOx o 808 tun za rok

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti je 3 miliony tun oceli, zhruba 50 % produkce se exportuje do více než 60 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají více než 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2012 činila 34 213 korun. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ArcelorMittal Ostrava zahájila výrobu nové oceli pro automobilový průmysl ArcelorMittal Ostrava zahájila výrobu nové oceli pro automobilový průmysl (63x)
ArcelorMittal Ostrava vyvinula a jako jediná v evropské části skupiny ArcelorMittal vyrábí ocel, která najde uplatnění p...
ZAT oznámil hospodářské výsledky, dále se chce zaměřit na vývoj inteligentních systémů (40x)
Společnost ZAT, dodavatel inteligentních systémů řízení pro energetiku a průmysl, zveřejnil své hospodářské výsledky za ...
Jádro přitahuje stále více návštěvníků. Jadernou Elektrárnu Temelín navštívilo loni rekordních 26.875 návštěvníků. (38x)
Informační centra (IC) jaderných elektráren Dukovany a Temelín shlédlo v roce 2007 dohromady 55.693 návštěvníků, což je ...