Nacházíte se:  Úvod    Údržba

Údržba

Provozní kontroly teplosměnných trubek elektromagnetickými metodami

Publikováno: 13.9.2013

Článek popisuje způsoby kontrol teplosměnných trubek výměníků pomocí elektromagnetických metod – ET-zkoušení vířivými proudy, RFT-zkoušení ve vzdáleným poli vířivých proudů, MFL-zkoušení magnetickými rozptylovými toky. Zjišťování vnitřních a vnějších vad, volba metody v závislosti na materiálu trubek. Klíčová slova: vířivé proudy, vzdálené pole, magnetické rozptylové toky, trubka, výměník...

Celý článek zde

Co můžeme zjišťovat při NDT zkoušení materiálů z pohledu evropských norem

Publikováno: 13.9.2013

Tento příspěvek navazuje na přednášku z minulého roku Ing. Bernarda Kopce: „Co skutečně zjišťuje nedestruktivní zkouška materiálů“. V příspěvku se věnuji analýze platných evropských norem. Na základě této analýzy se pokouším odpovědět na otázku, kterou si klade Ing. Bernard Kopec. Základní premisou mé úvahy je, že i když pro různé metody NDT zkoušení používáme různé fyzikální jevy, většinou obdržíme pouze příznaky (indikace). Tyto příznaky potom ...

Celý článek zde

Detekce trhlin v betonu metodami nelineární akustické spektroskopie

Publikováno: 13.9.2013

Na základě studia nelineárních akustických efektů byly navrženy nové defektoskopické a diagnostické metody. Tyto metody využívají faktu, že trhlinou vyvolaná nelinearita je citlivý indikátor poškození materiálu. Analýza nelineárních efektů byla provedena pro nepoškozené betonové vzorky i vzorky vystavené zmrazovacím cyklům. Výsledky naznačují, že metody nelineární akustické spektroskopie jsou velmi citlivé techniky pro detekci trhlin vyvolaných z...

Celý článek zde

Měření elektrických parametrů u betonových plátů různého složení

Publikováno: 13.9.2013

NDT metodou impedanční spektroskopie [4] byly charakterizovány vzorky betonových plátů. Byly pozorovány rozdíly ve spektru tanδ(f), C(f) a R(f) vzorků v suchém stavu. Dále byla popsána kvalita pomocí druhu ztrát dominujících v materiále. Měřením byla ověřena reprodukovatelnost této metody a popsán vliv složení betonových vzorků na elektrické parametry. Klíčová slova: impedanční spektroskopie, dielektrické ztráty, ztrátový činitel, vodivostní ztr...

Celý článek zde

Role spolehlivosti v hodnocení nedestruktivními metodami

Publikováno: 13.9.2013

Je všeobecně známo, že zařízení, postupy a personál jsou v nedestruktivním zkoušení systémové prvky, které tvoří NDE spolehlivost. Kvantitativní míry těchto prvků, jakož i jejich vzájemný poměr na celkovou spolehlivost NDE nejsou dosud určeny. Příspěvek je diskusí ke koncepčnímu modelu spolehlivosti NDE. Klíčová slova: NDE spolehlivost, NDE systém, postupy, zařízení, personál, lidský faktor, normy PDF ke stažení zde....

Celý článek zde

Non-destructive evaluation of the concrete structure damage

Publikováno: 13.9.2013

The present paper deals with an experimental study of the frequency inspection method applicability to the concrete structure integrity damage assessment. Our research has addressed to three groups of specimens which differed from each other in the structure quality, because of different concrete ageing conditions, were subjected to the degradation. Our objective consisted in determining how the freeze-thaw cycle application induced degradation d...

Celý článek zde

Diferenční spektrální analýza Impact-echo signálu

Publikováno: 12.9.2013

Nedestruktivní testování sluchovou analýzou signálu odezvy testovaného tělesa na vybuzení úderem patří k nejstarším defektoskopickým metodám. Moderní technika umožňuje zvyšovat citlivost a objektivizovat tuto metodu NDT. Současná forma této metody, prostá spektrální analýza celého záznamu I-E signálu nevyužívá všechny informace v něm obsažené a zbytečně tak omezuje svou citlivost. Proto jsou realizovány různé detailní analýzy I-E signálu. Článek ...

Celý článek zde

Rekonstrukce technologické věže s ohledem na změněné zatížení větrem podle evropských norem

Publikováno: 4.8.2013

V cementárně v Čížkovicích nedaleko Lovosic byla v polovině devadesátých let minulého století postavena nová pecní linka. V jejím rámci byl vybudován nový výměník, což je 93 vysoká ocelová věž o osmi podlažích, na kterých je uloženo těžké technologické zařízení. Konstrukce byla v roce 1995 projektována dle tehdy platných českých norem. V loňském roce měla být zahájena rekonstrukce části technologie. Účelem rekonstrukce bylo zvýšení účinnosti zaří...

Celý článek zde

Výroba a dodávka ocelových konstrukcí pro akci Odsíření elektrárny v ArcelorMittal Energy Ostrava

Publikováno: 25.6.2013

Jedním z dodavatelů ocelových konstrukcí pro akci „Odsíření elektrárny v ArcelorMittal Energy Ostrava“ je i ostravská firma FERRMON, spol. s r.o. Ta ve spolupráci se společností ZVVZ – ENVEN Engineering, a.s. započala prvními dodávkami potrubních tras a potrubních vestaveb již v roce 2010. V současné době probíhají dodávky ocelových konstrukcí podpěr a lávek pro kouřovody, sil CaO a Ca(OH)2 a tkaninového filtru. Tyto komponenty ...

Celý článek zde

JSP představila nové oddělovače signálu a chystá úplnou certifikaci svých snímačů teplot

Publikováno: 11.5.2013, Aktualizováno: 27.5.2013 21:42

Ing. Jarmil Bukovský z firmy JSP Měření a regulace hovořil v rámci veletrhu Amper 2013 o historii a současnosti společnosti, která v letošním roce slaví 20. let výročí. Za doprovodu „podprahového“ zvuku cimbálové muziky z nedalekého stánku Jarmil Bukovský přiblížil novinku, kterou firma na veletrhu prezentovala – jde o novou ucelenou řadu oddělovačů signálu pro prostředí s nebezpečím výbuchu, tzv. bariéry. Ty nacházejí uplatnění...

Celý článek zde

Komplexní dodávky I&C pro výstavbu kotlů CCGT - projekt Mellach (Rakousko)

Publikováno: 9.4.2013

Společnost JSP - Měření a regulace se jako přední český výrobce a dodavatel specializuje na ucelená řešení I&C pro výstavbu nových či rekonstrukce stávajících energetických celků. Vedle několika desítek referenčních projektů komplexních dodávek pro turbínový ostrov (zejména pro Škoda Power a Doosan Company) se společnost JSP zařadila také mezi poskytovatele komplexního řešení I&C pro kotle CCGT (Combined Cycle Gas Turbine). Po úspěšných e...

Celý článek zde

Měření teplot ve spalovací komoře kotlů K2 a K3 spalovny SAKO v Brně

Měření teplot ve spalovací komoře kotlů K2 a K3 spalovny SAKO v Brně
Publikováno: 9.2.2012

Měření teplot ve spalovacích komorách kotlů je nedílnou součástí modelování spalovacích procesů. Je to nezbytná nástroj, jak provést verifikaci modelování chemicko-fyzikálních procesů ve spalovacích komorách kotlů. Katedra energetiky - Pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně energetických zařízení na VŠB-Technické univerzitě Ostrava vlastní měřící techniku pro měření teplotních, koncentračních a rychlostních polí ve spalovacích komorách kotlů...

Celý článek zde

VÚHŽ má tři nové stroje, tvořící moderní linku na přesné obrábění a měření kovů

Publikováno: 6.2.2012

Společnost VÚHŽ, dceřiná firma Třineckých železáren, uvedla do provozu tři nové stroje sloužící k obrábění a následnému měření nástrojů, forem a strojních dílů. Moderní stroje jsou unikátní v tom, že umožňují ve vysoké rychlosti vyřezávat z kovu pomocí drátu tvarové díly s přesností 0,005 milimetru, obrábět tvarové plochy a měřit špičkovým softwarem ve 3D režimu s přesností na mikrometry. Obdobné stroje doposud společnost VÚHŽ neměla k dispozici....

Celý článek zde

Video o žárovém zinkování

Publikováno: 19.7.2011, Aktualizováno: 17.1.2012 21:37

Na partnerském webu Asociace českých a slovenských zinkoven www.acsz.cz najdete mimo jiné instruktážní video o technologii žárového zinkování. Video je ke stažení zde: http://www.acsz.cz/videa.html...

Celý článek zde

Žárové zinkování ponorem - základní informace pro uživatele

Publikováno: 23.5.2011, Aktualizováno: 17.1.2012 21:31

Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky, které vytvářejí bariéru mezi ocelí a korozním prostředím. Nejčastěji využívaným kovem, který je především v ochraně proti atmosférické korozi schopen zajistit dlouhodobou životnost ocelového dílu, je zinek....

Celý článek zde

O ZINKU

Publikováno: 24.2.2011, Aktualizováno: 17.1.2012 21:27

V tomto článku přinášíme informace o zinku, základním prvku technologie žárového zinkování. ...

Celý článek zde

O žárovém zinkování

Publikováno: 3.1.2011, Aktualizováno: 17.1.2012 21:24

 V tomto článku přinášíme zajímavé informace o žárovém zinkování - povrchové ochraně ocelových konstrukcí...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Analýza poškodenia skrutkových spojov oceľových konštrukciíAnalýza poškodenia skrutkových spojov oceľových konštrukcií (29x)
Skrutkové spoje hrajú dôležitú úlohu v statickej a dynamickej stabilite oceľových konštrukcií. Pri zisťovaní príčin pošk...
Diagnostika porezity lehkých slitin vířivými proudy na obrobených plohách (29x)
Příspěvek se zabývá zkoumáním porezity vzorků ze slévárenské slitiny typu Al-Si, tzv. siluminů, prostřednictvím nedestru...
Elektrárna Orlík je výsledkem precizní práce Aloise Krause a tisícovek sprojektantů a stavitelů. Přivaděče se opravují poprvé po 55 letech!Elektrárna Orlík je výsledkem precizní práce Aloise Krause a tisícovek sprojektantů a stavitelů. Přivaděče se opravují poprvé po 55 letech! (28x)
V době, kdy se vodní dílo Orlík stavělo, bylo hlavním záměrem státu vybudovat elektrárnu, která by pomohla pokrýt rostou...