Nacházíte se:  Úvod    Plynárenství    RWE Gas Storage zahájila práce na rozšíření zásobníku

RWE Gas Storage zahájila práce na rozšíření zásobníku

Publikováno: 26.5.2010
Rubrika: Plynárenství, Plyn

Společnost RWE Gas Storage zahájila práce na projektu rozšíření podzemního zásobníku plynu v Třanovicích na Těšínsku. S přispěním evropských dotací vybuduje RWE do roku 2012 celkem 290 milionů metrů krychlových nové skladovací kapacity. Investice za více než 2,2 miliardy korun výrazně přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti moravskoslezského regionu a celé České republiky.

Základní údaje:

  • RWE Gas Storage získala na rozšíření PZP Třanovice od Evropské komise dotaci ve výši 20 milionů euro
  • Celkově RWE investuje do projektů na rozšíření zásobníkové kapacity až sedm miliard korun
  • Do roku 2012 vznikne v Třanovicích nová skladovací kapacita  o objemu 290 milionů m3

„Po dlouhých měsících geologických průzkumů a povolovacích řízeních jsme začali s pozemními pracemi a podzemními opravami zásobníkových sond. Spolu s plánovaným propojením české a polské přepravní soustavy bude rozšířený zásobník významným příspěvkem RWE k posílení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu na severní Moravě. RWE se také touto investicí zařadila mezi největší investory v regionu,“ uvedl jednatel RWE Gas Storage Lubor Veleba. Kvalitu a význam projektů RWE na rozšíření podzemních zásobníků v Třanovicích a Tvrdonicích potvrdila také Evropská komise přidělením celkové dotace ve výši 35 milionů eur ze svého programu pro posilování energetické infrastruktury.

„Uvolněné finanční prostředky, z nichž nadpoloviční většina je určena právě pro třanovický projekt, jsou dokladem toho, jakou důležitost přikládá Evropská unie posilování bezpečnosti dodávek zemního plynu a roli podzemních zásobníků. Náš projekt patří mezi 43 vybraných evropských projektů, které EU podpořila s cílem zkvalitnění a posílení plynárenské a elektrizační infrastruktury členských států,“ vysvětlil Veleba a dodal: „Jsme velmi rádi, že v námi organizovaných výběrových řízeních uspěla celá řada dodavatelských firem, které dávají práci lidem ze severomoravského regionu“. Potrubí dodá ostravská huť, stavební práce zajišťuje stavební firma z nedalekého Třince. V rámci období výstavby vzniklo v regionu několik desítek pracovních příležitostí především pro stavební a vysoce odborné profese, které se podílejí na výstavbě povrchových zařízení PZP v Třanovicích.

RWE Gas Storage se snaží také o dlouhodobou spolupráci s místní samosprávou a v rámci svého grantového programu podporuje rozvoj sociálního a kulturního života v Třanovicích. Nově vybudovanou nebo uvolněnou skladovací kapacitu nabízí RWE Gas Storage prostřednictvím elektronických aukcí obchodníkům s plynem působícím na českém trhu. Dosavadní výsledky aukcí potvrzují vysokou poptávku obchodníků s plynem po nových kapacitách. Rozšíření skladovací kapacity přispívá nejen k vyšší spolehlivosti dodávek, ale také k rozvoji tuzemského trhu se zemním plynem.
 

O podzemním zásobníku plynu v Třanovicích

Podzemní zásobník plynu (PZP) Třanovice se nachází na severní Moravě, jihozápadně od města Český Těšín v oblasti vymezené obcemi Horní Žukov, Třanovice, Hradiště a Koňakov. PZP je vybudován v prostorech bývalého ložiska zemního plynu. Celé ložisko se skládá ze 4 samostatných celků, a to Nového pole, Západního pole, Čočky a Starého pole. Pro účely PZP jsou v současnosti využívány objekty Nové pole, Západní pole a Čočky.

Historie: Výstavba byla zahájena v zimě 1994. Souběžně s vrtáním nových vrtů pro těžbu a vtláčení plynu do PZP bylo zahájeno pokládání plynovodních a elektrických přípojek od těžebních a vtláčecích sond k areálu PZP. Následně byla zahájena instalace technologie sond s rádiovým přenosem dat, výstavba nových příjezdových komunikací a rekonstrukce stávajících příjezdních komunikací k sondám. Výstavba stavebních objektů a provozních souborů centrálního areálu PZP byla zahájena v červenci 1999. Centrální areál PZP Třanovice se nachází na ploše dvou hektarů. Součástí areálu jsou i volné plochy, s nimiž se počítá pro případnou výstavbu kompresní stanice.

Geologie: Ložisko je umístěno ve vrcholové části pohřbených údolí na severních svazích tzv. „Žukovského hřbetu“, který je tvořen převážně karbonskými horninami. Hlavní ložiskový obzor tvoří bazální klastika spodního badenu, která vyplňuje stará údolí karbonského reliéfu. Litologicky představuje badenský kolektor převážně jemně až hrubě zrnité pískovce a slepence. Ložisko se nachází ve střední hloubce 445 metrů a je pro něj charakteristický expanzní režim. Těsnění obzoru je zajištěno nadložními badenskými jíly a násunovou plochou karpatských příkrovů. Plyn je uložen v pórech horniny na ploše 10,2 km2, nejen pod obcí Třanovice, ale i Dolními Domaslavicemi, Těrlickem a částečně i Českým Těšínem. Celkem je na povrchu umístěno 38 sond, po rozšíření to bude 50 sond. V rámci rozšíření dojde vlastně k "zahuštění" stávající plochy úložiště.

Nadzemní část: V centrálním areálu PZP se nachází provozní budova, víceúčelový objekt, skladové hospodářství, filtrace plynu, sušení a ohřev plynu, předávací a regulační stanice, kotelna, potrubní rozvody, vodohospodářský objekt a objekt náhradního zdroje elektrické energie. Plyn je při vtláčení do zásobníku odebírán z plynovodu přepravní soustavy DN 500 PN 63 Libhošť-Třanovice. Po vstupu do areálu PZP je plyn filtrován a poté rozdělen do rozvodných potrubních systémů k sondám jednotlivých uskladňovacích objektů.

Při těžbě z PZP je plyn ze sond přiveden potrubními rozvody do centrálního areálu, kde dojde k jeho filtraci a následnému sušení. Po sušení je plyn veden do předávací stanice a následně do distribuční sítě Severomoravské plynárenské a.s. (plynovod DN 500 PN 40, směr Mistřovice). Zařízení filtrace plynu slouží k odstranění kapalných a pevných nečistot. Filtrace plynu se provádí pomocí čtyř filtrů vybavených automatickým odpouštěním zachycených kapalin, které jsou svedeny do sběrné nádrže ložiskové vody umístěné v objektu skladového hospodářství. Jednotlivé filtry se zapojují v závislosti na provozním režimu PZP, tedy podle toho, zda se plyn vtláčí, těží nebo dochází k jeho předávání z plynovodu společnosti NET4GAS do distribuční sítě SMP Net. K sušení plynu, které probíhá při těžbě, se využívají dvě paralelní sušicí linky. Každá sestává z absorpční sušicí kolony s absorbentem tvořeným triethylenglykolem (TEG).

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Na světě již jezdí 20 milionů CNG vozidel (42x)
Dnes se v Praze koná již 7. ročník mezinárodní konference NGV 2014. Český plynárenský svaz (ČPS) jako pořadatel má tu če...
Gazprom Export a MND otevřely podzemní zásobník plynu Dambořice (37x)
Podzemní zásobník plynu v Damořicích poblíž Hodonína byl dnes uveden do provozu. Zásobník je provozován společností Mora...
Gazprom Export a Air Liquide podepsali Memorandum o spolupráci na rozvoji projektů výroby helia na východní Sibiři (34x)
Alexander Medveděv, místopředseda řídícího výboru Gazpromu a generální ředitel společnosti Gazprom Export a François Dar...