Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Měření a regulace    Komplexní dodávky I&C pro výstavbu kotlů CCGT - projekt Mellach (Rakousko)

Komplexní dodávky I&C pro výstavbu kotlů CCGT - projekt Mellach (Rakousko)

Publikováno: 9.4.2013
Rubrika: Měření a regulace

Společnost JSP - Měření a regulace se jako přední český výrobce a dodavatel specializuje na ucelená řešení I&C pro výstavbu nových či rekonstrukce stávajících energetických celků. Vedle několika desítek referenčních projektů komplexních dodávek pro turbínový ostrov (zejména pro Škoda Power a Doosan Company) se společnost JSP zařadila také mezi poskytovatele komplexního řešení I&C pro kotle CCGT (Combined Cycle Gas Turbine). Po úspěšných egyptských projektech New Thalka 750 MW a Kureimat II 750 MW pro Škoda Praha Invest a dodavatele kotlů C.M.I. (Belgie), byl pro společnost Siemens AG zdárně dokončen projekt dodávky systému kontroly a řízení pro nově budované kotle CCGT 850 MW v rakouském Mellachu.

Klíčová slova: JSP, energetické celky, kotel CCGT

Celý článek (autoři: Ing. Jiří Konečný, projektový manažer projektu Mellach, Ing. Petr Fukač, marketingový ředitel, JSP, s.r.o. - Měření a regulace) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Complex supply of I&C for the construction of CCGT boilers - Mellach project (Austria)
JSP - Instrumentation and Control, a leading Czech manufacturer and supplier, specializes in integrated I&C solutions for the construction of new and refurbishment of existing power generating installations. In addition to dozens of reference projects concerning complex supplies for the turbine island (especially for Škoda Power and Doosan Company), JSP has been also one of the providers of complex I&C solutions for CCGT ((Combined Cycle Gas Turbine) boilers. Following the successful Egyptian projects New Thalka 750 MW and Kureimat II 750 MW, implemented for Škoda Praha Invest and the boiler supplier C.M.I. (Belgium), the project of supply of an instrumentation and control system for new CCGT boilers 850 MW in Mellach, Austria, was successfully completed for Siemens AG.

Комплексные поставки фирмы I&C для возведения котлов CCGT — проект Меллах (Австрия)
Фирма «JSP — Измерения и регулирование» в качестве ведущего чешского производителя и поставщика специализируется на целостных поставках «I&C» для строительства новых и реконструкции действующих энергетических комплексов. На ряду с рядом других проектов комплексных поставок для турбинного острова (в том числе для таких фирм, как Škoda Power и Doosan Company) фирма JSP стала одним из поставщиков комплексного решения I&C для котлов CCGT (Combined Cycle Gas Turbine). После успешных египетских проектов New Thalka 750 MW и Kureimat II 750 MW для Škoda Praha Invest и поставщиков котлов C.M.I. (Belgie), в Австрии был успешно завершен проект поставки систем контроля и управления для новых котлов CCGT 850 MW в городе Меллах.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nové trendy v oboru měření a regulace: Průmyslové měření teploty (33x)
9. ročník odborné konference s názvem „Nové trendy v oboru měření a regulace" pořádá společnost JSP ve spolupráci s hlav...
Měření teplot ve spalovací komoře kotlů K2 a K3 spalovny SAKO v Brně Měření teplot ve spalovací komoře kotlů K2 a K3 spalovny SAKO v Brně (23x)
Měření teplot ve spalovacích komorách kotlů je nedílnou součástí modelování spalovacích procesů. Je to nezbytná nástroj,...
Měření imisí - mobilní laboratoř (19x)
Emise průmyslových, komunálních aglomerací a dopravy mají vlivem imisního spadu negativní vliv na životní prostředí. Zna...