Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství    České domácnosti ušetří za teplo díky navýšení přídělu povolenek pro teplárny

České domácnosti ušetří za teplo díky navýšení přídělu povolenek pro teplárny

Publikováno: 3.1.2011, Aktualizováno: 11.1.2011 08:13
Rubrika: Teplárenství

Teplárenské sdružení České republiky vítá kompromis ohledně přidělování povolenek na výrobu tepla dosažený na prosincovém jednání Výboru pro klimatickou změnu v Bruselu, jehož podstatou je navýšení podílu bezplatně přidělovaných povolenek na výrobu tepla pro dodávku domácnostem. „Dosažený kompromis je dobrou zprávou pro domácnosti využívající ekologické teplo z tepláren, protože významně sníží dopad nákupu povolenek do jeho ceny po roce 2013. Aby nedošlo k deformaci trhu s teplem s dopadem na ovzduší městských aglomerací je však nezbytné, aby do budoucna byla odpovídající cenou emisí zatížena i individuální výroba tepla," řekl předseda výkonné rady sdružení, Ing. Alexej Nováček.

„Kompromisní řešení se podařilo vyjednat díky aktivnímu přístupu Ministerstva životního prostředí ČR a pomoci českých europoslanců,“ dodal Nováček. "Významnou roli v této oblasti sehrály opakované interpelace Evropské komise především ze strany poslance Pavla Poce, i přístup dalších českých zástupců v Evropském parlamentu, kteří se věcí zabývali." Emisní obchodování je součástí opatření Evropské unie zaměřených na boj se změnami klimatu a jsou do něj mimo jiné zapojena spalovací zařízení s tepelným příkonem přesahujícím 20 MW, tj. většina tepláren. Třetí obchodovací období začne 1. ledna 2013. Na rozdíl od stávající praxe, kdy jsou povolenky na emise skleníkových plynů přidělovány zdarma, bude ve třetím období na výrobu tepla jejich postupně rostoucí část prodávána v aukcích. Tržní cena povolenky se tak začne promítat do ceny tepelné energie dodávané zákazníkům. Obdobou emisního obchodování je tzv. uhlíková daň, která je v řadě Evropských států uvalena na spotřebu paliv v zařízeních, která nejsou do emisního obchodování zapojena. Česká republika zatím uhlíkovou daň neaplikuje.


Teplárenské sdružení České republiky

je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství. Bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit dálkové zásobování tepelnou energií. Vedle výrobců a distributorů dálkového tepla jsou jeho členy rovněž vysoké školy a organizace, jejichž činnost je svázána s dálkovým zásobováním teplem. Členové Sdružení zásobují teplem dálkově přes 1 milión domácností, v nichž žije přes 3 milióny občanů. Teplo dodávají i průmyslovým podnikům, ale také školám, nemocnicím, úřadům a další odběratelům.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Realizace vyzdívek v rámci výstavby fluidního kotle č. 5 v Plané nad Lužnicí (45x)
Předmětem této zakázky byla realizace vyzdívky pro fluidní kotel. Vyzdívky byly dodány pro Invelt-Servis, s.r.o. Rozsahe...
Sledujte živé vysílání z Dnů teplárenství a energetiky (45x)
      Ve dnech 23 až 25. dubna 2014 proběhnou Dny teplárenství energetiky. Teplárenské sdružení pořádá tuto akci již ...
Teplárenství v temně zelené EvropěTeplárenství v temně zelené Evropě (42x)
Členské státy ještě ani nezačaly pořádně implementovat balíček klimaticko-energetické legislativy a na obzoru už je dalš...