Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Pomontážní čistící operace Bloku K7

Pomontážní čistící operace Bloku K7

Publikováno: 13.6.2014
Rubrika: Elektrárny

Pomontážní čistící operace byly od samého počátku navrhovány a koordinovány mezi dodavateli kotle a parovodního okruhu za spolupráce s investorem za účelem minimalizace vlivu těchto operací na okolí elektrárny a životní prostředí. Autor se v článku zaměřuje na chemické čištění kotle a profukování potrubí přehřáté a přihřáté páry. V závěru autor uvádí, že v průběhu bloku K7 do provozu se potvrdilo, že kvalitní naplánování a provedení jak technické, tak časové bylo základním kamenem pro další úspěšné pokračování zprovoznění bloku. Během celého uvádění bloku do provozu nevyvstal žádný problém související s chemickým režimem bloku. To znamenalo pro investora výrazné snížení nákladů na straně materiálových vstupů.

Klíčová slova: K7, chemické čištění kotle, profukování potrubí

Celý článek (autor: Jan Gänsdorfer, vedoucí najíždění bloku 7, Kraftanlagen Power Plants GmbH) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Post-assembly operation at the K7 unit

The post-assembly cleaning operation was designed and coordinated right from the start between the supplier of the boiler and the water-steam circuit in cooperation with the investor for the purpose of minimising the impact of these operations in the area surrounding the power plant and the environment. The author focuses in the article on the chemical cleaning of the boiler and the pipe blow-through of the superheated and reheated steam. In conclusion the author states that during the commissioning of the K7 unit it was confirmed that the good quality of the technical and time planning was the foundation stone for the further successful continuation of the commissioning of the unit. During the entire commissioning of the unit there was no problem relating to the chemical regime of the unit. This meant a significant reduction of material input costs for the investor.

Послемонтажные работы на блоке К7

Послемонтажные очистительные работы были с самого начала предложены и координировались поставщиками котлов и паропроводного контура в сотрудничестве с инвестором с целью минимализировать влияние этих работ на окружающую среду. Автор статьи описывает химическую очистку котла и продувку труб горячего и перегретого пара. В завершение автор подчеркивает, что в процессе введения блока К7 в эксплуатацию было подтверждено, что качественное планирование и проведение очистки на высоком техническом уровне и в сжатые сроки является основой для дальнейшего успешного введения в эксплуатацию блока. В течение всего процесса введения блока в эксплуатацию не возникла ни одна проблема, связанная с химическим режимом блока. Для инвестора это означало значительное снижение расходов.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (76x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
Škoda Power vyhrála v Turecku (35x)
(Zdroj: Euro) - Společnost Škoda Power vyhrála tendr v Turecku na dodávku dvou turbín pro novou elektrárnu Bolu Goynuk. ...
AREVA získala zakázku na výrobu uranového koncentrátu v hodnotě několika milionů dolarů (34x)
Areva získala zakázku v hodnotě několika milionů dolarů, na základě které bude v následujících letech dodávat uranový ko...