Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Skupina ČEZ mění organizační strukturu divize Výroba

Skupina ČEZ mění organizační strukturu divize Výroba

Publikováno: 26.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:43
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Změny v divizi Výroba společnosti ČEZ reagují na vyčlenění divize Investice z divize Výroba a na realizaci strategie v oblasti teplárenství. Cílem je zjednodušení a napřímení řízení divize a zdůraznění samotného procesu výroby elektrické energie. Změny vycházejí z iniciativy Štíhlá firma, která byla zahájena jako součást programu Efektivita a jsou platné od 1. července 2008.

„Jsem přesvědčen, že změny v řízení naší divize přispějí ke zvýšení naší vnitřní efektivity a podpoří další růst aktivit Skupiny,' uvedl Vladimír Hlavinka, ředitel divize Výroba ČEZ. V rámci pokračování koncepce slučování elektráren dochází k spojení následujících elektráren do jedné organizační jednotky:

  1. Organizační jednotka ČEZ Teplárenská vznikne sloučením Elektrárny Tisová, Elektrárny Hodonín, Elektrárny Poříčí a po ukončení fůze i Energetiky Vítkovice
  2. Sloučení Elektrárny Chvaletice a Elektrárny Mělník
  3. Sloučení Elektrárny Počerady + Elektrárny Ledvice

S novou organizací divize Výroba souvisí i následující personální změny. Řízení sloučených elektráren od 1. července 2008 převezmou:

  • Dušan Timko - ředitel nové organizační jednotky ČEZ Teplárenská (Elektrárna Tisová, Elektrárna Hodonín, Elektrárna Poříčí a po ukončení fůze i Energetika Vítkovice)
  • Jaroslav Volšický - ředitel elektráren Chvaletice a Mělník
  • František Strach - ředitel elektráren Počerady a Ledvice
  • Otakar Tuček - ředitel elektráren Tušimice a Prunéřov
  • Vlastimír Kontrik - ředitel Eelektrárny Dětmarovice
  • Zdeněk Saturka - ředitel Vodních elektráren

Aktivity spojené s distribucí a prodejem tepla budou zastřešeny v ČEZ Teplárenská. Cílem této změny je jednoznačné vymezení kompetencí a odpovědností za obchod s teplem a vytvoření podmínek pro rozvoj teplárenství ve Skupině ČEZ. Aktivity související se zadní částí palivového cyklu uhelných elektráren (vedlejší energetické produkty, energosádrovec, atd.) budou vyčleněny do společnosti ČEZ Energetické produkty. Cílem je podpora prodeje vedlejších energetických produktů a soustředění procesně shodných činností do jedné společnosti.

Dále bude zřízena v přímé podřízenosti ředitele divize Výroba skupina expertů - projektových manažerů, jenž budou odpovědni za řešení systémových vztahů v divizi a vztahů divize Výroba k ostatním útvarům Skupiny ČEZ. Tato skupina bude tvořena jedněmi z nejzkušenějších manažerů divize Výroba, kteří mají praktickou zkušenost s řízením elektráren. Jedná se o Jiřího Šinágla (do 1. 7. 2008 ředitel Elektrárny Počerady), Miroslava Vilíma (do 1. 7. 2008 Asset Management divize Výroba) a Pavla Šušáka (do 1. 7. 2008 ředitel Elektrárny Tisová).

Zástupcem pro oblast teplárenství bude Jaroslav Kužel (dosud ředitel Elektrárny Poříčí), který bude rovněž zastávat funkci vedoucího odboru cenotvorba a rozvoj teplárenství. Dosavadní ředitel Elektrárny Hodonín, Antonín Svěrák, převezme v téže elektrárně pozici vedoucího odboru Řízení provozu. Do vedení útvaru Plánování výroby a disponibility přechází Jiří Pačovský, který doposud zastával funkci ředitele Elektrárny Mělník.

Dušan Timko

Absolvoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT v Praze. Svoji profesionální dráhu zahájil v roce 1987 v Elektrárně Poříčí, kde působil jako směnový inženýr, vedoucí oddělení Řízení směnového provozu a vedoucí odboru Řízení provozu. Od roku 2006 působil v Elektrárně Dětmarovice jako její ředitel.

Jaroslav Volšický

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou v Plzni na VŠSE, obor výroba a rozvod elektrické energie. V energetice pracuje již od roku 1966, kdy nastoupil do elektrárny Tisová. V roce 1983 přesídlil do Energostroje Chvaletice jako ředitel opravárenské základny. V roce 1990 nastoupil do provozu elektrárny Chvaletice, v letech 1995 až 1996 se jako vedoucí projektového týmu podílel na vybudování vyklápěcího zařízení uhelných souprav na zauhlování. V roce 1999 z funkce výrobního náměstka přešel do Prahy na ČEZ do funkce ředitele sekce pro výrobu. Ředitelem elektrárny Chvaletice se stal od 1. července 2007 ,ve funkci vystřídal Vladimíra Gulta, který od 1. července zastává funkci ředitele Sekce řízení realizace údržby.

František Strach

V roce 1978 ukončil studium na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, přičemž od stejného roku působí s menší přestávkou v Elektrárně Ledvice. Zde prošel většinou provozních i údržbových funkcí. Jako vedoucí projektového týmu se například podílel v letech 1995 - 2000 na výstavbě bloku 4 s fluidním kotlem. V letech 2002 až 2005 si „odskočil“ do Elektrárny Mělník, kde od roku 2004 vykonával funkci ředitele. V těchto letech rovněž ukončil studium MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole. V rámci vnitřní rotace ředitelů elektráren v divizi Výroba ČEZ, se pak do Ledvic vrátil v květnu 2006. Mluví plynule německy, částečně anglicky.

Otakar Tuček

V roce 1967 nastoupil po absolvování Střední průmyslové školy strojní v Mostě na elektrárnu v Počeradech, zde postupně působil jako zámečník, topič, technik kotelny, vodohospodář, tepelný technik, vedoucí oddělení provozu ekonomie, vedoucí odboru provozu a náměstek pro výrobu a techniku. V roce 1987 absolvoval vysokou školu strojní a textilní v Liberci. V letech 2000 až 2006 zastával funkci ředitele Elektráren Tušimice. Od května 2006 do současnosti je ředitelem Elektráren Tušimice a Prunéřov. Běžně komunikuje v anglickém jazyce, ovládá i běžnou komunikaci v ruském jazyce.

Vlastimír Kontrik

Absolvoval VŠB v Ostravě, Fakultu ekonomickou, obor ekonomika a řízení průmyslu, dále absolvoval čtyř stupňový kurz manažerských dovedností v Institutu vzdělávání Vítkovic a Certified International Controller včetně certifikátu Onternational Education Society. Do Dětmarovic přichází ze společnosti ČEZ Energetické služby, kde v současné době vykonává funkci generálního ředitele. Vlastimír Kontrik bude současně s funkcí ředitele Elektrárny Dětmarovice zastávat post ředitele Energetiky Vítkovice, a to do ukončení fůze, tzn. do 30. 9. 2008.

Zdeněk Saturka

V roce 1984 dokončil studium ČVUT Praha obor technická kybernetika., V roce 1986 nastoupil do společnosti ČEZ jako technický pracovník SKŘ. V této pozici zaváděl digitální automatizační systémy postupně na všech Vodních elektrárnách. V roce 1990 byl pověřen vytvořit centralizovaný systém údržby a rozvoje Řídící techniky. Se zavedením tohoto procesu byl vytvořen útvar Řídící techniky jehož se stal vedoucím. Od roku 1998 pověřen řízením elektrárny Orlík, od roku 2000 náměstkem pro výrobu, techniku a údržbu Vodních elektráren. V roce 2006 byl pověřen řízením Vodních elektráren a v roce 2007 jmenován ředitelem OJ Vodní elektrárny.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

VI. Mezinárodní energetické regulační fórum (75x)
Další, tentokrát již VI. Mezinárodní energetické regulační fórum proběhne 25. března 2010 Grand Hotel Bohemia, Králodvor...
Strojírny ArcelorMittal v Ostravě slaví v lednu 55 let od svého vznikuStrojírny ArcelorMittal v Ostravě slaví v lednu 55 let od svého vzniku (56x)
Na začátku letošního roku uplynulo 55 let od zrodu strojíren ArcelorMittal Engineering Products Ostrava (AMEPO). Ty vzni...
Vítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s WestinghouseVítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s Westinghouse (55x)
Společnosti Westinghouse Electric Company a Vítkovice, a.s., podepsaly 1. prosince 2011 v prostorách rezidence americkéh...