Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Ke zvýšení výkonu Jaderné elektrárny Dukovany přispívá instalace zařízení vedoucích ke snížení tlakových ztrát

Ke zvýšení výkonu Jaderné elektrárny Dukovany přispívá instalace zařízení vedoucích ke snížení tlakových ztrát

Publikováno: 27.4.2010, Aktualizováno: 28.4.2010 21:40
Rubrika: Jaderné

Modřanská potrubní, a.s., která se jako jeden z klíčových dodavatelů v minulosti podílela na výstavbě všech čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany (4 × 440 MW), pokračuje i nadále v technické i dodavatelské spolupráci s touto elektrárnou. Zatímco v minulých letech se jednalo spíše o dodávky související se zvyšováním bezpečnosti a provozní spolehlivosti (např. havarijní omezovače parního a napájecího potrubí), v současné době se jedná především o dodávky komponent, které přispívají ke zvýšení výkonu jaderné elektrárny. Jedním z opatření v rámci projektu, vedoucího ke zvýšení výkonu jaderné elektrárny řízeného dodavatelem ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., je instalace zařízení přispívajících ke snížení tlakových ztrát, které vznikají v průběhu procesu výroby energie. Mezi nejúčinnější metody se řadí:

• výměna měřicích dýz,
• výměna odlučovačů nečistot a vody před vstupem do turbiny,
• rekonstrukce přepouštěcí stanice do kondenzátoru (PSK).

Společnost Modřanská potrubní má s uvedenými technickými řešeními bohaté zkušenosti a podílela se na dodávce uvedených zařízení i pro Jadernou elektrárnu Dukovany (EDU), což je popsáno v tomto článku. Celý příspěvek v náhledovém formátu PDF (autoři: Ing. Václav Pauzer, Ing. Pavel Kostka, Modřanská potrubní, a.s.) najdete ZDE.

The increase in the output of the nuclear power plant was achieved by the installation of equipment contributing to a decrease in the loss of pressure.
Modřanská potrubní, a.s., which is the only one of the key suppliers to have participated in the past in the construction of all four blocks of the Dukovany nuclear power plant (4 × 440 MW), continues its technical and delivery cooperation with this power plant. While in previous years its contribution concerned mainly deliveries related to an increase in security and operating reliability (e.g. emergency limiters of steam and supply piping), it is at present  mainly concerned with the delivery of components contributing to an increase in the nuclear power plant’s output. At present, a great deal of attention is being paid to the increase of outputs of the blocks. One of the measures leading to an increase in the nuclear power plant’s output is the installation of equipment which contributes to a decrease of pressure losses during the electrical energy production process. Some of the most effective methods are:
• the replacement of measuring nozzles,
• the replacement of dirt and water separators before entry into the turbine,
• the reconstruction of the passing station into the condenser (PSK).
The company Modřanská potrubní has valuable experience with the previously-mentioned technical solution, and have also participated in the delivery of the previously-mentioned equipment for the Dukovany nuclear power plant, as described in this article. After reconstruction, guarantee measurement of the absorption capacity was performed at various operating parameters, i.e. pressure of 4.39 MPa (overpressure) and a temperature of 260 °C, which verified the requirements for the absorption capacity of PSK 480 t/h. It was ascertained during the control measurements that real values of flows vary slightly under the level of 480 t/h, which can be considered a good result (due to the complicated character of the total technical solution). Comparing the performance of the 3rd RB, the modification of selected PSK parts will be implemented for the other blocks with the intention of increasing the absorption capacity of PSK, which should correspond to the required range, i.e. a value slightly above the level of 480 t/h.

Повышению мощности ядерной электростанции поможет инсталляция оборудования для снижения потерь давления
Акционерное общество Модранска Потрубни, которое как одно из ключевых поставщиков в прошлом принимало участие в строительстве всех четырех блоков ядерной электростанции в Дукованах (4 Х440 МегаВатт) и сегодня продолжает свое сотрудничество с этой электростанцией в области технического оснащения и поставок оборудования. В то время, как раньше речь шла, прежде всего, о поставках, связанных с повышением безопасности и надежности в эксплуатации (например, аварийный ограничитель парового и питающего трубопровода), на данном этапе сотрудничество касается в основном поставок компонентов, которые помогают повысить мощность ядерной электростанции. На повышение мощности блоков в данное время обращается особое внимание. Одной из возможностей, которые ведут к обеспечению повышения мощности ядерной электростанции, является инсталляция оборудования, понижающего потери давления, которые возникают в процессе производства энергии. К самым эффективным методам можно отнести:
• замену измерительного сопла;
• замену отделителя загрязнений и воды перед подачей в турбину;
• реконструкцию пропускной станции конденсатора (ПСК).
Общество Модранска Потрубни имеет большой опыт в решении подобных технических проблем. Модранска Потрубни принимала участие в поставках такого оборудования для ядерной электростанции Дукованы, что и описано в данной статье. После реконструкции было проведено контрольное измерение производительности при эксплуатационных параметрах, т.е. при давлении 4,39 МПа (Мега Паскаль) (сверхдавление) и температуре 260°C, которому соответствовала отметка желательной производительности ПСК 480 т/ч. При контрольных измерениях было установлено, что реальная проточность колеблется около границы 480 т/ч, что можно считать (учитывая сложность технического оборудования) хорошим результатом. По сравнению с проведенными реконструкциями на третьем реакторном блоке, реконструкция для повышения производительности ПСК на других блоках некоторых ПСК должна отвечать заданным параметрам, т.е. превысить отметку 480 т/ч.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“ (60x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vladimír Zika, vedoucí útvaru Péče o zařízení Jaderné elektrárny Dukova...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (60x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
Americký jaderný dozor udělil licenci reaktoru AP1000 od Westinghouse (54x)
Společnost Westinghouse Electric Company získala od americké komise pro regulaci jaderných zdrojů pro svůj tlakovodní re...