Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    4/2013 - AFP 4/2013

4/2013 - AFP 4/2013

Lisy na hranaté balíky pro Kutnou Horu

Publikováno: 20.12.2013, Aktualizováno: 5.2.2014 15:23

Autor v článku popisuje technologii na lisování a balení slámy. Popisuje stroj, který připravuje palivo pro bioelektrárnu v Kutné Hoře. V textu jsou prezentovány technické a výkonové charakteristiky strojů, popis systému balíkování a kontroly kvality. Klíčová slova: lisování, balíkování, palivo Celý článek (autor: Ing. Petr Vobořil, jednatel a majitel, Vobosystém s.r.o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power ...

Celý článek zde

Důsledky nevhodné volby ochrany před přímým zásahem blesku ve specifickém prostředí - fotovoltaická elektrárna Rodvínov u Jindřichova Hradce

Publikováno: 20.12.2013

Článek představuje možné způsoby návrhu ochrany před bleskem ve specifickém prostředí - konkrétně fotovoltaické elektrárny. S liberalizací trhu elektrické energie, s rozvojem rozptýlené výroby elektrické energie nejrůznějšími nekonvenčními metodami především fotovoltaickými panely, větrnými elektrárnami a bioplynovými stanicemi narůstá počet selhání těchto elektráren v případě přímého zásahu blesku do jejich elektrických i neelektrických částí. M...

Celý článek zde

Technologický systém pro přepravu škváry a popele od kotle

Publikováno: 19.12.2013

Firma HAVEKO s.r.o. České Budějovice realizovala v roce 2011 pro generálního dodavatele BFS Energo a.s. v rámci projektu instalace nového parního kotle na spalování slámy v Kutné Hoře dodávku technologického systému pro přepravu škváry a popele od kotle. Součástí bylo také propojení jednotlivých technologických zařízení, dodávka a montáž podpěrných konstrukcí a obslužných plošin. Autor v článku popisuje hlavní části dodávky. Klíčová slova: HAVEK...

Celý článek zde

Chlazení a úprava vod bioelektrárny

Publikováno: 19.12.2013

Součástí výstavby bioelektrárny v Kutné Hoře byla i výstavba chladicí věže s jímkou, čerpací stanice, úpravny vody a spojovacího potrubí mezi čerpací stanicí a přírubami kondenzátoru. Vše uvedené je součástí obchodního balíčku OB06, kterou pro generálního dodavatele BFS Energo, a.s. realizovala firma Chladicí věže Praha, a.s. Předmětem zakázky byla i výstavba elektrorozvodny včetně systému měření a regulace. Klíčová slova: bioelektrárna, čerpací...

Celý článek zde

Ekologická úpravna vody pro elektrárnu na slámu v Kutné Hoře

Publikováno: 12.11.2013

Jednou z klíčových součástí každé elektrárny je tzv. CHÚV – chemická úprava vody. Tradiční termín „CHÚV“ nutně vyvolává představu, že v procesu úpravy vody jsou používány chemikálie. Tak tomu skutečně ve většině případů je. Obvykle se jedná o chemikálie pro regeneraci iontoměničů (HCl a NaOH). Zadavatel si byl vědom nejen negativního vlivu těchto chemikálií na pracovní prostředí v elektrárně, ale v souvislosti s ekologickým aspektem bioelektrárny...

Celý článek zde

Studium přechodových oblastí heterogenních návarů v jaderné energetice

Publikováno: 11.11.2013

Při spojování zařízení a potrubí z různorodých ocelí svařováním se vytvářejí různé struktury odpovídajících částí feriticko-perlitických a austenitických ocelí (obr. 1). Heterogenní svarové spoje se mohou také využívat jako antikorozní opláštění povrchů přicházejících do styku s chladicí kapalinou. Vlastnosti heterogenních svarových spojů mohou být dále ovlivněny změnami koeficientu lineární roztažnosti a vznikem nauhličených a oduhličených oblas...

Celý článek zde

Tepelná strojovna bioelektrárny

Publikováno: 11.11.2013

Firma G-MAR PLUS, s. r. o., se podílela na stavbě bioelektrárny Kutná Hora v průmyslovém areálu ČKD realizací OB04 Tepelná strojovna, která patří mezi čtyři hlavní části celé bioelektrárny spolu se skladem slámy, parním kotlem na spalování slámy a turbosoustrojím. V článku je blíže popsána výměníková stanice a nakládání s kondenzátem. Firma realizovala dodávku podle realizačního projektu firmy Inteka Brno. Klíčová slova: bioelektrárna, tepelná s...

Celý článek zde

Využití akustické energie pro zvýšení účinnosti energetických zařízení

Publikováno: 11.11.2013

Účinnost energetických zařízení založených na principu přestupu tepla z proudících spalin do trubkovnic výměníku je negativně ovlivněna množstvím polétavých nečistot ve spalinách. Tyto nečistoty se usazují či natavují na tělesa trubkovnic a účinně zabraňují přestupu tepla do ohřívaného média. Jedno z možných technických řešení daného problému spočívá v aplikaci akustického měniče produkujícího akustickou energii. Princip využití akustické energie...

Celý článek zde

Pohony pro armatury bioelektrárny v Kutné Hoře

Publikováno: 25.10.2013

Celkem 77 kusů pohonů armatur dodala společnost Schiebel, s.r.o., pro projekt bioelektrárny v Kutné Hoře. Konkrétně se jednalo u regulačních armatur o typ s řídicí jednotkou SMARTCON s komunikací Profibus DP1 s elektronickými stykači a pro náročnou regulaci s frekvenčním měničem a u uzavíracích armatur o standardní základní provedení, které na své armatury využily společnosti LDM, AboValve, PBS a Armatury Group. Česká pobočka rakouské společnosti...

Celý článek zde

Technologie skladování a dopravy paliva ke kotli bioelektrárny v Kutné Hoře

Publikováno: 23.10.2013

V tomto článku je v první části stručně popsána technologie skladování a dopravy paliva ke kotli, což je jen část z dodávek SIMO-CZ s.r.o. realizovaných na bioelektrárně v Kutné Hoře pro generálního dodavatele BFS Energo a.s. V další části článku je představeno několik z možných řešení řízení, přehledů a tvorby databází, jež je možno aplikovat do systému řízení technologií. Díky spolupráci s BFS Energo jsme mohli navrhnout jedinečný systém vytvoř...

Celý článek zde

„Každý dobrý predajca hutných materiálov musí vedieť poskytnúť aj kvalitné technické poradenstvo“...

Publikováno: 23.10.2013

... uviedol v rozhovore pre časopis All for Power Dušan Jelen – obchodný zástupca MUT Tubes, s.r.o. pre Slovensko. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Projekt obchodního balíčku Tepelná strojovna a koordinační činnost

Publikováno: 23.10.2013

S firmou BFS Energo, a.s. nás seznámil jeden ze subdodavatelů projektu výstavby bioelektrárny v Kutné Hoře. Bylo to v době, kdy projekt bioelektrárny byl již ve fázi vydaného stavebního povolení stavby. V rámci schůzky s generálním dodavatelem jsme se sešli na společném jednání i se všemi dodavateli, kteří se měli zúčastnit stavby. Po prezentaci naší činnosti a prověření referencí z minulosti naší firmy se společnost BFS Energo rozhodla, abychom ...

Celý článek zde

Tlakovodní reaktor z Petrohradu patří mezi světovou extratřídu

Publikováno: 22.10.2013

V tomto článku přinášíme informace o tlakovodním reaktoru AES-2006/VVER-1200 vyvinutým petrohradskou společností Atomenergoprojekt. Jeho cílem je optimální kombinace aktivních a pasivních bezpečnostních systémů. První bloky se již staví, přičemž tato technologie bojuje o vítězství ve velkých projektech i jinde, mimo jiné v České republice a ve Finsku. Článek byl připraven týmem specialistů - D. E. Kolčinským, A. V. Molčanovem, V. V. Bezlepkinem, ...

Celý článek zde

U podobných projektů jako v Kutné Hoře je pro banku zásadní spolehlivé zajištění dodávek kvalitních vstupů

Publikováno: 16.10.2013

Rozhovor s Petrem Hanákem (P. H.), manažerem odboru Strukturované financování a syndikace a Miloslavem Menclem (M. M.), manažerem oddělení Energy Agro Public – oba UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Připravujeme certifikaci společnosti podle KTA 1401 pro výrobu komponent pro jaderná zařízení,“ ...

Publikováno: 15.10.2013

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Stanislav Kašpara, generální ředitel společnosti MPS Gradior s.r.o. Celý článek (autor: Ing. Michal Křivánek, Desing Department, MPS Gradior s.r.o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Bioelektrárna Kutná Hora - technická specifikace energetického bloku 7,4 MWe

Publikováno: 15.10.2013

V článku jsou popsány základní údaje o bioelektrárně v Kutné Hoře. Autor uvádí technické charakteristiky, zaměřuje se na popis jednotlivých technologických uzlů, rizika, posouzení k nákladům. Klíčová slova: bioelektrárna, technická charakteristika Celý článek (autor: Daniel Svatoš a kol., BFS Energo, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnou...

Celý článek zde

„Produkt s vyšší přidanou hodnotou? To je pro mě i dodávka komplexnějšího charakteru s velkým podílem inženýrských činností a kapacit,“...

Publikováno: 9.10.2013

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Pavel Janík – Managing Director Westinghouse pro Českou republiku. Celý článek (autor: Ing. Stanislav Cieslar) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Jsme specialisté na energetické využití balíkované slámy,“...

Publikováno: 9.10.2013

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Zdeněk Funda, Ph.D., předseda představenstva BFS Energo, a.s. Celý článek (autor: Ing. Stanislav Cieslar) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Investor mnohdy příliš spoléhá na kvalitu jednotlivých subdodavatelů. To je chyba,“...

Publikováno: 9.10.2013

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Petr Polívka, jednatel společnosti EC Kutná Hora s.r.o. Celý článek (autor: Ing. Stanislav Cieslar) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Bioelektrárna Kutná Hora - technická specifikace energetického bloku 7,4 MWe

Publikováno: 9.10.2013

V článku jsou popsány základní údaje o bioelektrárně v Kutné Hoře. Autor uvádí technické charakteristiky, zaměřuje se na popis jednotlivých technologických uzlů, rizika, posouzení k nákladům. Celý článek (autor: Daniel Svatoš a kol., BFS Energo, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde