Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Krizoví manažeři sestavili doporučení pro firmy, jak zvládnout přicházející krizi v důsledku koronaviru

Krizoví manažeři sestavili doporučení pro firmy, jak zvládnout přicházející krizi v důsledku koronaviru

Publikováno: 24.3.2020
Rubrika: Tiskové zprávy

Česká asociace interim managementu se rozhodla svými zkušenostmi přispět k ochraně firem a české ekonomiky před dopady koronaviru. Přicházející problémy totiž mohou být značné a pro některé podnikatele a podniky likvidační. Tým krizových manažerů vytvořil dokument s osvědčenými postupy i praktickými radami pro firmy a udržení jejich hlavních činností.

„První dopady už vidíme a v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců budou následovat další. Bohužel musíme počítat s tím, že dopady úbytku pracovníků v důsledku karantén nebo dopady chybějících materiálových vstupů, zpomalení plateb, rušení zakázek apod.  se v následujících dnech začnou projevovat s velkou intenzitou. K tomu ještě přibývají problémy s přeshraniční dopravou zboží a materiálu. Velká část firem není logicky na tuto situaci vůbec připravena,“ vysvětlil Petr Karásek, viceprezident České asociace interim managementu a zkušený krizový manažer, který mimo jiné vedl krizovou záchranu automobilky Tatra a dalších strojírenských firem.

Petr Karásek a tým 10 krizových manažerů zpracovali svá doporučení pro firmy, zejména výrobní, do 16 kapitol, z nichž každá pojednává o významném podnikovém procesu nebo činnosti. Kapitola věnovaná obchodu například popisuje, jak lze zabránit škodám z neplněných kontraktů v důsledku virové nákazy, kapitola plánování zakázek do výroby popisuje tvorbu jednoduchých scénářů, další kapitola zaměřená na expedici a předprodejní servis popisuje náhradní možnosti přejímek výrobků a plnění. Následující kapitoly jsou věnovány nákupu, logistice, organizaci výroby či poprodejním službám a servisu. Obsáhlými kapitolami jsou ekonomika a finance, péče o pracovníky a interní a externí komunikace v krizové situaci atd. Důležitá sdělení jsou také uvedena v obsáhlém úvodu, který shrnuje základní principy krizového managementu – tedy jak v dané situaci organizovat týmy, jak komunikovat, zásady vedení, principy kontroly v této situaci a také se věnuje nutnosti krizového plánování, a to i přes poměrně hektický vývoj okolní situace.

„V tomto okamžiku je třeba, aby si managementy a majitelé uvědomili, že opatřeními na dennodenní operativní bázi situaci v podniku už nebudou schopni efektivně zvládat. Přichází krize a je třeba s chladnou hlavou vzít tento fakt na vědomí a podle toho se začít chovat. My máme zkušenosti a považovali jsme za důležité je nyní nabídnout ve prospěch podnikání a české ekonomiky. Náš dokument mohou zdarma využít jednotlivci i oborová sdružení,“ doplnil Ján Dolejš, předseda České asociace interim managementu.

V dokumentu se zájemci mohou dovědět například to, že dosavadní plány a výhledy mnoha firem jsou pravděpodobně už teď nereálné, ale bez plánování činnosti by nastal chaos ještě větší, proto je třeba je nahradit plány novými – krizovými. V každém podniku ale nemůže být profesionální krizový manažer. Řešením je, že se stávající management seznámí s důležitými principy a postupy krizového řízení a ty v rámci svých schopností a možností aplikuje. Může tím předejít ještě závažnějším problémům a danou situaci sám vyřešit.

Mezi hlavní kroky krizového řízení by například měla patřit rychlá inventura všech kontraktů a smluv, podle kterých by měl podnik plnit během období krize a v období po ni následující (do konce roku 2020). Inventura by měla analyzovat všechny smluvní sankce, pokuty apod. za nedodání, dodání po termínu, problémy se zprovozněním dodaných zařízení/předprodejním servisem apod. Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, zda a jak je ve smlouvách ošetřena tzv. vyšší moc. Každopádně je potřeba zvážit priority, například zda je nezbytně nutné v každém projektu i za současné situace pokračovat, nebo zda je efektivnější projekt po dohodě s externím partnerem pozastavit.

Nejdůležitějším bodem pro zachování chodu firmy v období největší nejistoty je zajištění dostatku finančních prostředků na hrazení závazků společnosti. Doporučení krizových manažerů je proto např. nezapomenout na možnost odložení splátek úvěrů, navýšení provozního financování, jednání s dodavateli a také institucemi o možnostech pozdější platby nebo splátkování závazků.

V personální oblasti je důležité vytipovat si klíčové pozice, které musí být obsazené a jaké pozice jsou postradatelné (např. kontrolní, duplicitní, projektové, apod.) Je dobré si udělat představu, jak vyrábět za předpokladu snížení počtu pracovníků o 20% nebo 50% a při jakém výpadku už by bylo vhodné úplně zastavit danou výrobu/provoz. Vytvořit několik alternativ budoucího vývoje je vhodné nejen z pohledu personálního, ale také pro stav hospodaření a peněžní prostředků.

Je velmi pravděpodobné, že s postupující krizí se začnou projevovat výrazné problémy v zásobovacím řetězci, zejména v případě přeshraničních dodávek. Určitě nebudou výjimkou tzv. kaskádovité výpadky v dodávkách, kde přímý dodavatel nebude schopen dodat včas kvůli problémům svých subdodavatelů.  Proto je třeba si udělat rozvahu potřebných dodávek a co nejdříve začít jednat s dodavateli o co nejrychlejším vytvoření dostatečných zásob klíčových vstupů.

Ve všech firemních činnostech je v krizové situaci důležitá rychlá a jasná komunikace, a to jak uvnitř firmy tak i navenek s ostatními subjekty, zákazníky, dodavateli, úřady.

Kompletní dokument „KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKŮ A KORONAVIRUS“ je volně přístupný na stránkách České asociace interim managementu: www.caim.cz

Hlavní foto: Petr Karásek

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (37x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
CHEMCOMEX Praha: nový obchodní ředitel Luboš Nedvědický (35x)
Na pozici obchodního ředitele společnosti byl začátkem srpna jmenován Ing. Luboš Nedvědický, který převzal řízení obchod...
Dalších sto milionů proti prachu. ArcelorMittal Ostrava odpráší výklopníky rud a uhlí a omezí prašnost při vykládce materiálů (34x)
ArcelorMittal Ostrava podepsala smlouvu na odprášení výklopníků uhlí a rud obou aglomerací. Investice v hodnotě 125 mili...