Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Jaderná elektrárna Dukovany může být příkladem, měla by se ale i zlepšit

Jaderná elektrárna Dukovany může být příkladem, měla by se ale i zlepšit

Publikováno: 23.6.2011
Rubrika: Jaderné, Lidé-Věci-Události

Mezinárodní tým odborníků na vyhodnocení bezpečnosti provozu jaderné elektrárny vedený Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ocenil bezpečnostní postupy v Jaderné elektrárně Dukovany v České republice ale rovněž navrhnul sérii doporučení k jejich posílení.

 agentura pro atomovou energii (MAAE) sestavila na žádost České republiky mezinárodní tým odborníků, aby vyhodnotil bezpečnost provozu (OSART) Jaderné elektrárny v Dukovanech. Pod vedením divize pro bezpečnost jaderných zařízení MAAE ve Vídni provedl tým OSART v období od 6. do 23. června 2011 hloubkovou kontrolu provozní bezpečnosti. Tým tvořili odborníci z Arménie, Německa, Maďarska, Rumunska, Slovinska, Švédska, Spojeného království a Spojených států amerických.

Mise OSART je koncipována jako kontrola programů a činností, které jsou podstatné pro provozní bezpečnost. Nejedná se ani o kontrolu dozorného orgánu, ani o kontrolu projektového řešení nebo o náhradu za komplexní zhodnocení celkového stavu bezpečnosti elektrárny.

Tým prováděl v Dukovanech důkladnou kontrolu aspektů podstatných pro bezpečný provoz elektrárny, které jsou z velké části řízeny vedením elektrárny. Závěry kontroly jsou založeny na Bezpečnostních standardech MAAE a osvědčené dobré mezinárodní praxi. Kontrola se týkala řízení, organizace vedení, organizace a administrativy, školení a kvalifikace, provozu, údržby, technické podpory, provozních zkušeností, radiační ochrany, chemie a havarijního plánování a havarijní připravenosti.

Tým OSART nalezl případy dobré praxe elektrárny, o které se podělí s ostatními jadernými zařízeními, aby zvážila jejich případné použití. K příkladům patří:

  • Elektrárna používá jednotný přístup k náboru, výběru, psychologickému vyhodnocení a školení nových zaměstnanců. Důsledkem tohoto přístupu je trvale vysoká úroveň úspěšnosti při zkouškách pro získání licence operátora a nalezení vhodných potencionálních kandidátů pro různá oddělení elektrárny.
  • Ukazatel výkonnosti pro kolektivní efektivní dávky Jaderné elektrárny Dukovany vykazuje v dlouholetém porovnání s jinými tlakovodními reaktory a reaktory typu VVER výjimečně dobré výsledky. V průběhu minulých tří let byly hodnoty nižší než 0,15 manSv na osobu a jeden výrobní blok.
  • Na elektrárně se již po několik let vytváří a implementuje komplexní scénář simulace výpadku napájení elektrárny (blackout). Do scénáře je zahrnuta celá řada externích organizací a scénář je vysoce realistický. Používá se k nácviku a zlepšení doby reakce pro činnosti obnovy napájení a seznámení personálu vně elektrárny se zásadami jaderné bezpečnosti.

Tým předložil doporučení a návrhy týkající se oblastí, ve kterých lze provozní bezpečnost elektrárny zlepšit.

  • Zlepšení efektivity při používání metod pro analýzy kořenových příčin s cílem zabránit opakování událostí.
  • Vyjasnění a posílení očekávání elektrárny v oblasti využívání nástrojů pro prevenci chyb a zlepšení jejich používání.
  • Zajištění adekvátní ochrany havarijních pracovníků a evakuovaných osob po případném radioaktivním úniku.

Vedení Dukovan vyjádřilo odhodlání zabývat se oblastmi určenými ke zlepšení a požádalo agenturu MAAE, aby následnou misi naplánovala přibližně za 18 měsíců. Tým předal návrh svých doporučení, návrhů a dobrých praxí vedení elektrárny ve formě „Technických poznámek” k věcným připomínkám. Technické poznámky budou přezkoumány v ústředí MAAE včetně případných připomínek Jaderné elektrárny Dukovany a SÚJB. Závěrečná zpráva bude do tří měsíců předložena vládě České republiky. 

Jednalo se o 162. misi v programu OSART, který byl zahájen v roce 1982. Obecné informace o misích OSART najdete na webových stránkách agentury MAAE – OSART Missions.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články

Diskuse

Jaderná elektrárna Dukovany může být příkladem, měla by se ale i zlepšit

pokus o vysvětlení
1. pokud jsem napsal "přeloženo do jazyka těch co se narodili pod lavicí a pod lavicí zůstanou", tak to je překlad do mého jazyka, můžete si být 100 procent jis...
Re: geniálnější závěr se už nedá ani vymyslet
Pane kolego, já to chápu myslím docela jasně. :) Je to něco jako desetibojař Šebrle. V osmi disciplínách by mohl tento skvělý atlet jít příkladem, protože je v tom velmi...
geniálnější závěr se už nedá ani vymyslet
 může být příkladem, měla by se ale zlepšit, přeloženo do jazyka těch co se narodili pod lavicí a pod lavicí zůstanou: "všichni příkladní, zlepšujte se!"&n...
počet příspěvků: 3 | poslední příspěvek: 24.6.2011 15:09vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Bezpečnost provozu OSARTBezpečnost provozu OSARTBezpečnost provozu OSARTBezpečnost provozu OSARTBezpečnost provozu OSARTBezpečnost provozu OSARTBezpečnost provozu OSARTBezpečnost provozu OSARTBezpečnost provozu OSARTBezpečnost provozu OSARTBezpečnost provozu OSARTBezpečnost provozu OSART

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

VI. Mezinárodní energetické regulační fórum (75x)
Další, tentokrát již VI. Mezinárodní energetické regulační fórum proběhne 25. března 2010 Grand Hotel Bohemia, Králodvor...
„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (58x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
První blok VVER-1200 se připravuje na regulovaný provozPrvní blok VVER-1200 se připravuje na regulovaný provoz (57x)
V 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktorem VVER-1200 spouští ruská korporace pro atomovou energii Rosat...