Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    CO2    Názory, komentáře    Odborná diskuze    Teplárenské sdružení důrazně odmítá návrh na zdaňování emisních povolenek

Teplárenské sdružení důrazně odmítá návrh na zdaňování emisních povolenek

Publikováno: 22.10.2010
Rubrika: Odborná diskuze

Teplárenské sdružení České republiky zásadně odmítá návrh na zdanění emisních povolenek. Jedná se o nesystémový krok, který poškodí teplárenský sektor.

Stát energetickým společnostem povolenky nedaroval, ale přidělil na základě zákona a v souladu s evropskou legislativou. Pokud by měly teplárenské společnosti vyrábějící elektřinu a teplo ve vysoce účinné kombinované výrobě elektřiny a tepla platit darovací daň z povolenek, které jim stát pro roky 2011 a 2012 přidělil a které potřebují pro zajištění výroby, nutně by došlo ke zvýšení cen tepla. Tento záměr představuje snahu o vážné selektivní znevýhodnění energetického sektoru v České republice ve prospěch zahraničních energetických společností a bezprecedentní zásah do tržního prostředí a narušení právní jistoty řady teplárenských společností, které se na fotovoltaických projektech nijak neobohatily. „Záměr na zavedení darovací daně na emisní povolenky považujeme za absolutně nepřípustný způsob, jak udržet nepřiměřeně vysoké příjmy provozovatelů fotovoltaických elektráren a to na úkor domácností odebírajících tepelnou energii od tepláren,“ prohlásil předseda Teplárenského sdružení Alexej Nováček. „Jedná se o nesystémový krok, který přenáší negativní finanční dopady nezvládnutého fotovoltaického boomu na tu část obyvatel, která odebírá ekologicky vyrobené teplo z kogeneračních zdrojů,“ uvedl dále.

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Diskutujeme nad průběhem tendru: Dva další bloky jaderné elektrárny Temelín? Proč ano, proč spíše ne a kdo? (24x)
V poslední době vzrůstá v masmédiích i odborném tisku počet příspěvků a článků od dvou projektech, které se ucházejí o d...
Otevřené dopisy a návrhy řešení pro eliminaci zdražení elektrické energie (24x)
Vážení čtenáři, na tomto místě budeme dávat prostor všem zástupcům průmyslu, strojírenství a energetiky, kteří budou (...
Zvýšení DPH na teplo by mělo závažné důsledky (22x)
Teplárenské sdružení České republiky upozorňuje, že sjednocení daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) na 19 % by vzhledem...