Nacházíte se:  Úvod    Plynárenství    Výjimka ze zákona znevýhodňuje teplárenství v konkurenci s lokální výrobou tepla

Výjimka ze zákona znevýhodňuje teplárenství v konkurenci s lokální výrobou tepla

Publikováno: 12.7.2011
Rubrika: Plynárenství, Teplárenství, Plyn

Většina evropských států uvaluje na spotřebu zemního plynu pro domácnosti kromě DPH také další tzv. energetické, ekologické, případně uhlíkové daně - ve snaze motivovat domácnosti k úsporám energie a vylepšit hospodaření veřejných rozpočtů. V České republice je však zemní plyn spotřebovaný v domácnostech a domovních kotelnách osvobozen podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. od ekologické spotřební daně ve výši 30,60 Kč/MWh spalného tepla, která jinak platí pro spotřebu zemního plynu na výrobu tepla. Tato výjimka deformuje trh s teplem, znevýhodňuje teplárenství v konkurenci s lokální výrobou tepla a měla by být co nejdříve zrušena.

„Když je možné zdražit jedněm domácnostem ekologické dálkové teplo sjednocením sazeb daně z přidané hodnoty na 17,5 %, mělo by být možné zrušit naprosto nesystémovou výjimku u zemního plynu pro jiné domácnosti“, řekl ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek. „Pokud by ke zrušení výjimky došlo současně s plánovaným snížením horní sazby DPH od roku 2013, cena zemního plynu pro domácnosti by se podle propočtu Teplárenského sdružení České republiky téměř nezvýšila. Zrušení výjimky z ekologické daně by totiž vykompenzovalo plánované snížení sazby DPH,“ dodal dále.

Český paradox: stejné palivo, jiná daň

„Je to naprosto paradoxní. Pokud v České republice vyrobíte teplo ze zemního plynu pro domácnosti v domovní kotelně, tak ekologickou daň neplatíte. Pokud ale stejným domácnostem dodáte teplo vyrobené ze zemního plynu ve větším zdroji, musíte ji odvést. Teplo sice zahřeje zákazníky úplně stejně, ale daň zaplatí různou“, řekl ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek.

Ze zprávy Eurostatu zveřejněné v minulém týdnu vyplývá, že zdanění zemního plynu pro domácnosti bylo v ČR ve druhém pololetí loňského roku 8. nejnižší v EU a téměř o třetinu nižší než vážený průměr zemí EU. Plánované snížení sazby DPH na zemní plyn z 20 na 17,5 % by ČR posunulo na 5. příčku nejnižšího zdanění v EU, pravděpodobně však ještě výše (některé státy s velmi nízkým zdaněním zemního plynu, mezi které patřilo i Portugalsko, budou vzhledem ke stavu veřejných financí nejspíš nuceny toto zdanění zvýšit).
Podíl daní na konečné ceně zemního plynu pro domácnosti v ČR činil ve 2. pololetí roku 2010 jen 16,7 %. Vážený průměr evropské sedmadvacítky ve stejném období dosáhl 24,1 %, eurozóny pak 28,2 %. Ze sousedních států byl podíl daní na ceně plynu pro domácnosti výrazně vyšší v Rakousku (27,8 %) i Německu (26,4 %), mírně nižší byl jen na Slovensku (16 %), které ale od 1. ledna 2011 zvýšilo sazbu DPH z 19 na 20 %. Nejvyšší podíl daní na ceně plynu pro domácnosti vykázalo tradičně ekologicky orientované Dánsko (50,4 %).
Dovoz zemního plynu významně zatěžuje obchodní bilanci České republiky, jen za první čtyři měsíce letošního roku dosáhl schodek zahraničního obchodu s touto komoditou téměř 29 miliard Kč. Pokud stát na jedné straně vynakládá značné prostředky na podporu exportu, je naprosto nelogické, když na druhé straně daňově zvýhodňuje dovážené palivo, navíc pro využití v lokálních zdrojích, které emitují znečišťující látky do nejnižších vrstev atmosféry a významně tak přispívají k vysoké imisní zátěži v městských aglomeracích. Podle propočtů Teplárenského sdružení České republiky by zrušení výjimky z ekologické daně na zemní plyn přineslo do státního rozpočtu více než 1 miliardu korun. Například z pohledu resortu školství to rozhodně nejsou zanedbatelné prostředky.

Podíl daní placených spotřebiteli z řad domácností na celkové ceně zemního plynu v % (2. pololetí 2010)

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Gazprom Export a Air Liquide podepsali Memorandum o spolupráci na rozvoji projektů výroby helia na východní Sibiři (58x)
Alexander Medveděv, místopředseda řídícího výboru Gazpromu a generální ředitel společnosti Gazprom Export a François Dar...
„Teplárna umí vyrábět teplo ekologicky, za solidní cenu a bez starostí. I přes nevýhodné a nerovné podmínky na trhu jsme konkurenceschopní,“„Teplárna umí vyrábět teplo ekologicky, za solidní cenu a bez starostí. I přes nevýhodné a nerovné podmínky na trhu jsme konkurenceschopní,“ (43x)
uvedl v rozhovoru pro All for Power Ing. Miroslav Krpec, generální ředitel ČEZ Energotrans, a.s....
Dodávky technologie, elektrotechnických zařízení a měření a regulace za zhruba půl miliardy korun (42x)
V rámci projektu „Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí“ probíhá dodávka, instalace a uvedení do provozu nov...