Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Moderní hnědouhelný kotel v Kladně slavnostně otevřen

Moderní hnědouhelný kotel v Kladně slavnostně otevřen

Publikováno: 11.4.2014
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Klasické, Technologie, materiály

V úterý 9. dubna 2014 byl slavnostně otevřen blok K7, který bude disponovat maximálním výkonem 135 MW a výrobou tepla maximálně 105 MW. Kotel již dnes splňuje požadavky na všechny ekologické limity, které vejdou v platnost 1. ledna 2016. Generálním dodavatelem výstavby nového kotle byla německá společnost Kraftanlagen Mnichov, resp. jeho dceřiná společnost Kraftanlagen Power Plants. Investorem byla švýcarská společnost Alpiq, která kromě teplárny v Kladně vlastní například energetický zdroj ve Zlíně. Hodnota zakázky představuje 286 milionů eur a společnost Alpig je jedním z největších švýcarských investorů v Česku. Jde o největší investici švýcarského energetického holdingu Alpiq v České republice od svého vstupu na lokální trh v roce 2002. Na realizaci se podílelo více než 5 tisíc lidí a šest desítek subdodavatelů z tuzemska i celého světa.

Klíčová slova: Alpiq, investice, kotel, Švýcarsko

Význam akce podtrhl svou účastí i velvyslanec Švýcarské konfederace Markus Alexander Antonietti, primátor Statutárního města Kladna Dan Jiránek a vrcholní představitelé společnosti Alpiq Holding AG, včetně generální ředitelky holdingu, nechyběli ani zástupci generálního dodavatele a většiny subdodavatelů. Smlouva byla uzavřena 21. května 2010, základní kámen byl položen 2. května 2011, stavební povolení bylo vydáno 3. května téhož roku. Studené zkoušky proběhly v březnu 2013 a teplé pak v červenci 2013. První synchronizace turbíny proběhla v srpnu 2013 a začátek komerčního provozu 1. ledna 2014.      

Nový blok nahradil zastaralý uhelný blok, který byl v provozu od druhé poloviny sedmdesátých let. Jeho uvedením do provozu došlo ke zvýšení čistého výkonu zdroje o 101 megawattů a snížení ekologické zátěže. Nový blok významně navyšuje výkon elektrárny v Kladně, která bude tudíž schopna dodávat více elektřiny na úrovní lokální, regionální a národní. Zároveň i do budoucna zajistí spolehlivé dodávky tepla pro město Kladno. Zvýšení tepelného výkonu také dovolí budoucí rozšíření distribuční tepelné soustavy a potenciální připojení nových zákazníků.

Elektrárna má schopnost rychle regulace výkonu a v souladu s požadavky přenosové soustavy České republiky může poskytovat primární i sekundární regulaci frekvence.

Inteligentní kombinace moderní technologie spalování, řízení a skladování v cyklu voda-pára umožňuje změny o více než 4MW za minutu a je rovněž použitelná při vyrovnání výkyvů zatížení v síti. Díky kapacitě systémů centrálního zásobování teplem je blok provozně flexibilní a účinnost využití paliva je vysoká. Kotel bude umožňovat do 10 % spalovat i biomasu.

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. - Nezávislý výrobce energie v Kladně a ve Zlíně

Společnost je 100% vlastněná švýcarským energetickým holdingem Alpiq Group. V Kladně a ve Zlíně provozuje moderní kogenerační zdroje na výrobu elektřiny a tepla, které splňují ekologické normy ČR a EU. Výkon kladenské elektrárny dosahuje 516 MWe, výkon zlínského zdroje 66 MWe. Společnost se tak řadí mezi největší nezávislé výrobce energie v České republice. Díky poskytování podpůrných služeb také výrazně přispívá ke stabilitě energetické soustavy ČR. Alpiq Generation (CZ) s.r.o. zaměstnává více než 400 pracovníků.

Více informací o Alpiq Generation (CZ): www.generation.alpiq.cz

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování (56x)
Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby...
O radioaktivitě, která léčí i škodí (40x)
V tomto příspěvku přinášíme několik otázek a odpovědí, které se týkají radioaktivity (spolupráce s RNDr. Lenkou Thinovou...
Zástupci BEZ Transformátory prezentovali na veletrhu Amper 2013 (37x)
V rámci letošního ročníku veletrhu Amper 2013 se časopis All for Power podílel na unikátním projektu, jehož duchovním ot...