Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    5/2012 - AFP 5/2012

5/2012 - AFP 5/2012

Market Coupling - Komfortnější obchodování s elektrickou energií

Publikováno: 11.4.2013

Efektivnější využití přeshraničních kapacit, sblížení cen na zúčastněných trzích, stabilnější ekonomické prostředí, větší důvěra a transparentnost trhu a nižší rizika pro obchodníky… To jsou hlavní přínosy relativně nového pojmu na energetickém trhu – Market Coupling. Propojování trhů pomocí Market Couplingu je efektivnější formou již nyní propojených trhů. Celý článek (autor: Stanislav Cieslar, šéfredaktor časopisu All for Power) j...

Celý článek zde

Komplexní dodávky I&C pro výstavbu kotlů CCGT - projekt Mellach (Rakousko)

Publikováno: 9.4.2013

Společnost JSP - Měření a regulace se jako přední český výrobce a dodavatel specializuje na ucelená řešení I&C pro výstavbu nových či rekonstrukce stávajících energetických celků. Vedle několika desítek referenčních projektů komplexních dodávek pro turbínový ostrov (zejména pro Škoda Power a Doosan Company) se společnost JSP zařadila také mezi poskytovatele komplexního řešení I&C pro kotle CCGT (Combined Cycle Gas Turbine). Po úspěšných e...

Celý článek zde

„Zkapalňuje se asi čtvrtina vytěženého plynu,”...

Publikováno: 9.4.2013

... uvedl pro časopis All for Power Ing. Oldřich Petržilka, prezident a generální sekretář České plynárenské unie. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Uhlíková daň má být v Česku už za rok

Publikováno: 6.4.2013

V dubnu a květnu 2012 se vláda rozhodla zavést v České republice tzv. uhlíkovou daň v rámci balíčku opatření ke snížení schodku veřejných financí. Tato daň se opírá o budoucí legislativu Evropské unie, která je v současné době ve schvalovacím procesu. Podle návrhu by nově měly být energetické komodity jako je uhlí či zemní plyn od roku 2014 daněny dvousložkovou daní. Termín pro zpracování návrhu uhlíkové daně v rámci ČR je určen usnesením vlády d...

Celý článek zde

Úloha bioplynu v energetice, silná a slabá místa

Publikováno: 3.4.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:02

Tento příspěvek je v rámci série článků o možnostech uplatnění biotechnologie v energetice vstupem do oblasti poměrně známé, ovšem rovněž velmi atraktivní ve vztahu k řešení problémů, zvyšování efektivity produkce a dalších alternativních postupů a spojení. V budoucnu bude bezpochyby věnován větší prostor těmto specifickým oblastem, tímto textem by mělo být jakémukoliv čtenáři přiblíženo srozumitelně téma bioplynu v základních souvislostech, term...

Celý článek zde

Nová řešení s vyšší životností pro rozvody procesní a chladící vody

Publikováno: 3.4.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:01

Společnosti Polytex Composite s.r.o. a Speciální technologie, s.r.o. se společně podílely od roku 2006 na různých projektech oblasti klasické i jaderné energetiky v zemích Evropské unie. Všechny aktivity byly zaměřeny zejména na návrh, dodávku a montáž potrubních systémů, přičemž klíčovou roli hrají dodávky kompozitních výrobků, a to nejen potrubní systémy, ale rovněž velkoobjemové nádrže. V poslední době nacházejí tyto výrobky nově další využití...

Celý článek zde

VUT v Brně otevřelo centrální budovu NETME Centre

Publikováno: 3.4.2013

Stavěla se dva roky a dva měsíce, náklady činily dvě stě dvacet milionů korun. To jsou ty nejzákladnější číselné údaje týkající se nové ústřední budovy NETME Centre (New Technologies for Mechanical Engineering - Centrum nových technologií pro strojírenství) v areálu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, která byla slavnostně otevřena 14. září 2012. Ve čtyřpodlažním objektu jsou umístěny nejen špičkově vybavené laboratoře a pracovny vědců, ale...

Celý článek zde

Dodávka nátěrového systému pro slovinskou elektrárnu Sostanj

Publikováno: 2.4.2013

Jedním z projektů, na kterém se společnost Hempel v současnosti podílí, je slovinská elektrárna Sostanj. Vlastník této elektrárny, Termoelektrama Sostanj d.o.o., vybral jako hlavního dodavatele parního generátoru 600 MW společnost Alstom Power Systems GmbH. Dokončení projektu je naplánováno na březen 2013 a k ochraně konstrukce kotelny byly vybrány právě nátěrové hmoty Hempel. V článku jsou popsána specifika tohoto projektu z pohledu dodavatele n...

Celý článek zde

BAEST Machines & Structures rozšířila nabídku nádrží pro energetiku a teplárenství

Publikováno: 26.3.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:03

BAEST Machines & Structures, a.s., Benešov (dále BAEST M&S) – společnost s 20letou tradicí ve strojírenské výrobě, opět prokázala schopnost reagovat na změnu trhu a požadavky zákazníků a rozšířila nabídku nádrží a zásobníků o řadu tzv. akumulačních nádrží pro energetiku a teplárenství. Tímto krokem se snaží naplňovat strategii a vizi středoevropského centra nádrží. V současné době daný sortiment rozšířil již současnou nabídku jedno ...

Celý článek zde

Kvalifikační zkoušky nového uzavíratelného zpětného ventilu A31

Publikováno: 26.3.2013

V letošním roce MSA, a. s., uvedla na trh uzavíratelný zpětný ventil A31 s dálkovým ukazatelem polohy. Výrobek byl navržený, vyrobený a ověřený podle předpisu OTT-87. Předtím než první uzavíratelný zpětný ventil A31 mohl převzít zákazník, byla tato armatura ve shodě s předpisem a národní legislativou odběratele podrobena rozsáhlými kvalifikačními zkouškami. Kvalifikace byla provedena pro režim provozu mimo obálku reaktoru jaderné energetiky. Auto...

Celý článek zde

Kompetencie INVENSYS v energetike

Publikováno: 26.3.2013

Invensys plc. je medzinárodná spoločnosť kótovaná na Londýnskej burze (LSE), pôsobiaca v oblasti riadenia technológii v priemysle a to vrátane energetiky. Produkty a služby jej divízie Invensys Operations Management nájdete na celom svete. V strednej a východnej Európe má vybudované vlastné inžinierske a obchodné kapacity, v Bratislave a v Prahe pracuje 80 špecialistov. Spoločnosť pôsobí v oblasti riadenia technológie výroby (SKR/ASRTP/MaR), rozv...

Celý článek zde

Na návštěvě u dodavatele pro energetiku – Škoda Power

Publikováno: 26.3.2013

Jedním z členů redakční rady časopisu All for Power je Jaroslav Ira ze Škoda Power. Neváhali jsme ani na chvíli a přijali nabídku na krátkou exkurzi u světového výrobce turbin. Klíčová slova: výrobce turbín, Škoda Power Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Modernizace kotle bloku K6 v bosenské elektrárně Kakanj

Publikováno: 21.3.2013, Aktualizováno: 25.3.2013 21:17

Brněnský dodavatel kotlů a elektrárenských zařízení Bilfinger Babcock CZ s.r.o. (dříve Babcock Borsig Steinmüller CZ s.r.o.) úspěšně dokončil rekonstrukci uhelného kotle bloku K6 o výkonu 110 MWe v elektrárně Kakanj. V článku jsou krátce popsána specifika a zajímavosti tohoto projektu, v další části článku autor popisuje aktuální projekty firmy. Klíčová slova: uhelné kotle, blok K6, Kakanj Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Pře...

Celý článek zde

Naši „přátele na telefonu“ se sešli v Plzni

Publikováno: 21.3.2013

Členové redakční rady časopisu All for Power a přizvaní hosté se sešli 18. října na zasedání Rady v krásných prostorách Konferenčního centra Secese v Plzni. Účast byla hojná a Zlatý salónek byl nakonec plný k prasknutí. Alespoň jsme měli k sobě blízko… K vysoké účasti přispěl i fakt, že se na organizaci podílel i jeden z členů Jan Zdebor – technický ředitel Škoda JS, který na druhý den uspořádal pro zájemce exkurzi do jeho fabriky. ...

Celý článek zde

Dynamics NAV pomáhá výzkumnému ústavu v Řeži při řízení projektů

Publikováno: 21.3.2013

ÚJV Řež, a. s. (ÚJV) Praha proinvestoval v roce 2011 celkem 333 milionů korun na různé výzkumné projekty. Za jeho branami se připravují radiofarmaka, komponenty pro pozitronovou emisní tomografii (PET) i rozsáhlé projekty na zvyšování efektivity a bezpečnosti jaderných a uhelných elektráren. Od roku 2001 se o ekonomickou stránku chodu ÚJV stará systém Microsoft Dynamics NAV. Ten v roce 2009 převzal i podporu náročné agendy řízení výzkumných proje...

Celý článek zde

SES Tlmače modernizujú kotly Srbsku - Zvyšovanie parného výkonu

Publikováno: 20.3.2013

Zámerom srbskej energetiky je maximálne znížiť deficit medzi tuzemskou výrobou a spotrebou elektrickej energie, ktorý je v súčasnosti vyrovnávaný nákupom z okolitých štátov. Cieľom tohto zámeru je obnoviť a uviesť všetky existujúce elektrárenské kapacity: a) na pôvodne plánované výkonnostné hodnoty b) tam kde to technické podmienky umožňujú, pôvodný výkon zvýšiť na základ expertných štúdií väčšinou objednávaných u pôvodných výrobcov zariadenia....

Celý článek zde

Energetické projekty spoločnosti Slovenské energetické strojárne

Publikováno: 20.3.2013

Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače (SES Tlmače) sú v energetickom sektore veľmi dobre známe ako výrobca a dodávateľ parných kotlov pre elektrárne, teplárne, spaľovne odpadov a priemyselné podniky. Spoločnosť s viac ako 60. ročnou tradíciou a skúsenosťami v oblasti parných kotlov zastáva aj v pozíciu EPC dodávateľa elektrárenského bloku a teplárenského celku, prevažne na českom a slovenskom trhu. Klíčová slova: parní kotle, SES Tlmače C...

Celý článek zde

Zetrix: Nová procesní armatura ARI-Armaturen

Publikováno: 19.3.2013

S novou, kovově těsnicí procesní armaturou Zetrix přišla na trh firma ARI-Armaturen. Jde o výrobek v nadstandardní třídě. Produkt se vyznačuje trvalou těsností, dlouhodobou životností a flexibilní použitelností. Je vhodný pro uzavření i pro regulaci v nejnáročnějších provozních podmínkách. V článku jsou popsána specifika této nové armatury. Klíčová slova: procesní armatura, specifika, ARI-Armaturen Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu...

Celý článek zde

„Žádná práce nesmí spěchat tak, aby se nedala udělat pořádně,“...

Publikováno: 19.3.2013

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jiří Tyc, ředitel divize Temelín, ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r. o. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

"Stěžejním přínosem automatizace je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti,"…

Publikováno: 14.3.2013

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Ivo Tichý, člen představenstva společnosti ZAT, a.s. Klíčová slova: automatice, bezpečnost, JE Temelín Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde