Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    3/2009 - září

3/2009 - září

Nová generace povrchových úprav tenkostěnných materiálů pro opláštění průmyslových budov

Publikováno: 7.12.2009

Rostoucí požadavky investorů a zhoršující se stav životního prostředí nutí výrobce povlakových materiálů k vývoji tzv. duroplastových povlaků se stále lepšími vlastnostmi. K novým kvalitativně lepším povlakům, vyvinutým v uplynulých letech s využitím pokrokové průmyslové technologie, patří i nová generace povrchových úprav firmy Corus pod označením Colorcoat HPS200 Ultra a Colorcoat Prisma. Tenkostěnné profily s těmito povlaky distribuuje v ČR a ...

Celý článek zde

Přeložky, chemická úpravna vody, vodní hospodářství Nového bloku v Ledvicích

Publikováno: 7.12.2009

Ve své dlouholeté historii se firma Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, již několikrát podílela na výstavbě a rekonstrukci energetických staveb v severních Čechách. Od roku 2008 se opět zařadila mezi stavební podniky, které provádí rozsáhlejší výstavbu některých stavebních obchodních balíčků na obnovované elektrárně v Ledvicích. Autor v článku uvádí zajímavá čísla, která souvisí s realizací přeložek, výstavbou chemické úpravny ...

Celý článek zde

Technologie likvidace vedlejších produktů nového bloku elektrárny v Ledvicích

Publikováno: 22.11.2009

Podstatnou součástí zabezpečující ekologický provoz nového zdroje 660 MWe v Ledvicích jsou objekty a soubory pro likvidaci vedlejších energetických produktů, které při spalování uhlí (dodávaného ze sousední lokality Severočeských dolů a.s. – Doly Bílina) vznikají. Článek popisuje technologie vnitřního hospodářství vedlejších energetických produktů, jehož dodavatelem je společnost KLEMENT a.s....

Celý článek zde

Uvolnění staveniště pro nový zdroj v Elektrárně Ledvice

Publikováno: 18.11.2009

Pro potřeby dostavby elektrárny v Ledvicích, resp. realizace výstavby nového zdroje 660 MWe, dnes nejmodernějšího bloku uhelné elektrárny u nás, byla v areálu nutná řada opatření pro uvolnění staveniště. Jedním z nich bylo přeložení skládky uhlí a vybudování nového zauhlování stávajících bloků. Pro bloky č. 2 a 3 je toto zařízení dočasné, neboť se zprovozněním nového zdroje se tyto stávající bloky odstaví, fluidní kotel č. 4 však zůstane v souběž...

Celý článek zde

Čerpadla napájení kotle a stanice chladící vody

Publikováno: 18.11.2009

Mezi významné investiční celky, na kterých se v současné době podílí SIGMA Energoinženýring spol. s r.o. (dceřiná společnost SIGMA GROUP, a. s., která se zabývá dodávkami investičních celků pro oblast energetiky), jsou i části pro nový výrobní blok s nadkritickými parametry v Elektrárně Ledvice. SIGMA Energoinženýring se stala dodavatelem OB05, tzn. napájení kotle. Přes firmu KP RIA, a.s., zajišťuje kompletní technologickou část OB16 čerpací stan...

Celý článek zde

Materiály a účinnost nového kotle elektrárny Ledvice

Publikováno: 11.11.2009, Aktualizováno: 13.11.2009 12:40

ČEZ vyrábí přibližně 75 TWh elektřiny za rok, přičemž více než polovina je založena na jednotkách spalujících uhlí. Cílem skupiny ČEZ je obnova existujících elektráren na bázi uhlí. Díky zvýšené účinnosti retrofitovaných i nově stavěných elekráren přinesou úspory paliva 15–25 % ve srovnání se současnými zařízeními, a dojde rovněž k podstatně k redukci emisí CO2....

Celý článek zde

Výstavba nového superkritického bloku v Elektrárně Ledvice

Publikováno: 11.11.2009

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. postaví do konce roku 2012 pro společnost ČEZ v Elektrárně Ledvice nový nadkritický blok spalující hnědé uhlí o výkonu 660 MWe. Půjde o nejmodernější elektrárnu nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Jedním z klíčových dodavatelů je společnost ALSTOM Power Boiler GmbH a ALSTOM s.r.o....

Celý článek zde

Chladicí věž bude stejně vysoká jako hlavní výrobní blok

Publikováno: 31.10.2009

Pro potřeby nového výrobního bloku 660 MWe v Elektrárně Ledvice bude postavena chladicí věž výšky 145 m, do níž budou zaústěny i odsířené spaliny. Ledvická chladicí věž bude jen o 10 metrů nižší, než jsou věže v jaderné elektrárně Temelín. Takto vysoký chladič se v České republice nestavěl více než 20 let....

Celý článek zde

Realizace unikátních schodišťových věží výšky 140,3 metru energetického zdroje posuvným bedněním

Publikováno: 31.10.2009

V příštím roce uplyne sto let od prvního použití posuvného bednění. Dnes lze konstatovat, že tato technologie postupem doby nestagnuje, ale naopak se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Hlavním důvodem pro používání této technologie je její ekonomická výhodnost spočívající zejména ve snížení vlastních nákladů, podstatné zkrácení doby výstavby, vysoká produktivita práce a úspora bednících materiálů. Metoda posuvného bednění bezpodmínečně vyžaduje konti...

Celý článek zde

„Žádný velký boom výstavby jaderných elektráren v Evropě neočekávám,“

„Žádný velký boom výstavby jaderných elektráren v Evropě neočekávám,“
Publikováno: 30.10.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:52

řekla v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V posledních měsících a letech se hovoří o „re­nesanci jaderné energetiky“. Lze podle Vás tento trend označit za celosvětový a jaký další vývoj lze v tomto směru očekávat v Evropě? V současné době můžeme ve světě pozoro­vat několik trendů. Vlády řady asijských zemí, ze­jména Japonska, Číny, Indie a K...

Celý článek zde

Výstavba objektů pro nový zdroj v Ledvicích

Publikováno: 29.10.2009

Výstavba budov nového zdroje v Ledvicích začala v lednu 2009 a skončí v květnu 2012, přičemž přibližně 80 % objemu prací bude provedeno do února 2010, kdy začne montáž technologické části díla. Splnění těchto termínů znamená pracovní nasazení 24 hodin denně 7 dní v týdnu od samotného počátku výstavby. Výkony rozhodujících činností jsou plánovány a kontrolovány formou tzv. S-křivek. Na stavbě bylo postaveno 2.111 m2 milánských stěn (pro zajištění ...

Celý článek zde

„NZELE660MWe“…, není šifra, ale označení pro nový energetický blok s nadkritickými parametry páry

Publikováno: 27.10.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:53

Pod touto „jednoduchou“ zkratkou se skrývá velký energetický investiční celek – nový supermoderní zdroj Ledvice o výkonu 660 MWe. Tento nový blok nahradí staré dva bloky 110 MWe a jeden blok 200 MWe, které na severu Čech pracovaly přes třicet let. Nový blok bude využívat uhlí z přilehlého povrchového hnědouhelného dolu Bílina, který by jej měl zásobovat příštích 40 let, a to až do svého vytěžení. Nový blok bude dodávat vyrobenou...

Celý článek zde

Smart Grids umožní integrovat obnovitelné zdroje energie do rozvodné sítě

Publikováno: 23.10.2009

Obavy o zhoršování životního prostředí mají bezprostřední důsledek toho, že distribuční společnosti i zákonodárci se čím dál více ohlížejí po alternativách čisté energie. Členské země Evropské unie se zavázaly zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů o 20 procent a o stejné množství snížit emise uhlíkových plynů. Nicméně dnešní infrastruktura nedokáže výhod obnovitelných zdrojů energie stejně plně využít. Elektřina produkovaná větrnými a solá...

Celý článek zde

Inteligentní elektrické sítě – Smart Grids

Publikováno: 22.10.2009

Elektřina je energetickým mediem budoucnosti. Na rozdíl od ropy nebo přírodního plynu může být vyrobena z obnovitelných a v podstatě nevyčerpatelných energetických zdrojů jako je vítr, slunce nebo voda. A využití elektřiny nezanechává nežádoucí stopy nebo znečištění. Pokud má elektřina hrát větší roli v nové trvale udržitelné ekonomice, musí být její výroba, distribuce a využití technologicky modernizována. Musí být efektivnější, pružnější a prop...

Celý článek zde

Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě

Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě
Publikováno: 16.10.2009

Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a již uvedla do provozu téměř 180 bloků po celé planetě. Zařízení vyrobená společností Alstom používá více než 30 % jaderných elektráren provozovaných v současnosti na celém světě. Odbornost týmu společnosti Alstom je vybudována na desetiletích zkušeností získaných jak doma, tak v zahraničí. Ve Francii každý reaktor společnosti Ele...

Celý článek zde

Čistá energie z pražských Malešic

Čistá energie z pražských Malešic
Publikováno: 12.10.2009, Aktualizováno: 14.10.2009 11:08

U vstupní brány do malešické spalovny mě vítá Ing. Tomáš Baloch, hlavní ekolog tohoto průmyslového zařízení. Hned za bránou marně vyhlížím kouř z více než stometrového komína nebo se snažím zachytit typický zápach z popelnic. Nic z toho. „Ročně zde máme desítky a desítky exkurzí, nejste první, koho tato skutečnost překvapila,“ říká T. Baloch. Do spalovny v Malešicích, která zahájila provoz v roce 1997 (první úvahy o výstavbě jsou znám...

Celý článek zde

Reportáž ze 142. kontrolního dne: Úspěch tkví v intenzivní komunikaci všech zúčastněných

Publikováno: 12.10.2009

V areálu ledvické elektrárny jsme s kolegou Lukášem Malínským strávili prakticky celý den. Když už jsme zde, na „drsném severu“, po čase opět by-li, chtěli jsme toho využít, a proto jsme si naplánovali maximum schůzek. Třeba hned z rána jsme chtěli být účastni jednoho z pravidelných kontrol­ních dnů. Ty probíhají jednou za dva týdny a, jak uvedl Zbyněk Mrázek, budeme absolvovat v pořadí již 142. kontrolní den, který začal přesně v...

Celý článek zde

„Naším úkolem je udělat maximum pro to, aby stavba nového bloku pokračovala co nejlépe,“

„Naším úkolem je udělat maximum pro to, aby stavba nového bloku pokračovala co nejlépe,“
Publikováno: 8.10.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:53

řekl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. František Strach, ředitel Elektrárny Ledvice a Elektrárny Počerady.   Jakým způsobem se výstavba nového bloku do­týká běžného chodu elektrárny? V první fázi jsme si museli zvyknout na množství přeložek technologií strojních i elektro. Řešily se přesuny stovky lidí do postavených pro­vizorií a zpět. Rozsáhlé začaly být i přesuny za­městnanců ve vlastních objektech. V další fá...

Celý článek zde

„Nový nadkritický blok elektrárny v Ledvicích je pro každého inženýra a manažera obrovskou výzvou,“

Publikováno: 1.10.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:54

řekli v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Daniel Jiřička (D. J.), jednatel společnosti a generální ředitel ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., a Ing. Zbyněk Mrázek (Z. M.), ředitel výstavby Nového zdroje v elektrárně Ledvice 660 MWe....

Celý článek zde

„Doba nám přeje ve směru nákupů projektů od jiných subjektů,“

„Doba nám přeje ve směru nákupů projektů od jiných subjektů,“
Publikováno: 30.9.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:54

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Daniel Beneš, MBA, 1. místopředseda představenstva společnosti ČEZ, a. s. Obnova výrobních zdrojů Skupiny ČEZ (Tušimice, Ledvice, Průnéřov…) s sebou jistě nese velké nároky na generálního dodavatele. Uvažoval ČEZ někdy o jiném partnerovi než je ŠKODA PRAHA Invest? Jistě, že na počátku takovéhoto ambiciózního programu jsme jisté obavy měli. Ty ale existovaly i před dvanácti lety, kdy ČEZ sp...

Celý článek zde