Nacházíte se:  Úvod    Údržba    O žárovém zinkování

O žárovém zinkování

Publikováno: 3.1.2011, Aktualizováno: 17.1.2012 21:24
Rubrika: Údržba

 V tomto článku přinášíme zajímavé informace o žárovém zinkování - povrchové ochraně ocelových konstrukcí

ZÁKLADNÍ FAKTA:
 • Žárové zinkování je jako protikorozní ochrana oceli používáno již 150 let.
 • Při žárovém zinkování je obvykle používán teplotní rozsah 440 až 460 °C.
 • Díl určený k žárovému zinkování se po předběžné úpravě (odmaštění, moření, nanášení tavidla) ponoří do roztaveného zinku, kde dojde k metalurgické reakci zinku se železem.
 • Největší lázeň je 25,1 m dlouhá, 3,2 m široká a 3,8 m hluboká.
 • Zinkovat je možno i větší kusy, tento proces se nazývá "dvojí ponor".
 • Zinková vrstva na oceli je rovnoměrná: na vnějším povrchu, na vnitřním povrchu, na hranách i rozích.
 • Žárově zinkovaná ocel je používaná jako ocelové konstrukce ve stavebnictví, mosty, silniční svodidla, značení, stožáry elektrického napětí, oplocení, zábradlí, zastávky, výztuž do betonu, u které vytváří s betonem stejně pevnou vazbu jako ocel povrchově neupravovaná atd.
 • Při stavbě Brooklynského mostu bylo pro výrobu jeho čtyř hlavních nosných kabelů použito 23.330 km žárově zinkovaného drátu. Když byl po více než 100 letech podroben most celkové obnově, byly žárově zinkované dráty v bezvadném stavu.
 • Žárově zinkovaná ocel vydrží dnes mnohem déle než před 20 lety. Je to proto, že kvůli mnohem přísnějším zákonům je atmosféra mnohem čistější a je kontaminována menším množstvím kysličníku siřičitého, který je jedním z hlavních korozních faktorů.
 • Na povrchu pozinkovaných ocelových výrobků se po určité době mohou objevit červenohnědé skvrny, jež obsahují výhradně intermetalické fáze. Nejedná se však o korozi oceli, pouze velmi malé množství železa ve slitinové vrstvě železo–zinek oxiduje a vytváří tak tyto skvrny. Tyto skvrny nemají žádný nepříznivý vliv na korozní odolnost povlaku žárového zinku.
 • Koroze působí ročně v EU škody ve výši 3 % hrubého domácího produktu. Odhaduje se, že nepřímé náklady mohou dosahovat až 6 % hrubého domácího produktu.

STRATEGIE, JAK SE VYHNOUT KOROZI, ZAHRNUJE:

 • Růst povědomí o výši škod způsobených korozí.
 • Změnu nekoncepčního přístupu k otázkám protikorozní ochrany.
 • Změnu politiky, pravidel, norem a řídících metod tak, aby se lépe zabránilo škodám, které působí koroze.
 • Zlepšení vzdělávání a výcviku zaměstnanců, kteří zjišťují účinky koroze.
 • Nové moderní technická řešení protikorozní ochrany.
 • Nové moderní metody odhadu životnosti a výkonnosti součástí.
 • Nové moderní technologie protikorozní ochrany na základě výzkumu, vývoje a jejich zavedení do praxe.

DESET DOBRÝCH DŮVODŮ PROČ ŽÁROVĚ ZINKOVAT

 • Konkurenceschopné pořizovací náklady - Cena žárového zinkování, především u tvarově jednoduchých dílů s malým povrchem, je nižší než u většiny alternativních povlaků. Mimo to se žárové zinkování stává ve srovnání s nátěry neustále levnější. Příčina je prostá: alternativy – především nátěry, jsou ve srovnání s žárovým zinkováním, jehož technologie je vysoce mechanizovaná, velmi náročné na manuální práci.
 • Nejnižší náklady v průběhu životnosti - Nízké pořizovací náklady a dlouhá životnost dělají z žárového zinkování nejvšestrannější a nejekonomičtější způsob dlouhodobé ochrany oceli. Pro žárové zinkování hovoří to, že údržbu pozinkovaných součástí stačí provádět ve velmi dlouhých intervalech, což je výhodné u objektů v obtížně dostupných místech, v těžkém terénu, v komplexech budov a nebo jedná-li se o objekty, jejichž údržba je spojena s rizikem, např. stožáry elektrického vedení
 • Životnost - Dobře zdokumentovaná léta zkušeností s žárovým zinkováním ukázala jeho výhody. Samozřejmostí je životnost nejméně 20 až 40 let v agresivní přímořské a průmyslové atmosféře a 50 až 100 let v méně agresivních atmosférách.
 • Způsoby ochrany - Povlaky žárového zinku chrání ocel třemi způsoby. Korozní rychlost povlaku zinku je ve srovnání s ocelí velmi pomalá a rovnoměrná, proto lze velice dobře odhadnout jeho životnost v dané atmosféře. Povlaky poskytují především katodickou ochranu. I místa povrchu poškozená vrtáním, řezáním, poškrábáním jsou díky korozním produktům zinku nadále chráněna proti korozi.
 • Rychlost aplikace - Doba zhotovení povlaku chránícího proti korozi, včetně předúpravy povrchu, může být kratší než den.
 • Snadnost přejímky - Podstata procesu žárového zinkování je taková, že pokud se povlak jeví jako pravidelný a bezvadný, tak takový je. Tloušťka (eventuálně hmotnost na jednotku plochy) je specifikována EN ISO 1461 a snadno se pro daný typ výrobku a materiál předem odhadne i následně stanoví. Je ji možno snadno kontrolovat magnetickými nebo jinými, jednoduchými nedestruktivními metodami.
 • Spolehlivost Žárové zinkování je proces relativně jednoduchý, přímo a přesně kontrolovatelný. Povlak žárového zinku je jedním z povlaků, které jsou detailně definovány normami (např. EN ISO 1461, NS 1978, SFS 2765 nebo SS 3583).
 • Rychlejší konstrukce - Žárově zinkovaná ocel je připravena pro použití. Nejsou potřebné žádné další úpravy a přípravy povrchu (nátěry, retušování). Jakmile je konstrukce pozinkovaná, může okamžitě začít její montáž a tím dojde k urychlení výstavby.
 • Pevnost povlaku - Žárové zinkování je jedinečné v tom, že jeho výsledkem je povlak, spojený se základním kovem (ocelí) metalurgickou vazbou. Toto nelze docílit žádným jiným způsobem přípravy povlaků. Povlak žárového zinku má zdaleka nejvyšší odolnost proti mechanickému poškození během manipulace, skladování, dopravy a používání. To dělá z povlaku žárového zinku ideální řešení pro případ, kdy je povrch namáhán otěrem.
 • Kompletní pokrytí - Povlak žárového zinku vzniká při ponoření všech částí do lázně roztaveného zinku, a proto je povrch zcela pokryt povlakem. Povlakem jsou tak pokryty i vnitřní povrch, nepříjemné rohy a těžko přístupné vnitřní prostory, které by nebylo možné pokrýt povlakem jiným způsobem.
Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výzva pre záujemcov o vzdelávanie „MANAŽÉR ÚDRŽBY“ (48x)
Slovenská spoločnosť údržby, ako organizačný garant, a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, ako odborný garant dišta...
Provozní zkušenosti s opatřeními proti abrazi a erozi instalovaných na technologii v United Energy a.s.Provozní zkušenosti s opatřeními proti abrazi a erozi instalovaných na technologii v United Energy a.s. (46x)
Příspěvek uvádí zkušenosti a výsledky provozních experimentů z aplikovaných opatření snižující vliv abraze a eroze ve vy...
„Přínos implementace výzvy Průmysl 4.0 do procesů údržby ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků je evidentní,“„Přínos implementace výzvy Průmysl 4.0 do procesů údržby ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků je evidentní,“ (40x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power prof. Ing. Václav Legát, DrSc., předseda předsednictva České společnosti pro...