Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Technologie likvidace vedlejších produktů nového bloku elektrárny v Ledvicích

Technologie likvidace vedlejších produktů nového bloku elektrárny v Ledvicích

Podstatnou součástí zabezpečující ekologický provoz nového zdroje 660 MWe v Ledvicích jsou objekty a soubory pro likvidaci vedlejších energetických produktů, které při spalování uhlí (dodávaného ze sousední lokality Severočeských dolů a.s. – Doly Bílina) vznikají. Článek popisuje technologie vnitřního hospodářství vedlejších energetických produktů, jehož dodavatelem je společnost KLEMENT a.s.

Dodávka vnitřního hospodářství vedlejších energetických produktů zahrnuje:

  • výstavbu stavebních objektů a provozních souborů,
  • dopravníky,
  • technologie zpracování odpadů v míchacím centru na koncentrovanou suspenzi, tj. skladování a dopravu popílku,
  • skladování a dopravu strusky po třídící síta strusky pod sily strusky,
  • dopravu nepromytého sádrovce do míchacího centra,
  • skladování a dopravu „záměsové“ vody do míchacího centra,
  • vykládku a skladování mletého vápna,
  • přípravu koncentrované suspenze v míchacím centru,
  • dopravu koncentrované suspenze k dalšímu zpracování .

Nový energetický blok 660 MWe bude při maximálním výkonu produkovat strusku o množství 26,7 tsušiny za hodinu, popílek v objemu 151 t/hod. a energosádrovec z provozu odsíření kouřových plynů v objemu 34 t/hod. Současně budou novou technologií likvidovány odpadní vody v objemu 41 300 m3/rok.

Celý článek od Ing. Radka Němečka, manažera projektu z firmy KLEMENT a.s. najdete v náhledovém formátu PDF ZDE. On-line možnost předplatného tištěné verze časopisu, včetně vydání All for Power 3/2009 s rozsáhlou rubrikou o výstavbě nadkritického bloku 660MWe v Ledvicích, naleznete ZDE.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (55x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování (39x)
Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby...
Kavitace regulačních ventilů, vyhodnocení poškození (37x)
V typickém průmyslovém provozu jsou stovky procesních regulačních smyček. Většina z těchto obvodů používá jako regulační...