Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Měření a regulace    VÚHŽ má tři nové stroje, tvořící moderní linku na přesné obrábění a měření kovů

VÚHŽ má tři nové stroje, tvořící moderní linku na přesné obrábění a měření kovů

Společnost VÚHŽ, dceřiná firma Třineckých železáren, uvedla do provozu tři nové stroje sloužící k obrábění a následnému měření nástrojů, forem a strojních dílů. Moderní stroje jsou unikátní v tom, že umožňují ve vysoké rychlosti vyřezávat z kovu pomocí drátu tvarové díly s přesností 0,005 milimetru, obrábět tvarové plochy a měřit špičkovým softwarem ve 3D režimu s přesností na mikrometry. Obdobné stroje doposud společnost VÚHŽ neměla k dispozici.

Trojice nových strojů firmě zajistí nejen zrychlení a zjednodušení výroby, ale především rozšíření možností, pokud jde o výrobní sortiment a kvalitu produktů. „Zavádění nových moderních technologií je tou správnou cestou pro zajištění budoucí konkurenceschopnosti firmy. Jsme rádi, že tyto investice můžeme realizovat, protože nás to posouvá do oblasti výrob s vyšší přidanou hodnotou,“ říká výkonný ředitel VÚHŽ Ing. Jaroslav Zachurczok s tím, že tyto technologie společnost pořídila díky dotace z Operačního programu Podnikání a inovace.

Prvním strojem je drátová řezačka značky FANUC, která umí vyřezávat složité tvarové plochy pomocí elektrojiskrového procesu s vysokou přesností, a to navíc pod úhlem až 45 stupňů, včetně provozu v režimu bez obsluhy. „Tato technologie představuje pro VÚHŽ významný technologický posun v obrábění kovu. Celá technologie je pro nás novinkou, proto kromě instalace zařízení bylo nutné zajistit kvalifikované pracovníky, kteří již mají zkušenosti s obsluhou a programováním. V současnosti provoz funguje podle našich představ,“ říká Zachurczok.

Druhým zařízením, které na řezačku technologicky navazuje, je frézovací stroj k přesnému obrábění tvarových ploch v nástrojových ocelích. Provoz tohoto CNC frézovacího stroje, který umožňuje i vysokorychlostní obrábění, spouští VÚHŽ právě v těchto dnech. Využití najde při výrobě tvářecích nástrojů a částí forem pro tlakové lití hliníkových slitin a vstřikování plastů. Posledním zařízením je pak 3D souřadnicový měřicí stroj, který umožňuje pomocí speciálních měřících sond a softwaru proměřovat vyrobené nástroje s přesností na mikrometry a výsledky měření zpracovávat do grafických rozměrových protokolů.

Pořízením strojů odpadla nutnost finančně nákladné spolupráce s externími firmami a zároveň se rozšířily výrobní možnosti VÚHŽ. Společnost je nyní schopná vyrábět vysoce přesné nástroje, a tuto přesnost také deklarovat odpovídající dokumentací. Na výrobu přesných nástrojů bude navíc již v březnu tohoto roku navazovat VÚHŽ zprovozněním nové technologie na povlakování forem, nástrojů a strojních dílů.

Dodavatelé technologií:

Drátová řezačka (výrobce: japonská firma FANUC CORPORATION)
Obráběcí stroj (výrobce: česká firma KOVOSVIT MAS)
3D měřící stroj (výrobce: americká firma LEADER METROLOGY)

Společnost VÚHŽ je od roku 2007 stoprocentní dceřinou společností Třineckých železáren. Kromě obrábění kovů a povlakování se VÚHŽ zaměřuje také na výrobu speciálních válcovaných profilů, odstředivě litých odlitků a malosériových zařízení pro slévárenské a ocelárenské provozy. Má také vlastní akreditované laboratoře a zkušebny. Společnost dnes vyváží přibližně šedesát procent své produkce a výrobky směřují například do Rakouska, Německa, Itálie, Belgie, Slovenska, Indie, Číny nebo USA. 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování (41x)
Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby...
ČEZ Teplárenská, a. s., má nového generálního ředitele (40x)
Novým generálním ředitelem ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ se od 1. září stal Petr Hodek, který dosud působil na ...
Živě z MSV v Brně: S Dagmar Dvořákovou z ČSOB o exportním financování (38x)
V pondělí 29. září 2014 a začal 56. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Na brněnském výstavišti jsou připraveny exp...