Nacházíte se:  Úvod    Údržba

Údržba

Využití simulací při ultrazvukovém zkoušení

Publikováno: 12.4.2016, Aktualizováno: 13.4.2016 21:00

Článek se zaměřuje na popis hlavních výhod využívání simulačních softwarů v oblasti ultrazvukového zkoušení. Potvrzuje zjištění, že kombinace tří nástrojů (raypath, simulace ultrazvukového pole sondy a simulace odezvy od defektů) je užitečná a někdy nezbytná. V některých případech jsou simulace nezbytnou součástí kvalifikací nedestruktivního zkoušení. Celý článek (autor: Ing. Pavel Mareš, Centrum výzkumu Řež s.r.o., člen Skupiny ÚJV) je ke staže...

Celý článek zde

Nové trendy v oboru měření a regulace: Průmyslové měření teploty

Publikováno: 28.1.2016

9. ročník odborné konference s názvem „Nové trendy v oboru měření a regulace" pořádá společnost JSP ve spolupráci s hlavním partnerem konference společností Siemens s. r. o., časopisem All for Power a časopisem Automa v konferenčním centru City Pankrác v Praze 25. února 2016....

Celý článek zde

Celosvětový patent českého odborníka bude přínosný pro výrobce turbín a provozovatele elektráren

Publikováno: 11.1.2016

U příležitosti X. ročníku konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2015 jsme oslovili prof. Ing. Miroslava Baldu, DrSc., Feng., o kterém mnoho odborníků hovoří jako o člověku, který jako jeden z mála v této zemi, ne-li Evropě, dokáže vstřebávat, zpracovávat a formulovat relevantní závěry v dané problematice. K tomu jej předurčuje celoživotní práce v oblasti dynamiky rotačních strojů a turbín. Celý článek je...

Celý článek zde

Sledování únavové životnosti lopatek parních turbín

Publikováno: 7.1.2016

Vývoj nových velkých turbín přináší nejen zvýšení účinnosti, ale i problémy, k nimž patří i únavové poškozování oběžných lopatek zejména posledních stupňů. Pro sledování tohoto problému se zavádí měření kmitání všech lopatek vybraných stupňů metodou označovanou jako BTT (Blade Tip Timing) založenou na přesném měření časů průchodů špiček lopatek kolem čidel umístěných ve statoru stroje. Touto metodou lze zjišťovat úroveň vibrací jednotlivých lopat...

Celý článek zde

„Všude, kde se nachází sypká hmota, objeví se dříve nebo později problémy s tokem. Ekonomické ztráty mohou být značné. My máme řešení,“

Publikováno: 3.1.2016, Aktualizováno: 15.1.2016 18:27

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jan Moša, jednatel firmy MOSA Solution s.r.o., která se specializuje na řešení toku sypkých materiálů v technologiích a na oblast akustického čištění. Celý rozhovor je ke stažení zde. Předplatné časopisu All for Power je ke stažení zde.       ...

Celý článek zde

Změna paliva vedla k deformaci vortexu v kotli. Na řešení problému se podílely týmy odborníků

Publikováno: 3.1.2016

I ta nejmodernější součást fluidního kotle, vyrobená z kvalitních a odolných materiálů, prověřená časem a užíváním, se může zdeformovat, pakliže změníte palivo, na které byl kotel původně projektován. Pak musejí nastoupit inženýři a začít hledat řešení sofistikovanými výpočty. Jedině tak lze odvrátit hrozbu definitivního vyřazení kotle z provozu. Právě k tomuto došlo v mladoboleslavské energetické společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o., která třetinu spa...

Celý článek zde

Problematika zavádění metod RBI v tepelných elektrárnách

Publikováno: 3.1.2016

V článku jsou rozebrány některé aspekty implementace metod inspekcí RBI (Risk Based Inspection) do provozu elektrárny Prunéřov-II. Ve společnosti VÍTKOVICE ÚAM a.s. byl vytvořen počítačový program RIMaSys, který je zaměřen na zpracování dat z vybraných zařízení získaných z vizuálních prohlídek a nedestruktivních metod NDT. Lze doporučit, aby se další zavádění metod RBI opíralo o normy a metodické postupy zpracované týmem odborníků se zaměřením ze...

Celý článek zde

Metrologie a její význam

Publikováno: 3.1.2016

Metrologie je jako vědní disciplína přirozenou a nedílnou součástí našeho každodenního života, dokonce tak přirozenou, že si její vliv zpravidla ani neuvědomujeme. K našemu prvnímu setkání s metrologií dochází okamžitě po narození, kdy jsme účastníky prvního vážení, měření délek, teploty a tlaku. Klíčová slova: JSP, metrologie, měření a regulace Celý článek (autor: Ing. Pavel Urban, vedoucí AKL/AMS JSP, s. r. o.) je ke stažení v náhledovém form...

Celý článek zde

Důležité je, že stav zařízení je pod kontrolou, a že aktuální stav nemá vliv na bezpečnost a disponibilitu energetického zdroje

Publikováno: 2.1.2016, Aktualizováno: 3.1.2016 21:09

I takové myšlenky zazněly v rámci společného rozhovoru s lidmi, kteří mají v rámci Skupiny ČEZ velký vliv na principy a průběh údržby v této největší české energetické společnosti. Konkrétně se jednalo o Ing. Ondřeje Povalače, ředitele Řízení dodavatelského systému, Divize výroba, ČEZ, a.s. a Ing. Martina Jaška, M.A., ředitele útvaru Asset management ČEZ, a.s....

Celý článek zde

Plynová kotelna Elektrárny Ledvice – část elektro, měření a regulace a automatizovaný systém řízení technologických procesů

Publikováno: 30.12.2015

V červenci roku 2013 firma Bohemia Müller s.r.o. obdržela od společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. obchodní poptávku na zpracování nabídky v rozsahu kompletní dodávky elektročásti, části měření a regulace a systému ASŘTP pro nově plánovanou realizaci zakázky parní plynové kotelny v areálu Elektrárny Ledvice, jejímž účelem je zajistit záložní výkon pro SCZT v dané lokalitě a zároveň poskytnout dodávku páry daných parametrů pro najíždění ledvické e...

Celý článek zde

JSP otevírá Akademii měření a regulace. Začíná se již zítra!

Publikováno: 8.12.2015

Společnost JSP zahajuje v prosinci 2015 pravidelná školení v oboru měření a regulace. První proběhne ve středu 9. ledna 2015 v Praze na téma: Měření teploty v průmyslových podmínkách. O výuku specialistů se bude starat Akademie měření a regulace. Akademie bude zaměřená na vzdělávání a výměnu zkušeností v oboru měření a regulace. Půjde o platformu pro pravidelné setkávání výrobců MaR, uživatelů MaR, akademické sféry a odborných médií. Snahou bude ...

Celý článek zde

45. mezinárodní konference NDE for Safety / Defektoskopie 2015

Publikováno: 27.10.2015

Česká společnost pro nedestruktivní testování pořádá ve dnech 3. až 5. listopadu 2015 v Brně v Holiday Inn hotelu již 45. mezinárodní konferenci Defektoskopie 2015. Součástí konference je veřejně přístupná výstava NDT techniky a služeb pro oblast defektoskopie. Pořadatelé zvou k návštěvě odborníky z praxe i výzkumu, studenty i všechny další zájemce o nejnovější trendy v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí. Více informací je n...

Celý článek zde

Vysílali jsme živě z MSV 2015 - O moderních trendech v metrologii, kalibraci a měření geometrických veličin

Publikováno: 2.10.2015, Aktualizováno: 27.6.2016 15:52

Moderní trendy v metrologii a vývoj na trhu v oblasti kalibrace a měření geometrických veličin... To bylo jedním z témat rozhovoru s Petrem Bílavčíkem, jednatelem společnosti Prima Bilavčík. Rozhovor se stal součástí živého vysílání z 57. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který společně realizoval tým All for Power a Elektrika.tv za podpory organizátorů z BVV. V rámci rozhovoru padly i informace o přístroji FARO Laser Scanner ...

Celý článek zde

Nosným tématem konference JSP byla chemická analýza vody, páry a analýza spalin

Publikováno: 11.6.2015

Osmý ročník odborné konference „Nové trendy v oboru měření a regulace“ se konala 26. února 2015 v Konferenčním centru City, Praha 4 Pankrác. Hlavním pořadatelem byla společnost JSP, s.r.o. spolu s hlavním partnerem společností SIEMENS divize Industry Automation & Drive Technologies, časopisy All For Power a Automa. Odborné konference se zúčastnilo 178 odborníků z oblasti měření a regulace, zejména z energetiky, chemie a petrochemie, průmyslu ...

Celý článek zde

TÜV NORD Czech a AF POWER agency pořádají seminář o normách pro kvalifikaci postupů svařování a o nových normách pro kvalifikaci svařovacího personálu

Publikováno: 3.3.2015

TÜV NORD Czech, s.r.o. ve spolupráci s AF POWER agency a. s. si pořádají jednodenní školení, které se podrobně s vazbou na praxi věnuje jednotlivým kritériím normy ČSN EN ISO 3834-1 až 6 a souvisejícím normám a předpisům. Akce se bude konat 26. května 2015 v Maximus Resort, a.s. (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno, www.maximus-resort.cz). Lektorem školení je Ing. Stanislava Hurníková, EWE, odborný inspektor spol. TÜV NORD Czech, s.r.o. s praxí svářečskéh...

Celý článek zde

Společnost Oxford Instruments uvádí na trh nový přístroj pro měření tloušťky povlaku

Publikováno: 13.2.2015

Společnost Oxford Instruments představuje nový přístroj pro měření tloušťky povlaku a pro materiálovou analýzu, MAXXI 6. Tento nový model střední až vyšší třídy je založen na principu rentgenové fluorescence a je vybaven křemíkovými driftovými detektory s vysokým rozlišením. Zejména díky tomu dokáže měřit sílu povlaku na úrovni nanometrů a chemické složení na stopové úrovni. Klíčová slova: Oxford, MAXXI, povlak...

Celý článek zde

Měření imisí - mobilní laboratoř

Publikováno: 20.1.2015

Emise průmyslových, komunálních aglomerací a dopravy mají vlivem imisního spadu negativní vliv na životní prostředí. Znalost výskytu a koncentrace imisí v životním prostředí je základním předpokladem pro zavedení účinných opatření a řešení těchto rizik. Celý článek (autor: Jaromir Matějů, VVUÚ, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Bez nedestruktivního testování by energetická zařízení nemohla spolehlivě pracovat,“

„Bez nedestruktivního testování by energetická zařízení nemohla spolehlivě pracovat,“
Publikováno: 2.7.2014, Aktualizováno: 3.7.2014 13:50

uvedl Doc. ing. Pavel Mazal, CSc., prezident České společnosti pro nedestruktivní testování....

Celý článek zde

Amper 2014 - o termokameře s vysokým rozlišením s Janem Sovou z firmy Workswell

Publikováno: 28.4.2014

V rámci živého vysílání z veletrhu Amper 2014 přišel do improvizovaného TV studia (společný projekt Elektrika.tv, All for Power a dalších partnerů) Jan Sova z firmy Workswell. Diváky informoval o unikátní termokameře s vysokou úrovní rozlišení a o termografii obecně....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Projekt CANUT a automatizace NDT (55x)
V rámci projektu CANUT (Centrum pokročilých jaderných technologií) je řešena i automatizace nedestruktivního zkoušení so...
Provozní zkušenosti s opatřeními proti abrazi a erozi instalovaných na technologii v United Energy a.s.Provozní zkušenosti s opatřeními proti abrazi a erozi instalovaných na technologii v United Energy a.s. (45x)
Příspěvek uvádí zkušenosti a výsledky provozních experimentů z aplikovaných opatření snižující vliv abraze a eroze ve vy...
Nové trendy v oboru měření a regulace: Průmyslové měření teploty (42x)
9. ročník odborné konference s názvem „Nové trendy v oboru měření a regulace" pořádá společnost JSP ve spolupráci s hlav...