Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství    Teplárenské sdružení ČR slaví 25. výročí svého založení

Teplárenské sdružení ČR slaví 25. výročí svého založení

Publikováno: 23.3.2016
Rubrika: Teplárenství

28. března 2016 uplyne 25 let ode dne, kdy se sešli zástupci 16 teplárenských společností, aby založili Teplárenské sdružení České republiky. Jeho posláním bylo od počátku hájit zájmy českého teplárenství a prosazovat rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla. V současné době má Sdružení 79 členů, z toho je 46 výrobců a distributorů tepla, kteří zajišťují přibližně dvě třetiny dodávky tepla pro rozvod v České republice.

„Čtvrt století činnosti a dosažené výsledky nás snad opravňují k tvrzení, že Teplárenské sdružení ČR patří mezi tradiční profesní organizace v České republice a stalo se respektovaným připomínkovým místem při tvorbě legislativy ovlivňující podmínky pro podnikání v teplárenství a důvěryhodným partnerem pro orgány státní správy,“ uvedl při příležitosti výročí založení Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek a dodal: „Je na místě poděkovat všem, kteří za teplárenství v těch uplynulých 25 letech bojovali, starali se o jeho rozvoj ve firmách nebo mu jen drželi palce.“

Teplo patří mezi základní lidské potřeby a tvoří přibližně polovinu konečné spotřeby energie v EU. Evropská komise publikovala v únoru Strategii pro EU pro vytápění a chlazení, v níž je dálkové vytápění označeno za jednu z perspektivních technologií, kterým se bude Evropská komise dále věnovat. V České republice je na soustavy zásobování teplem připojeno přibližně 1,6 milionu domácností, v nichž žije bezmála 40 % obyvatel. Od roku 1990 klesla u standardního bytu průměrná roční spotřeba tepla pro vytápění a ohřev vody z 60 na 25 GJ, tedy o více než polovinu.

„Teplárenství prokázalo svou životaschopnost v podmínkách volného trhu, stojí před ním však řada výzev. Na jedné straně se potýká s katastrofální situací na trhu s elektřinou a na druhé straně musí čelit narůstající konkurenci na trhu s teplem,“ řekl předseda výkonné rady Mirek Topolánek.

„V teplárenství patří Česká republika v rámci EU do první ligy, kterou vedou skandinávské země Švédsko, Dánsko a Finsko. Na rozdíl od těchto zemí, kde od padesátých let i přes zvyšování účinnosti spotřeba tepla kontinuálně narůstá, se však české teplárenství muselo vypořádat s výrazným propadem spotřeby tepla v devadesátých letech. Trend poklesu spotřeby trvá díky zateplování budov dodnes,“ uvedl ředitel výkonného pracoviště Martin Hájek.

Teplárenství prochází rozsáhlou modernizací, aby vyhovělo přísným emisním limitům vyplývajícím z evropské legislativy a plnilo stále náročnější požadavky zákazníků.

„Jen za poslední tři roky se do modernizace tepláren investovalo přes 16 miliard korun. Odhadujeme, že do roku 2020 dosáhnou celkové investice do modernizace 20 miliard korun. V tom nejsou zahrnuté malé teplárny do 50 MW, kde bude potřeba investovat další miliardy korun,“ vypočítává Martin Hájek.

Teplárny investují také do modernizace tepelných sítí. V loňském roce bylo například nahrazeno přes 20 km parních rozvodů účinnějšími horkovodními a teplovodními sítěmi. Celkové investiční náklady činily téměř 600 milionů Kč.

FAKTA O Teplárenském sdružení ČR

Teplárenské sdružení ČR je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující právnické osoby podnikající v oblasti výroby, přenosu a distribuce tepla, související obory a vysoké školy. Základním posláním je hájit zájmy českého teplárenství, prosazovat rozvoj soustav zásobování teplem a chladem a kombinované výroby elektřiny a tepla. V současné době má Sdružení 79 členů, z toho je 46 výrobců a distributorů tepla, předsedou výkonné rady je od roku 2011 Mirek Topolánek. Členové Sdružení zásobují přibližně tři čtvrtiny z celkového počtu 1,6 milionu domácností připojených v ČR na soustavy zásobování teplem. Sdružení každoročně pořádá prestižní oborovou konferenci Dny teplárenství a energetiky. Provozuje také internetové stránky www.tscr.cz a tematicky zaměřené stránky www.naseteplo.cz a www.kombinovanavyroba.cz.

Z HISTORIE Teplárenského sdružení ČR

  • 28. března 1991 bylo založeno zástupci 16 teplárenských společností
  • 1991 začátek vydávání odborného teplárenského časopisu 3T (Teplo Technika Teplárenství)
  • 1993 sídlem Sdružení se stávají Pardubice
  • 1993 Sdružení se stalo členem evropské asociace Euroheat & Power 
  • 1994 byla poprvé pořádána vícedenní oborová konference s výstavou
  • 1997 jsou spuštěny internetové stránky Sdružení (www.tscr.cz)
  • 2002 první ročník prestižní oborové soutěže o „Projekty roku“
  • 2010 přesun sídla z Pardubic do Prahy

ZAJÍMAVOSTI o teplárenství v EU a ČR

Ve 22 zemích Evropské unie, kde je podíl dálkové vytápění domácností vyšší než 1 %, je na dálkové vytápění připojeno přes 72 milionů obyvatel, z toho přes 20 milionů žije v Polsku. V České republice se jedná o necelé 4 miliony obyvatel. Největší podíl domácností napojených na tepelné sítě je na Islandu skoro 93 %. Součet délky tras teplovodů v uvedených 22 zemích EU je přes 162 000 kilometrů, takže by mohly obepnout zemský rovník více než čtyřikrát. Nejvíce rozvinuté je v tomto porovnání teplárenství v Dánsku s téměř 29 000 kilometry teplovodů. V České republice slouží k dodávkám tepla skoro 7750 kilometrů teplovodů, takže by z Prahy dosáhly například do Chicaga, Pekingu nebo Harare v Zimbabwe na jihu Afriky.

Grafická příloha: Počet a podíl zásobovaných obyvatel evropských zemí a délka tras teplovodů

Originální grafy a hodnotové tabulky v excel souboru jsou ke stažení zde nebo na www.tscr.cz sekce Pro media

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Realizace vyzdívek v rámci výstavby fluidního kotle č. 5 v Plané nad Lužnicí (45x)
Předmětem této zakázky byla realizace vyzdívky pro fluidní kotel. Vyzdívky byly dodány pro Invelt-Servis, s.r.o. Rozsahe...
Sledujte živé vysílání z Dnů teplárenství a energetiky (45x)
      Ve dnech 23 až 25. dubna 2014 proběhnou Dny teplárenství energetiky. Teplárenské sdružení pořádá tuto akci již ...
Teplárenství v temně zelené EvropěTeplárenství v temně zelené Evropě (42x)
Členské státy ještě ani nezačaly pořádně implementovat balíček klimaticko-energetické legislativy a na obzoru už je dalš...