Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    4/2016 - říjen

4/2016 - říjen

S novým majitelem se dlouhodobé vize I&C Energo a.s. nemění

S novým majitelem se dlouhodobé vize I&C Energo a.s. nemění
Publikováno: 1.12.2016, Aktualizováno: 12.12.2016 14:42

Ačkoli se na první pohled může zdát, že akciová společnost I&C Energo a.s. prošla v posledních týdnech zásadními změnami, pro zákazníky firmy se de facto nic nezměnilo. Nicméně hlavní zpráva, kterou vedení firmy s předešlým názvem OT Energy Services vysílá do světa energetiky, je skutečnost, že se vlastnická struktura společnosti vrátila zpět do České republiky. Novým vlastníkem významné firmy z oblasti elektroenergetiky se totiž na začátku č...

Celý článek zde

Dodávky elektřiny v centru Ostravy posílí zapouzdřená rozvodna

Dodávky elektřiny v centru Ostravy posílí zapouzdřená rozvodna
Publikováno: 1.12.2016

Nová rozvodna vysokého napětí v ostravské centrální části Fifejdy navýší distribuční kapacitu v celé oblasti, což umožní připojit další odběratele včetně průmyslových firem a zajistí spolehlivější dodávky. Moderní rozvodna, do které bude společnost ČEZ Distribuce investovat přes 200 milionů korun, by měla být hotova na podzim 2017....

Celý článek zde

Pojištění Single Risk pro dodavatele projektů, technologických celků a strojních zařízení

Pojištění Single Risk pro dodavatele projektů, technologických celků a strojních zařízení
Publikováno: 1.12.2016

Pojištění jednotlivých kontraktů bylo ještě donedávna doménou státních agentur na podporu exportu, ale v posledních letech čím dál víc přechází tato služba pro exportéry na komerční pojišťovny. Důvodů je několik. Za prvé jde o regulatoriku, jaké země smějí státní agentury podporovat a kolik procent tuzemské výroby musí projekt obsahovat. Dále je to častá neflexibilita a pomalost vládních institucí v rozhodování a schopnost kopírovat dynamiku podn...

Celý článek zde

Pro exportní financování je potřeba silnou banku

Pro exportní financování je potřeba silnou banku
Publikováno: 1.12.2016

V článku je popsán aktuální stav v oblasti exportního financování. Autor se zaměřuje na teritoriální cíle, předměty vývozu a oblast financování. V závěru se pak zaměřuje na produkty a služby Raiffeisenbank, a.s., v oblasti exportního financování....

Celý článek zde

Export strojů a strojírenských výrobků nadále zůstává jedním z tahounů našeho vývozu do Turecka

Export strojů a strojírenských výrobků nadále zůstává jedním z tahounů našeho vývozu do Turecka
Publikováno: 1.12.2016

Export strojů a strojírenských výrobků nadále zůstává jedním z tahounů našeho vývozu do Turecka, ale zdaleka nejvýznamnější položkou posledních let, co do objemu vývozu, jsou osobní vozidla (přibližně 20 % celkového českého vývozu) a jejich součásti (přibližně 9 %). Tato čísla tak všeobecně kopírují strukturu českého exportu jako takového. Zajímavostí v našem případě ještě je, že poměrně vysoko se drží export živého hovězího dobytka, což byla 9.,...

Celý článek zde

Opravy a rekonstrukce energetických zařízení bez obav

Opravy a rekonstrukce energetických zařízení bez obav
Publikováno: 1.12.2016

Autoři se v článku zabývají problematikou oprav a rekonstrukcí energetických zařízení z pohledu kvalifikačních požadavků na dodavatele a jeho personál, věnují se dále dokládané dokumentaci oprav a rekonstrukcí i odpovědnosti provozovatele. V poslední části se věnují představení divize Energetika společnosti UCHYTIL s.r.o., jako ověřeného a spolehlivého dodavatele těchto oprav a rekonstrukcí....

Celý článek zde

Česká stopa v jaderných elektrárnách ruské konstrukce

Česká stopa v jaderných elektrárnách ruské konstrukce
Publikováno: 1.12.2016

Spolupráce českých a ruských odborníků v oblasti jaderného průmyslu začala již před více jak 60 lety a na konci 20. století patřilo Československo k největším výrobcům zařízení pro jaderné elektrárny. I dnes patří české firmy k významným dodavatelům komponent a většina dodávek směřuje na jaderné elektrárny ruské konstrukce stavěné v Rusku i dalších zemích....

Celý článek zde

Jak trávit více času s rodinou aneb Kvalitní informace ovlivňují rozhodování

Jak trávit více času s rodinou aneb Kvalitní informace ovlivňují rozhodování
Publikováno: 1.12.2016

Manažerská rozhodnutí týkající se provozu výrobních zařízení vyžadují, aby se provozní ředitel mohl spolehnout na informace o stavu zařízení a v případě incidentu měl k dispozici úplnou a správnou dokumentaci všech souvisejících komponent. Asset Lifecycle Information Management umožňuje řídit dokumentaci ke strojům a zařízením po celou dobu života technologie a udržovat tak soulad mezi reálným stavem technologie a jeho dokumentací. Best Documente...

Celý článek zde

Analýza poškodenia skrutkových spojov oceľových konštrukcií

Analýza poškodenia skrutkových spojov oceľových konštrukcií
Publikováno: 1.12.2016

Skrutkové spoje hrajú dôležitú úlohu v statickej a dynamickej stabilite oceľových konštrukcií. Pri zisťovaní príčin poškodenia staticky a dynamicky zaťažených skrutkových spojov sa vychádza z obecných príčin vzniku poruchy. Reálne prípady poškodenia konštrukcii potvrdzujú najčastejšie zlyhanie skrutkových spojov či už pri návrhu, realizácii, respektíve počas doby prevádzky konštrukcie....

Celý článek zde

Technická inšpekcia podzemných nádrží pomocou najnovších NDT prístupov a posúdenie rizika ich prevádzkovania metódou RBI

Technická inšpekcia podzemných nádrží pomocou najnovších NDT prístupov a posúdenie rizika ich prevádzkovania metódou RBI
Publikováno: 1.12.2016

Cieľom prezentácie je predstaviť využitie metodiky RBI (Risk Based Inspection) a inovatívne inšpekčné metódy ako nástroj na zefektívnenie údržby a inšpekcie zariadení (určených na skladovanie kvapalných látok v petrochemickom priemysle) za účelom zvýšenia ich prevádzkovej spoľahlivosti. Prezentácia pozostáva zo stručnej charakteristiky RBI, potrebných podporných činností na aplikáciu tejto metódy ako aj jednotlivých typov prístupov k danej proble...

Celý článek zde

Eustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbou

Eustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbou
Publikováno: 1.12.2016

Hlavnou úlohou spoločnosti eustream, a.s. je zabezpečenie stabilnej prepravy zemného plynu cez územie Slovenskej republiky podľa platných medzinárodných dohôd. Pre splnenie tohto cieľa, eustream, a.s. investoval do modernizácie využívaných zariadení nemalé finančne prostriedky, výsledkom čoho je automatizovaná prepravná sieť využívajúca najnovšie technológie. Tento fakt si vyžiadal využívanie komplikovaných diagnostických metód zabezpečovaných šk...

Celý článek zde

„Ani najlepšie manažérske systémy údržby nenahradia technických odborníkov, ktorí dokážu zodpovedať na pre mňa základnú otázku údržby: „Vydrží, a ako dlho vydrží?“

„Ani najlepšie manažérske systémy údržby nenahradia technických odborníkov, ktorí dokážu zodpovedať na pre mňa základnú otázku údržby: „Vydrží, a ako dlho vydrží?“
Publikováno: 1.12.2016

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. – tajemník (Slovenská spoľočnost údržby)....

Celý článek zde

Elektrárna Orlík je výsledkem precizní práce Aloise Krause a tisícovek sprojektantů a stavitelů. Přivaděče se opravují poprvé po 55 letech!

Elektrárna Orlík je výsledkem precizní práce Aloise Krause a tisícovek sprojektantů a stavitelů. Přivaděče se opravují poprvé po 55 letech!
Publikováno: 1.12.2016

V době, kdy se vodní dílo Orlík stavělo, bylo hlavním záměrem státu vybudovat elektrárnu, která by pomohla pokrýt rostoucí požadavky na rozvíjející se průmysl tehdejšího socialistického Československa. Dnes je Orlík především vodním dílem, které musí zajistit několik funkcí: Jde například o požadavek na zajištění minimálního průtoku vody na profilu Vraná nad Vltavou v objemu 40 kubíků. Přehrada by se měla taktéž stát ještě výraznější pojistkou pr...

Celý článek zde

Elektrárna a vodní dílo Orlík – výkonná baterka

Elektrárna a vodní dílo Orlík – výkonná baterka
Publikováno: 30.11.2016, Aktualizováno: 5.12.2016 11:07

Vodní elektrárna a vodní dílo Orlík je významnou součástí vltavské kaskády. Svým objemem zadržované vody 716,5 milionu m³ je přitom největším vodním dílem vůbec. Leží na říčním kilometru 144,650 řeky Vltavy, 91 km nad Prahou. Jeho stavba začala přípravnými pracemi v roce 1954, od dubna 1957 pak přišla na řadu vlastní realizace přehrady. Hlavní betonáž hráze trvala 2,5 roku. V roce 1960 bylo zahájeno napouštění nádrže. První soustrojí bylo poprvé ...

Celý článek zde

Elektrostatické odlučovače popolčeka

Elektrostatické odlučovače popolčeka
Publikováno: 30.11.2016

V procese prípravy investičného projektu ,,Investičný podiel na generálnej oprave blokov č. 1 a 2 ENO B“ bola zabezpečená kompletná rekonštrukcia elektrostatických odlučovačov daných blokov. V rámci projektovej prípravy tím pracovníkov z inžinieringu, údržby a prevádzky Elektrární Nováky vykonal dôkladnú analýzu súčasného technického stavu elektrostatických odlučovačov. Na základe získaných informácií bol zámer rekonštrukcie elektroodlučovačov sm...

Celý článek zde

Generálna oprava turbogenerátora – previnutím statora

Generálna oprava turbogenerátora – previnutím statora
Publikováno: 30.11.2016

V rámci procesu prípravy projektu ,,Investičný podiel na generálnej oprave blokov č. 1 a 2 ENO B“ bola zabezpečená ,,Generálna oprava (GO) turbogenerátora TG 1 ENO B“. V čase projektovej prípravy vykonal útvar inžinieringu dôkladnú analýzu technického stavu turbogenerátora a technických zariadení nainštalovaných na plynovom a olejovom hospodárstve. Na základe záznamov a protokolov z predchádzajúcich opráv a výsledkov z diagnostík bol zhodnotený s...

Celý článek zde

Výstavba odsírenia

Výstavba odsírenia
Publikováno: 30.11.2016

Z dôvodu zabezpečenia ekologizácie blokov č. 1 a 2 ENO B z pohľadu zníženia SO2 pod 400 mg/nm3 bola v roku 1998 zahájená výstavba odsírenia. Stavbu zabezpečovalo konzorcium Wagner Büro....

Celý článek zde

Nový záložný nábehový zdroj

Nový záložný nábehový zdroj
Publikováno: 30.11.2016

Elektráreň Nováky (ENO) má dve prevádzky. Obidve prevádzky, ENO A (FK 1) aj ENO B (bloky č. 1 a č. 2), sa podieľajú okrem výroby elektriny aj na výrobe a dodávke tepla ako podporných služieb pre svojich odberateľov. Na podporné služby sú kladené vysoké nároky hlavne čo sa týka spoľahlivosti a kvality. Z hľadiska prevádzkovej spoľahlivosti elektrárne, čo je hlavný a obzvlášť dôležitý faktor pri poskytovaní podporných služieb ako je zásobovanie mes...

Celý článek zde

Popis technických opatrení na blokoch kvôli prísnejším limitom NOx

Popis technických opatrení na blokoch kvôli prísnejším limitom NOx
Publikováno: 30.11.2016

Bloky č. 1 a 2 ENO B boli uvedené do prevádzky v roku 1964, majú výkon po 110 MWe. V období rokov 1990 – 1994 bola na nich realizovaná komplexná rozšírená generálna oprava (KRGO), ktorá zahŕňala na kotloch výmenu klasických varných systémov s ťažkou výmurovkou za moderné systémy s membránovými stenami. Od 7. 1. 2011 vstúpila do platnosti Európskej únie smernica č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED), ktorá predpisuje emisné limity (EL) pre ...

Celý článek zde

Zásobník Dambořice představuje zhruba 12 % trhu skladovacích kapacit plynu v České republice

Zásobník Dambořice představuje zhruba 12 % trhu skladovacích kapacit plynu v České republice
Publikováno: 30.11.2016

Počátkem letních prázdnin 2016 byl zprovozněn zásobník Dambořice. Ten se stal jedním z klíčových prvků pro zajištění bezpečnosti dodávek ruského zemního plynu k evropským odběratelům. Jedinečná poloha tohoto zásobníku umožní garantovat spolehlivé dodávky plynu nejen do České republiky, ale také do Rakouska a Německa. O doplňující informace jsme požádali Stanislava Pyleva, předseda představenstva, Moravia Gas Storage a.s....

Celý článek zde