Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Firemní zpravodajství    S novým majitelem se dlouhodobé vize I&C Energo a.s. nemění

S novým majitelem se dlouhodobé vize I&C Energo a.s. nemění

Publikováno: 1.12.2016, Aktualizováno: 12.12.2016 14:42
Rubrika: Firemní zpravodajství

Ačkoli se na první pohled může zdát, že akciová společnost I&C Energo a.s. prošla v posledních týdnech zásadními změnami, pro zákazníky firmy se de facto nic nezměnilo. Nicméně hlavní zpráva, kterou vedení firmy s předešlým názvem OT Energy Services vysílá do světa energetiky, je skutečnost, že se vlastnická struktura společnosti vrátila zpět do České republiky. Novým vlastníkem významné firmy z oblasti elektroenergetiky se totiž na začátku června stala firma PI1. Jejím 100% akcionářem je akciová společnost Poisson Investments, za kterou stojí podnikatel Martin Štefunko.

Článek, který vyšel v časopise All for Power 4/2016 je ke stažení ve formátu PDF ZDE.

V důsledku této změny došlo k výměně dvou členů představenstva, kdy Mgr. Jana Šafránka a Ing. Bořivoje Hejzlara nahradili na pozici místopředsedy představenstva Ing. Štefan Okruhlica (současně s tím i ředitel divize Investiční dodávky) a člena představenstva Petr Kozojed, který je zástupcem nového vlastníka. Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva se stal Ing. Jiří Holinka, MBA. Vedení společnosti je dále doplněno o Ing. Jana Kršku, MBA, který od 1. července 2016 zastřešuje obchod, business development a nákup v roli obchodního ředitele.

Návrat k původnímu názvu společnosti - I&C Energo a.s. - a k historicky zavedenému logu podporuje kontinuitu vývoje firmy a obnovuje historicky vytvořenou sounáležitost s tradičním názvem společnosti. Je symbolické, že návrat k původnímu názvu společnosti ke dni 1. 8. 2016 nastal přesně 23 let od zahájení činnosti tehdy nově založené společnosti I&C Energo. Déle než dvě dekády firma úspěšně budovala a rozvíjela svoji pozici na trhu pod názvem, k němuž se nyní opět vrací.

Vize společnosti I&C Energo nadále zůstávají stejné. Chceme působit na trhu energetiky a v ostatním průmyslu v České re publice a v zahraničí a být profesionálním a kvalitním dodavatelem tech nologických služeb a inženýrských řešení.

VÝROBA A DISTRIBUCE ZŮSTÁVAJÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Pro I&C Energo je hlavním segmentem trhu výroba a distribuce elektrické energie. Cena primární komodity tohoto trhu čili elektrické energie prošla do této doby nepředstavitelným poklesem a trh s elektrickou energií je výrazně ovlivněn dotační strategií evropské energetické politiky. Zrušení tendru na nové temelínské bloky a postupné dokončování projektů obnovy a výstavby nových konvenčních zdrojů na severu Čech znamená, že v České republice momentálně neexistuje připravovaný energetický projekt obdobného rozsahu. Přesto má I&C Energo dostatek důvodů hledět do budoucna s optimismem.

Základním předpokladem úspěchu je schopnost reagovat na změny, kterými trhy relevantní pro společnost prochází, a úspěšně identifikovat nové příležitosti. S působením v konkurenčním prostředí má I&C Energo dlouholeté zkušenosti a v praxi mnohokrát ověřenou schopnost uspět. Bohužel v současné době se v České republice nepřipravují žádné „velké investice do obnovy či rekonstrukcí elektráren, a proto by se I&C Energo rádo orientovalo na nová teritoria. Zajímají nás státy Evropské unie v nejbližším okolí České re publiky a rádi bychom využili vlastních odborníků také na trzích, kde se staví nebo rekonstruují jaderné elektrárny. 

I&C Energem zvolená cesta, tedy budování pozice špičkového odborného dodavatele s dlouhou řadou úspěšně dokončených projektů, zůstává beze změny základem firemní strategie. Hlavní produkty I&C Energo Servis, Investiční dodávky a Optimalizace energetických výroben řadí svou kvalitou I&C Energo ke špičce v tržních segmentech a technologických oblastech, ve kterých působí. Každá z celkem čtyř divizí, které zabezpečují jejich realizaci, dosahuje v posledních letech bez výjimky velmi dobrých výsledků. Komplexnost a cíleně budované provázaní produktů je výchozím přístupem při naplňování cíle poskytovat profesionální služby a efektivní inovátorská řešení při optimalizaci průmyslových aktiv zákazníků.

OBLAST SERVISU

V oblasti Servisu jaderných elektráren Dukovany a Temelín je od roku 2016 základem nově uzavřená pětiletá smlouva zahrnující oblasti logických celků systémů kontroly a řízení a části elektro včetně vybraných strojních činností. Cíl určující kvalitu servisních služeb pro vlastníka a držitele licence, společnost ČEZ, nejstručněji vystihuje zavedený firemní slogan „I&C Energo – spolehlivé partnerství“.

Ze Servisu vyplývající dlouholetá znalost technologie a provozování jaderných i klasických bloků je nenahraditelnou podstatou firemního know-how a klíčovým faktorem rozvoje produktů - Investiční dodávky a Optimalizace energetických výroben. Ambice I&C Energo nabízet zákazníkům technickoekonomickou optimalizaci jejich provozů vychází z dlouholeté znalosti jejich provozování a schopnosti hledat, realizovat a rozvíjet řešení v oblasti asset managementu a řízení technologických procesů.

ZKUŠENOSTI A KOMPETENCE

Největší konkurenční výhodou, kterou I&C Energo disponuje, jsou bohaté zkušenosti z oboru, ve kterém podniká. Díky týmu zkušených zaměstnanců dokáže nabídnout kompletní portfolio činností v oblasti systémů kontroly a řízení, elektro, slaboproudu a nově i ve strojních činnostech, a to v rámci projekčních činností, dodávek, insta lací, testování a uvádění do provozu. Ačkoli firma zaměstnává zhruba tisícovku kvalifikovaných pracovníků, získat nového zaměstnance není v současné době nijak jednoduché. Dá se říci, že trvale nabíráme techniky do všech oblastí, které zastřešujeme. Máme vlastní interní systém vzdělávání i vlastní Školu energetiky, proto se nebráníme ani mladým pracovníkům.

AKTIVITY V ZAHRANIČÍ

Společnost I&C Energo se po skončení tendru na dostavbu Temelína poohlížela, jakým dalším směrem bude směřovat své aktivity. Na turbulentně vyvíjejícím se trhu ener getiky byla jedna z možností se více a systematičtěji věnovat zahraničí. Byl zpracován prvotní business plán a definovány cíle. Počáteční nesmělý rozjezd byl následně podpořen další interní legislativou. Pro podporu ak tivit v zahraničí začala společnost bu dovat interní organizační strukturu, dokončila interní procesy a analýzy a mimo jiné loni dokončila certifikaci AEO (tzv. oprávněný hospodářský subjekt). To umožňuje zjednodušit celní postupy při dovozu a vývozu. Nové zakázky realizuje na Slovensku, například v rámci dostav by jaderné elektrárny vMochovcích, ale i mnoho dalších slovenských zakázek mimo jadernou energetiku. Od ledna letošního roku naše firma založila provo zovnu ve Finsku na podporu činností právě v tomto regionu, protože aktuálně běží zakázka na jaderné elektrárně Loviisa. Společnost taktéž realizuje zakázky na ukrajinském trhu, a to přímo pro společnost Energoatom. Jde o za kázky financované prostřednictvím Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) nebo přímo provozovatelem jaderných elektráren na Ukrajině. Ve vazbě na tyto aktivity je firma také auditovaná společností Energoatom. Společnost I&C Energo má uzavřenou smlou vu s firmou Areva na dostavbu jaderné elektrárny Angra 3 v Brazílii pro část slaboproudých systémů, nicméně vzhledem k problémům brazil ské ekonomiky a v brazilské vládě je zahájení tohoto projektu prozatím odsunuto. Vedle toho Společnost I&C Energo dlouhodobě spolupracuje s firmou Westinghouse, pro kterou v současné době připravuje některé nové projekty.

V budoucnu by vedení firmy chtělo uspět nejen na zahraničních trzích, ale připravit se i na budoucí výstavbu jaderných bloků v České republice.

Long-term visions of I&C Energo a.s. have not changed with the new owner
Even though it may seem at first glance that the joint stock company I&C Energo has undergone some fundamental changes in the past weeks, as a matter of fact, nothing has changed for the customers. But the main message sent to the world of power engineering by the management of the company previously called OT Energy Services is the fact that the ownership has returned back to the Czech Republic. The new owner of this important power engineering company, effective as of the beginning of June, is the company PI1. Its 100% shareholder is the joint stock company Poisson Investments owned by the entrepreneur Martin Štefunko.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


Fotogalerie
Firma disponuje kompletním portfoliem činností v oblasti systémů kontroly a řízení, elektro, slaboprouduSpolečnost rozšířila nabídku i ve strojních činnostech, a to v rámci projekčních činností, dodávek, instalací, testování a uvádění do provozuHlavními produkty I&C Energo jsou Servis, Investiční dodávky a Optimalizace energetických výrobenPro I&C Energo je hlavním segmentem trhu výroba a distribuce elektrické energieFirma chce být připravena se podílet na budoucí výstavbu jaderných bloků v České republiceLokality skupiny I&C Energo a.s.Země plnění I&C Energo a.s.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech (48x)
Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dceřiná společnost Eaton Corporation), významný výrobce a distributor elektrotechnického z...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (46x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...
Rittal se představuje na veletrhu ELECTRON v Praze! (44x)
Firma Rittal Czech se letos účastnila veletrhu ELECTRON, který se konal ve veletržním areálu v Praze v Letňanech, kde js...