Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Důležité je, že stav zařízení je pod kontrolou, a že aktuální stav nemá vliv na bezpečnost a disponibilitu energetického zdroje

Důležité je, že stav zařízení je pod kontrolou, a že aktuální stav nemá vliv na bezpečnost a disponibilitu energetického zdroje

Publikováno: 2.1.2016, Aktualizováno: 3.1.2016 21:09
Rubrika: Údržba

I takové myšlenky zazněly v rámci společného rozhovoru s lidmi, kteří mají v rámci Skupiny ČEZ velký vliv na principy a průběh údržby v této největší české energetické společnosti. Konkrétně se jednalo o Ing. Ondřeje Povalače, ředitele Řízení dodavatelského systému, Divize výroba, ČEZ, a.s. a Ing. Martina Jaška, M.A., ředitele útvaru Asset management ČEZ, a.s.

Podle jakého klíče se vyčíslují finance, které vynakládáte na údržbu?

Martin Jašek (M. J.): Každý náš energetický zdroj má své konkrétní zadání, jehož splněním přispívá k pozitivnímu výsledku. Tím je samozřejmě bezpečná a nákladově efektivní výroba elektrické energie, případně dodávka tepla. V souvislosti se zadáním je třeba stanovit objem prostředků na péči o zařízení, který splnění zadání podpoří. Alokace prostředků souvisí nejen s potřebami zdrojů, ale také s jejich návratností. Kromě střednědobých a ročních plánů, diskutujeme kvartálně s řediteli zdrojů a šéfy péče o zařízení potřeby zdrojů a jejich požadavky se snažíme sladit s finančními možnostmi. Po odladění získáme kromě věcného také finanční plán běžné údržby včetně plánu akcí investičního charakteru. Roční náklady na péči o výrobní zařízení se ve Skupině ČEZ pohybují v řádu miliard korun.

A podle jakého klíče se vybírají dodavatelé?

Ondřej Povalač (O. P.): Vstupem pro zajištění údržby a výběr jejího realizátora jsou vždy požadavky elektrárny – zejména takzvaný roční plán údržby. Ten, velmi zjednodušeně řečeno, obsahuje soupis činností nutných pro zajištění požadovaného stavu zařízení a jeho disponibility. Mimo roční plán má každá elektrárna samozřejmě i hrubou představu o rozsahu práce, kterou bude nutno vykonat v části takzvané údržby po poruše. Tuto složku nelze předem přesně specifikovat, statisticky lze ale odhadnout jak její objem, tak charakteristiky údržbářských výkonů. V neposlední řadě přichází na řadu kvalitativní požadavky – na co musí být realizátor údržby kvalifikován, jaké musí mít zkušenosti z obdobných zakázek, jakým personálem musí disponovat, a podobně. Takovéto individuální požadavky přicházejí z každé elektrárny samostatně – a mnohdy neúplné či zásadně odlišné. Klíčovým úkolem při zajištění údržby a výběru dodavatele se tak stává nalezení optima mezi individuálními požadavky té které elektrárny a synergií, která plyne z portfoliového přístupu – tedy strategie dodavatelského systému údržby.

Celý rozhovor, který byl uveřejněný v časopise All for Power 5/2015 je ke stažení ve formátu PDF zde.

 

 

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Analýza poškodenia skrutkových spojov oceľových konštrukciíAnalýza poškodenia skrutkových spojov oceľových konštrukcií (41x)
Skrutkové spoje hrajú dôležitú úlohu v statickej a dynamickej stabilite oceľových konštrukcií. Pri zisťovaní príčin pošk...
Elektrárna a vodní dílo Orlík – výkonná baterkaElektrárna a vodní dílo Orlík – výkonná baterka (27x)
Vodní elektrárna a vodní dílo Orlík je významnou součástí vltavské kaskády. Svým objemem zadržované vody 716,5 milionu m...
Eustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbouEustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbou (26x)
Hlavnou úlohou spoločnosti eustream, a.s. je zabezpečenie stabilnej prepravy zemného plynu cez územie Slovenskej republi...