Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Reportáž ze 142. kontrolního dne: Úspěch tkví v intenzivní komunikaci všech zúčastněných

Reportáž ze 142. kontrolního dne: Úspěch tkví v intenzivní komunikaci všech zúčastněných

V areálu ledvické elektrárny jsme s kolegou Lukášem Malínským strávili prakticky celý den. Když už jsme zde, na „drsném severu“, po čase opět by-li, chtěli jsme toho využít, a proto jsme si naplánovali maximum schůzek. Třeba hned z rána jsme chtěli být účastni jednoho z pravidelných kontrol­ních dnů. Ty probíhají jednou za dva týdny a, jak uvedl Zbyněk Mrázek, budeme absolvovat v pořadí již 142. kontrolní den, který začal přesně v 9 hodin. Energetici jsou známí svou precizností a pečlivostí… Přítomní zástupci týmu ŠKODA PRAHA Invest, projektového týmu ČEZ i vedení Elektrárny Ledvice během necelé hodiny probrali a vyřešili mnoho bodů. Schůzka měla spád, každý byl totiž připraven. Veškeré materiály se promítaly na plát­no, což opět přispělo k urychlení jednání a efektivitě komunikace.

Bezpečnost a kvalita jsou na prvním místě vždy a všude, i proto jako jeden z prvních hovořil na téma jakost a kontroly jakosti Ondřej Němec, zástupce investora, společnosti ČEZ. Je pro nás neuvěřitelné, že od minulé porady bylo uskuteč­něno na 134 kontrol jakosti provedení díla. V místnosti vládne pohodová pracovní atmosféra. V rámci informace o harmonogramu se přítomní dozvídají informace o dodržování termínů jednot­livých etap.
O tom, jak precizně se hlídá rozpočet stav­by, jsme se přesvědčili hned vzápětí, kdy se na­razilo na zjevnou maličkost, nutnost demolice tzv. anglických dvorků v blízkosti staré admini­strativní budovy. Přítomný zástupce investora chtěl vědět, zda je to opravdu nutné a kolik to bu­de stát.

Poradu vedl Zbyněk Mrázek (druhý zprava), ředitel výstavby ŠPI

 

Účastníci naslouchají informaci o jakosti, kterou přednesl Ondřej Němec, zástupce investora Skupiny ČEZ (první zleva)

Přítomný ředitel Elektrárny Ledvice František Strach vznesl připomínku k systému společného zauhlování stávajících bloků a bloku nového. Na vše hned specialisté ŠKODA PRAHA Invest (ŠPI) reagují, hledá se řešení, případně se stanovují úkoly na další období.  Kontrolní den skončil po necelé hodině. Na něj hned navázala jednání s dodavateli, za přít­omnosti zástupců z ŠPI a ČEZ. Další porada je v plánu opět za dva týdny.O tom, že bezpečnost práce je opravdu na jednom z prvních míst, jsme se přesvědčili hned následně. Vydáváme se na krátkou pro­hlídku staveniště v doprovodu Martina Šáry ze ŠKODA PRAHA Invest, který je za generálního do­davatele zodpovědný za dodržování zásad bez­pečnosti a ochrany zdraví.
Ještě před rozhovorem s ředitelem Elektrárny Ledvice, který přinášíme na jiném mís­tě časopisu, jsme zašli na kus řeči k Josefu Zahradníkovi, který vede projektový tým 14 pra­covníků společnosti ČEZ. Na starosti má kontro­lu realizace projektu z hlediska kvality, technic­kého řešení i ekonomiky. „Vyjadřujeme se k pro­jektové dokumentaci (o čemž svědčí stohy doku­mentů, přes které jsme se museli k Josefu Zahradníkovi doslova prodrat do kanceláře, po­zn. autora). Kontrola průběhu realizace a do­držování všech schválených zásad je na denním pořádku. Naši lidé jsou nejen na kontrolních dnech, ale i u všech rozhodujících jednání ŠPI s dodavateli,“ říká. „Myslím si, že spolu se ŠPI tvo­říme dobrou partu a vzájemně se doplňujeme.“

Josef Zahradník má na starosti kontrolu investic a financování za společnost ČEZ

Výměna informací probíhá s týmem, který pracuje v Tušimicích. „Je dobré si říkat a vymě­ňovat zkušenosti, třeba i ty negativní,“ uvádí. Jak dále poznamenává, je dobré, že se zde zaučují mladí specialisté firmy ČEZ. Pod dohledem zku­šenějších kolegů řeší konkrétní úkoly, zaučují se naostro na konkrétním projektu a to je nejlepší. Ptám se jej na dosavadní hodnocení realiza­ce projektu. „Nemáme skluz v harmonogramu, a to je rozhodující. Když k tomu přidám i fakt, že vše jde podle plánu, i co se týče financí, nemůžu být nespokojen. Oceňuji přístup týmu ŠPI, který se k problémům staví čelem a řeší je hned. K to-mu je potřeba mít lidi s vysokým technickým po­vědomím, a ty ŠPI má,“ dodává J. Zahradník.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky se stal Tomáš Drápela (62x)
Novým předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky se stal předseda představenstva a generální ředitel ...
Češi dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně ŽelinaČeši dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně Želina (53x)
Po úspěšně skončených komplexních zkouškách odstartovala dnes provoz dvojice tzv. vírových turbín v areálu malé vodní el...
Dodavatel oceli měl dvojí důvod k radosti (49x)
3. června 2011 oslavila společnost MUT Tubes, s.r.o. spolu se svojí dceřinou společností MUT Automotive, s.r.o. páté vý...