Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Uhlíková daň má být v Česku už za rok

Uhlíková daň má být v Česku už za rok

Publikováno: 6.4.2013
Rubrika: Elektrárny, Klasické

V dubnu a květnu 2012 se vláda rozhodla zavést v České republice tzv. uhlíkovou daň v rámci balíčku opatření ke snížení schodku veřejných financí. Tato daň se opírá o budoucí legislativu Evropské unie, která je v současné době ve schvalovacím procesu. Podle návrhu by nově měly být energetické komodity jako je uhlí či zemní plyn od roku 2014 daněny dvousložkovou daní. Termín pro zpracování návrhu uhlíkové daně v rámci ČR je určen usnesením vlády do 31. prosince 2012 se zavedením od 1. ledna 2014. Ministerstvo financí ČR se podle dostupných informací vydalo správnou cestou i na základě zahraničních zkušeností a zavede daň jako doplněk existujícího systému emisního obchodování (EU ETS). Uhlíková daň by měla eliminovat základní narušení soutěžního prostředí na trhu s teplem, přinést efektivní nástroj na snižování spotřeby energií do sektorů mimo systém emisního obchodování a zároveň i vylepšit příjmovou stránku rozpočtu.

Klíčová slova:uhlíková daň, emisní obchodování

Celý článek (autor: Ing. Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

The carbon tax set to be launched in the Czech Republic next year
In April and May 2012, the government decided to introduce the carbon tax in the Czech Republic, as part of a package of measures to reduce the public deficit. This tax is based on the European Union's future legislation, which is currently in the approval process. According to the proposal, energy commodities, such as coal and natural gas, should be subject to a two-tier tax from 2014. The deadline for the drafting of the carbon tax in the Czech Republic is determined in the government resolution of 31 December 2012, to be introduced from 1 January 2014. Based on available information, the Ministry of Finance has set out on the right path also with respect to foreign experience and will introduce the tax as a supplement to the existing Emissions Trading System (EU ETS). The carbon tax should eliminate fundamental distortions in the competitive environment of the heat market, bring an efficient tool for reducing energy consumption in sectors outside the Emissions Trading System and improve the revenue side of the budget.

Угольный налог должен появиться в Чехии уже через год
В апреле и мае 2012 года правительство решило ввести в Чешской Республике так называемый угольный налог в рамках целого комплекса мер по снижению дефицита общественных финансов. Этот налог опирается на будущее законодательство Европейского Союза, которое сейчас находится на стадии принятия. В соответствии с новыми предложениями такие ресурсы, как уголь и природный газ, с 2014 года должны были бы облагаться двухкомпонентным налогом. Срок для подготовки предложения угольного налога в рамках ЧР утверждён постановлением правительства до 31 декабря 2012 года, с вступлением в силу от 1 января 2014 года. Министерство финансов ЧР по доступной нам информации идёт правильным путём и на основе опыта других стран вводит этот налог в качестве дополнения к существующим законам эмиссионной торговли (EU ETS). Угольный налог призван устранить основные нарушения конкурентной среды на рынке тепла, принести эффективный инструмент для снижения потребления электроэнергии вне системы эмиссионной торговли, а так же улучшить доходную сторону бюджета.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (68x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
Reportáž ze 142. kontrolního dne: Úspěch tkví v intenzivní komunikaci všech zúčastněných (37x)
V areálu ledvické elektrárny jsme s kolegou Lukášem Malínským strávili prakticky celý den. Když už jsme zde, na „d...
Škoda Power vyhrála v Turecku (35x)
(Zdroj: Euro) - Společnost Škoda Power vyhrála tendr v Turecku na dodávku dvou turbín pro novou elektrárnu Bolu Goynuk. ...